Aseiden vienti (von Wogau)

24.9.2003

Arvoisa puhemies,
Kollega von Wogaun selkeä ja tasapainoinen mietintö ansaitsee lämpimän kiitoksen. Mietintö analysoi vallitsevan tilanteen ja esittää johdonmukaisia jatkotoimia. Erityisesti Unionin laajentumisen huomioonottaminen tässäkin yhteydessä on tärkeää, sillä tavanomaisten aseiden merkittävä markkina keskittyy edelleen nyt liittymässä oleviin ja niihin rajoittuviin maihin. EU:n käytänteiden tarkistaminen ja yhtenäistäminen on tehtävä viivyttelemättä, ja EU:n uusilla rajoilla sekä maissa, joiden kanssa EU on tehnyt vakaus- ja assosiointisopimuksen, on huolehdittava EU:n käytännesääntöjen noudattamisesta.
Esittelijä toteaa oikein sen nykyisten jäsenmaiden epäkohdan, että vientitiedot vakaisiin maihin (toisiin EU-maihin ja Yhdysvaltoihin) suuntauvasta viennistä annetaan kyllä seikkaperäisesti, mutta vähemmän vakaisiin maihin suuntautuvasta viennistä tiedot puuttuvat. Mietinnössä esitetty lääke, avoimuuden ja monenvälisyyden lisääminen, on ainoa keino korjata epäkohdat ja estää sellainen aseiden siirto, joka uhkaa ihmisoikeuksia, alueellista vakautta tai kestävää kehitystä.
Lainsäädännön kehittäminen ja yhdenmukaistaminen sekä asevientiä koskeva liiketoimien rekisteri ja lupajärjestelmä EU:n tasolla ovat välttämättömiä, ja mietinnössäkin esitetty ajatus eurooppalaisen aseiden viennin valvontatoimiston perustamista on vakavasti harkittava johdonmukaisena jatkona yhteiselle eurooppalaiselle varustelu- ja hankintapolitiikalle ja puolustustarvikkeiden yhteisen markkina-alueen syntymiselle.

Arvoisa puhemies,
On kuitenkin oikaistava yksi kollega von Wogaun mietinnön perusteluissa esiintyvä tieto: Suomessa voimassa oleva puolustustarvikkeiden vientiä koskeva lainsäädäntö vastaa niitä suosituksia, jotka on annettu YK:n tuliasepöytäkirjassa ja ETYJ:n pienaseasiakirjassa.
Suomessa puolustustarvikkeiden välityksen valvonnalla pyritään estämään Euroopan unionin, YK:n turvallisuusneuvoston ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (ETYJ:n) asettamien asevientikieltojen, EU:n aseviennin käytännesääntöjen sekä muiden vientivalvontaa koskevien kansainvälisten sopimusten ja sitoumusten kiertäminen. Samoin tavoitteena on estää laiton aseiden valmistus ja kauppa. On siis odotettavissa, että oma maani on tukemassa kollega von Wogaun esittelemää linjaa.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *