Neuvosto vastasi Korholan kysymykseen köyhyyden vähentämisestä yhteisön toimin

13.6.2005

Köyhyyden vähentämisen oltava päätavoite kaikessa yhteisön kehitysyhteistyössä

Korholan kysymys: Köyhyyden vähentäminen yhteisön toimin

Euroopan unioni on sitoutunut YK:n vuosituhatjulistuksen mukaisiin tavoitteisiin eli köyhyyden vähentämiseen maailmassa. Neuvosto ja komissio ovat todenneet lausunnossaan Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikasta, että köyhyyden vähentämisen on oltava päätavoite kaikessa yhteisön kehitysyhteistyössä (ks. http://europa.eu.int/comm/development/body/legislation/docs/council_ statement.pdf#zoom=100). Periaate on kirjattu myös sopimuksen Euroopan perustuslaista III-218 artiklaan.

Kuinka neuvosto aikoo edistää köyhyyden vähentämistä yhteisön kehitystyöinstrumenttien avulla? Miten varmistetaan, että yhteisön kehitysyhteistyövarat käytetään maailman köyhimpien maiden tukemiseen, eli siellä, missä köyhyyttä on eniten?

Neuvoston vastaus E-01870/04:
Neuvosto muistuttaa kysyjää siitä, että saavuttaakseen köyhyyden poistamiseen liittyvät yleistavoitteet ja käyttääkseen tehokkaammin julkista kehitysapua toteuttamalla niin sanotut Barcelonan sitoumukset (maaliskuu 2003) käytännössä neuvosto hyväksyi 27. huhtikuuta 2004 päätelmät, joissa annettiin suuntaviivat EU:n osallistumiselle.

Neuvosto päätti perusti Barcelonan sitoumuksen II toteuttamista varten yhdenmukaistamista käsittelevän ad hoc -työryhmän, jonka erityisenä tehtävänä on tarkastella yksityiskohtaisesti suosituksia, jotka on esitetty komission tiedonannossa Monterreyn konsensuksen sovittaminen käytäntöön: Euroopan unionin antama kehitysapu, sekä muita asiaa koskevia ehdotuksia.

Yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto vahvisti 23. marraskuuta 2004 yhdenmukaistamista käsittelevän ad hoc -työryhmän raportin. Työryhmä oli päässyt yhteisymmärrykseen useista havainnoista ja suosituksista tarkoituksena varmistaa, että EU:n yhteistä virallista kehitysapua tehostetaan maakohtaisesti muun muassa vähentämällä kumppaneille tukien siirrosta aiheutuvia kustannuksia.

EU:n on vakuuttunut siitä, että kehitysapuvirtojen kasvattamisen lisäksi on tärkeää varmistaa, että kaikki kehitysmaita koskeva ulkoinen toiminta tukee vuosituhattavoitteita, kuten neuvosto totesi tammikuussa 2004 korostaessaan, että EU on sitoutunut vuosituhattavoitteisiin kaikilla EU:n politiikan aloilla sekä sen määrärahoja koskevissa päätöksissä.

Maaliskuussa 2004 EU perusti uuden vesialan EU–AKT-välineen puhtaan veden saatavuuden ja sanitaatiopalvelujen edistämiseksi Afrikassa sekä Karibian ja Tyynenmeren alueella (1). Välineellä on tarkoitus vauhdittaa vesialaa koskevan lisärahoituksen järjestämistä. Välinettä varten varattiin välittömästi 250 miljoonaa euroa, ja tarvittaessa voidaan ottaa käyttöön vielä 250 miljoonaa euroa.

Brysselissä 22. ja 23. maaliskuuta 2005 kokoontunut Eurooppa-neuvosto vahvisti nämä suuntaviivat päätelmissään (ks. erityisesti 21, 48 ja 49 kohta).

(1). EUVL L 94, 31.3.2004, s. 57.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *