G8-ryhmän tehtäväkenttä ja terrorisminvastaiset toimet

4.12.2003

G8-ryhmä oli perustettaessa (silloinen G7) pieni: jokaisesta maasta paikalla oli vain kolme edustajaa, ja keskusteluja käytiin kaksi päivää ilman suuria etukäteisvalmisteluja. Tällä hetkellä G8 on symbolinen valtioiden päämiesten tapaaminen, symbolinen instituutio.

Millaisena komissio näkee G8-ryhmän tehtävät tulevaisuudessa?

Olisiko komission mielestä perusteltua käyttää G8-ryhmää, esimerkiksi sen perustamien työryhmien muodossa, kansainvälisen terrorismin vastaiseen toimintaan ja siten tasapainottaa ja moninapaistaa terrorismin vastaista sotaa?

Jätetty: 06.11.2003
fi

Komission vastaus
18.11.2003

Kuten arvoisa parlamentin jäsen huomauttaa, G8 ei ole instituutio eikä kansainvälinen järjestö, eikä sillä ole pysyvää oikeusperustaa. G8 ei tee sitovia päätöksiä, eikä sillä ole olemassa virallisia menettelysääntöjä tai pysyvää sihteeristöä. Kukin G8-jäsenvaltio toimii vuorollaan puheenjohtajana yhden kalenterivuoden ajan. Puheenjohtajavaltio isännöi huippukokousta ja laatii ehdotuksia esityslistaksi sekä organisoi sarjan valmistelevia kokouksia, kuten Ranskan tapauksessa Evianin huippukokous vuonna 2003.

Mutta huippukokous on enemmän kuin symbolinen kokous, ja G8:lla voi olla todellinen ja merkityksellinen rooli. Vuoden 1996 huippukokouksessa Lyonissa tehtiin voimakkaasti velkaantuneita köyhiä maita (HIPC) koskeva aloite, ja vuonna 2003 Evianissa johtajat käsittelivät kasvun edistämiseen, kestävän kehityksen tehostamiseen ja turvallisuuden parantamiseen liittyviä haasteita.

Viitaten erityisesti arvoisan parlamentin jäsenen kysymykseen G8:n mahdollisesta terrorismin torjumiseen liittyvästä roolista, hänen on hyvä tietää, että G8 toimii jo aktiivisesti. Se on myötävaikuttanut Rooman ja Lyonin ryhmien (kummatkin ovat vastuussa terrorismiin ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvistä kysymyksistä) avulla merkittävästi terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan kansainväliseen ajattelutavan kehitykseen. G8 on esimerkiksi kehittänyt aktiivisesti sekä terrorismin torjuntaa koskevia YK:n 12 alakohtaista yleissopimista että pyytänyt näiden välineiden maailmanlaajuista ratifiointia ja täytäntöönpanoa. Viime aikojen tärkeää kehitystä edustaa Evianin huippukokouksessa perustettu terrorisminvastainen toimintaryhmä (CTAG). Tämä yhdistää G8-jäsenmaat muun muassa YK:n terrorisminvastaiseen komiteaan, jonka tarkoituksena on koordinoida paremmin kansainvälistä terrorisminvastaista tukea.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *