Pehmittimissä ja renkaissa esiintyvät PAH-yhdisteet (Adamou)

7.6.2005

Arvoisa Puhemies,

kiitän raportööriä komission linjaa tukevasta työstä; kun komission linja on pääpiirteissään hyvä, parlamentin kannattaa tukea sitä asiaa suuremmin vesittämättä. Nyt käsittelyssä oleva lakialoite on luonnollinen jatko viime kaudella valmistuneeseen direktiiviin, jossa vuoden 1996 ilmanlaadun puitedirektiiviin perustuen säädimme ilman epäpuhtauksille ja PAH-yhdisteille raja- ja tavoitearvot. Nyt määrittäessämme sopivaa aikataulua ja raja-arvoja muuhun ympäristöön joutuvien PAH-päästöjen kohdalla, käsissä on haasteellinen tehtävä: PAH-yhdisteitä on kaikkialla ja niitä esiintyy monikomponenttisina seoksina. Kansainvälisissä toksikologisissa arvioissa PAH-yhdisteiden joukosta on tunnistettu useita syöpävaarallisia yhdisteitä.

PAH-yhdisteet eivät liukene veteen, ne rikastuvat ravintoketjussa, ja luontoon joutuessaan palautuvat hiilikiertoon aiheuttaen näin pysyvää haittaa ympäristölle. Sen tähden on syytä hyväksyä yhdenmukaiset testausmenetelmät, jotta päästöt saataisiin nopeasti kuriin.

Renkaiden kehitys- ja testaustyötä on tehty jo pitkään, ja on syytä huomata, että ensimmäiset turvallisempaa öljyä sisältävät renkaat ovat jo markkinoilla.

Liikenne, jonka yhteydessä käytettäviä renkaita ja niiden pehmittimien raja-arvoja nyt haluamme säätää, on itsessään ekologisesti ongelmallinen; liikenteen päästöt ovat yksi yleisimpiä ja pahimpia PAH-yhdisteiden hengitysilmaan levittäjiä. Ja erityisesti rengasjätteestä ympäristöön ja vesistöön leviää suuria määriä yhdisteitä pieninä hiukkasina.

Erityisen ongelmallista renkaiden ja pehmittimien osalta on bentso(a)pyreeni, jonka käyttö kyseisissä tuotteissa on valitettavan yleistä. Tämä PAH-yhdiste on tunnetuin ja pahin syöpää aiheuttava aine. Nyt tulee määitellä kestävät raja-arvot, jotka vähentävät BaP:n ympäristöpäästöt minimiin samalla kun tunnustamme pehmittimien tarpeellisuuden rengasteollisuudessa.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *