Vesihuolto kehitysmaissa (Lannoye)

2.9.2003

Arvoisa puhemies,

Viimeisten kymmenen vuoden aikana puhtaan juomaveden saaanti on ollut usean kansainvälisen konferenssin aiheena. Tiedämme, että monessa kohdin on epäonnistuttu, eikä vähiten sitoutumuksessa turvata kaikille puhdas juomavesi vuoteen 2000 mennessä. Kymmenessä vuodessa puhtaan veden puutteesta kärsivien määrä vain lisääntyi puolella miljardilla, luvun ollessa tällä hetkellä noin 1,7 mrd. Joka neljäs ihminen maailmassa juo likaista vettä.

Tilanne pakottaa päättäjät tarkistamaan vakavasti, ovatko keinot olleet lainkaan oikeat. Yleismaailmallinen, tasapuolinen ja syrjimätön puhtaan veden saanti kuuluu ihmisen perusoikeuksiin. Veden puute on itsestään selvä köyhyyden kierteen aiheuttaja. Kokemus on osoittanut, että vedenpuutetta on mahdoton jättää markkinoiden ratkaistavaksi. Markkinoiden näkymätön käsi ei aivan ilmeisestikään tule ojentamaan vesilasia janoiselle. On tunnustettava sekin, että yksityistäminen yleensä nostaa vesi- ja viemäröintipalvelujen hintoja, mistä kaikken köyhimmät kärsivät luonnollisesti eniten.

Koska vedensaanti on vahvistettu ihmisoikeudeksi, sen pitäisi vaikuttaa tapaan, jolla me siitä ajattelemme. Vesivaroja ei pitäisi nähdä jonkun valtion yksityisomaisuutena, vaan maapallon yhteisenä resurssina. Kuitenkin on todettava, että jos vettä käsitellään ilmaiseksi jaettavana hyödykkeenä, heikennetään mahdollisuuksia hyvin toimivan vesihuollon järjestämiseen. Siksi muutoesityksissä peräänkuulutetut joustavat käytännöt julkisen ja yksityisen sektorin yhdistelmäksi ovat tarpeen, kunhan luovuttamattomana lähtökohtana pidetään ihmisen oikeutta veteen.

Lannoyen raportti korostaa viisaasti vedensaannin yhteyttä viemäröintiin ja hygieniaan. Noin 6 000 ihmistä, pääasiassa lasta, kuolee päivittäin tartuntatauteihin, joiden aiheuttaja on usein huono hygienia. Olisi perustavanlaatuinen virhe erottaa vesi, sanitaatio ja hygienia toisistaan.

Nyt on ennen kaikkea kasvatettava niitä kotimaisia ja kansainvälisiä voimavaroja, jotka käytetään vesihuollon ja sanitaation kohentamiseen kaupunkien slummeissa ja hökkelikylissä sekä maaseudulla. Keskeistä on sanitaation kytkeminen vesihuoltoon, mikä ei onnistu ilman vesihuollosta vastaavien tuntuvaa lisäpanostusta. Lisäksi on kehitettävä kotitalouksia varten ihmiskeskeistä tekniikkaa vesi- ja viemäriongelmien ratkaisuksi.

Arvoisa puhemies, haluan ilmaista tukeni tarkistukselle 19, jossa pyydetään soveltamaan velka-vastaan-vesi-vaihtokauppaa, niin että velat voidaan mitätöidä ja käyttää viemäröinnin perusrakenteiden rahoittamiseen.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *