Korhola: EU:n jätelainsäädäntöä selkiytettävä

31.3.2004

”Jätteen syntymistä on ehkäistävä sekä määrällisesti että laadullisesti ja samalla lisättävä mahdollisuuksia jätteeksi määritellyn materiaalin hyödyntämiseen niin, että hävitettävän jätteen määrä on mahdollisimman pieni. Euroopan yhteisö on pyrkinyt jätepolitiikassaan tähän jo pitkään”, totesi Eija-Riitta KORHOLA (kok) istuntopuheessaan tänään.

Korhola arveli, että jätteen synnyn ennaltaehkäisemisen ja jätteen tehokkaan käsittelyn sekä hyödyntämisen periaatteet tulkitaan helposti toistensa uhkaajiksi. ”Eräät järjestöt vastustavat jätteiden tehokasta hyödyntämistä, koska pelkäävät onnistuneen jätteenkäsittelyn uhkaavan ennaltaehkäisemisen periaatetta. Tämä on hulluutta ja maailmankatsomuksellista jäykkyyttä, johon maailmalla ei ole enää varaa. Kaikki keinot on käytettävä viimeiseen saakka; ensin ennaltaehkäistävä ja sitten hyödynnettävä. Meidän poliitikkojen on kyettävä löytämään se järjestelmä, jossa tavoitteet eivät uhkaa toisiaan”, Korhola kehotti.

”Jätteen määritelmällä on olennainen rooli. Ongelmana ovat jätealan erilaiset ja usein liian rajoittavat määritelmät, kuten Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa vireille pantujen ongelmatapausten suuri määrä osoittaa. Asiaan on puututtava lainsäädäntöä selkiyttämällä ja yhtenäistämällä. Hyödyntämisen ja hävittämisen välisen eron määrittely on toteutettava pikaisesti ensi vaalikauden alussa”, vaati Korhola.

Korholan mielestä nyt näyttää siltä, että kilpailun myötä toimintojen tehostaminen johtaa tehokkuuteen, mikä useimmissa tapauksissa tarkoittaa myös ekotehokkuutta materiaalin käytössä. ”Siten kilpailu yhdessä jo toteutettujen yhteisön säädösten kanssa ohjaa jätteen syntymisen ehkäisyyn. Suuntaus on aivan oikea ja kaipaa vain vahvistamista. Suurin käyttämätön potentiaali on edelleen siinä, miten jätteeksi määriteltyjä materiaaleja ja sivutuotteita voidaan hyödyntää niin, että neitseellisen materiaalin käyttämistä voidaan vähentää eikä jätteen hävittäminen ole tarpeellista. Teollisuudessa syntyy suuria määriä materiaalia, jonka tarkka koostumus tunnetaan, ja joka voitaisiin jo alkulähteellä pitää erillisenä jakeena muusta jätevirrasta. Näin sen hyödyntäminen on helppoa ja riskit täysin hallittavissa”.

”Eurooppa toimii oikein pyrkiessään kestävään jätehuoltoon eikä tästä tavoitteesta voida tinkiä”, Korhola painotti. ”Kestävä kehitys tälläkin alalla tarkoittaa kuitenkin muutakin kuin rigoristisia sääntöjä; uskon että osaltaan unionin jätestrategia voi olla merkittävästi kohentamassa sekä kilpailukykyämme että kansalaistemme terveyttä ja ympäristön hyvää”.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *