Yhteisön paikkatietoinfrastruktuuri

5.6.2005

Arvoisa puhemies,

yhteisön ympäristöpolitiikan onnistumiseen vaikuttavat keskeisesti luotettavan tieteellisen tiedon saatavuus ja tuon tiedon sujuva välitys. Paikkatietojen saatavuus on perusedellytys ympäristölainsäädännön perusteella tehtävälle tieteelliselle arvioinnille.
Jäsenvaltioiden keräämien paikkatietojen standardisoinnissa ja yhteentoimivuudessa ei ole vielä päästy kovin pitkälle, sillä yhteisön tasolla on edelleen suuria, jo käytettävissä olevien tietojen hyödyntämistä hankaloittavia esteitä. Paikkatietojen käyttöä ja saatavuutta yritetään siis edelleen parantaa politiikkojen suunnittelun, täytäntöönpanon, seurannan ja arvioinnin helpottamiseksi. Tarkoituksena on tarjota riittävä tietopohja päätösten tekemiseksi ympäristöä koskevista toimintalinjoista ja edistää näin kestävää kehitystä
Yhteisöllä on jo käytössä joitakin välineitä, joiden avulla voidaan aluksi edistää luotettavien tietojen, erityisesti julkista sektoria koskevien tietojen, saatavuutta ja myöhemmin yhtenäistää tiedot vertailukelpoisiksi yhteisön tasolla. Yksi niistä on ympäristötiedon julkista saatavuutta koskeva direktiivi, jonka raportoijana olen toiminut. Sen käsittelyssä havaitut ongelmat kannattaa ottaa huolellisesti huomioon, kun käsittelemme nyt esillä olevaa direktiiviehdotusta, jolla luodaan oikeudellinen kehys Euroopan paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamiselle. Yksi molempia direktiivejä koskeva ongelmakohta on, että sen pelätään aiheuttavan tiettyjen tietojen tarjoajille tulonmenetyksiä. Kehotan siksi tarkkuuteen jo ensimmäisessä lukemisessa, jotta yllätyksiltä vältyttäisiin.
Tärkein tavoite on vähentää esteitä, jotka hankaloittavat erityisesti ympäristöä koskevien tietojen yhteiskäyttöä viranomaisten kesken. Yhteisön paikkatietoinfrastruktuuri täydentää julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä ja ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta annettuja direktiivejä. Itse pidän tärkeänä sitä, että paikkatietoinfrastruktuurin luomisessa keskityttäisiin nimenomaan ympäristöpolitiikkaan, jolloin tiedon keskittämiselle olisi käytännölliset perusteet.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *