Avoimuutta lisättävä EU:n aseiden viennissä

24.9.2003

"Aseiden vientiä koskeva Euroopan parlamentin mietintö on selkeä ja tasapainoinen. Se analysoi vallitsevan tilanteen ja esittää johdonmukaisia jatkotoimia. Erityisesti unionin laajentumisen huomioonottaminen tässäkin yhteydessä on tärkeää, sillä tavanomaisten aseiden merkittävät markkinat keskittyvät tuleviin jäsenmaihin ja niiden naapureihin. EU:n käytänteiden tarkistaminen ja yhtenäistäminen on tehtävä viivyttelemättä, ja EU:n uusilla rajoilla sekä maissa, joiden kanssa EU on tehnyt vakaus- ja assosiointisopimuksen, on huolehdittava EU:n käytännesääntöjen noudattamisesta", sanoi Eija-Riitta KORHOLA (EPP-ED) tänään Strasbourgissa.

Korhola piti huomattavana epäkohtana sitä, että nykyisin jäsenmaiden vientitiedot vakaisiin maihin (toisiin EU-maihin ja Yhdysvaltoihin) suuntautuvasta viennistä annetaan kyllä seikkaperäisesti, mutta viennistä vähemmän vakaisiin maihin tiedot puuttuvat. "Mietinnössä esitetty lääke, avoimuuden ja monenvälisyyden lisääminen, on ainoa keino korjata epäkohdat ja estää sellainen aseiden siirto, joka uhkaa ihmisoikeuksia, alueellista vakautta tai kestävää kehitystä".

Korholan mielestä lainsäädännön kehittäminen ja yhdenmukaistaminen sekä asevientiä koskeva liiketoimien rekisteri ja lupajärjestelmä EU:n tasolla ovat välttämättömiä. Mietinnössäkin esitetty ajatus eurooppalaisen aseiden viennin valvontatoimiston perustamisesta on Korholan mukaan vakavasti harkittava johdonmukaisena jatkona yhteiselle eurooppalaiselle varustelu- ja hankintapolitiikalle ja puolustustarvikkeiden yhteisen markkina-alueen syntymiselle.

Korhola halusi oikaista erään mietinnön perusteluissa esiintyvän tiedon ja vakuutti, että Suomessa voimassa oleva puolustustarvikkeiden vientiä koskeva lainsäädäntö vastaa niitä suosituksia, jotka on annettu YK:n tuliasepöytäkirjassa ja ETYJ:n pienaseasiakirjassa.

"Suomessa puolustustarvikkeiden välityksen valvonnalla pyritään estämään EU:n, YK:n turvallisuusneuvoston ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (ETYJ:n) asettamien asevientikieltojen, EU:n aseviennin käytännesääntöjen sekä muiden vientivalvontaa koskevien kansainvälisten sopimusten ja sitoumusten kiertäminen. Samoin tavoitteena on estää laiton aseiden valmistus ja kauppa. On siis odotettavissa, että oma maani on tukemassa europarlamentin linjaa", Korhola arvioi.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *