Korhola moitti komissiota sovittelusopimuksen laiminlyömisestä

31.8.2003

Eija-Riitta Korhola esitti maananataina parlamentin täysistunnon avauksen yhteydessä pyynnön parlamentin puhemiehelle, jotta hän esittäisi parlamentin nimissä komissiolle huomautuksen sovittelutuloksen rikkomisesta.

"Arvoisa puhemies,
Viime vuoden lopulla parlamentin sovitteluvaltuuskunta sopi Århusin sopimuksen toisen pilarin eli yleisön osallistumisesta tiettyjen ympäristöä koskevien suunnitelmien ja ohjelmien laatimiseen koskevan direktiivin (2003/35) lopullisesta sisällöstä. Itse olin sovitteluissa mietinnön laatijan roolissa.

Olennainen osa sovittelutuloksen hyväksymistä oli komission sitoutuminen antamaan Århusin sopimuksen kolmatta pilaria koskevan esityksen vuoden 2003 ensimmäisen neljänneksen aikana eli kuluvan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Sovittelukomiteassa päätetyn mukaisesti komissio liitti Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä julkaistuun direktiiviin julistuksen, jossa se vahvisti sitoumuksensa.

'Komission julistus

Komissio viittaa vuoden 2003 työohjelmaansa ja vahvistaa aikomuksensa antaa direktiiviehdotus, joka koskee Århusin yleissopimuksen täytäntöönpanoa ympäristöasioissa sovellettavan muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeuden osalta. Direktiiviehdotus on tarkoitus antaa vuoden 2003 ensimmäisen neljänneksen aikana.'
(Virallinen lehti nro L 156 , 25/06/2003 s. 0017 – 0025)

Nyt tuo komission sitoumus on edelleen täyttämättä eli komissio ei ole vieläkään hyväksynyt ympäristöasioissa sovellettavaa muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudetta koskevaa direktiiviesitystä, vaikka on alkamassa jo vuoden viimeinen neljännes.

Arvoisa puhemies,
Komission antaman sitoumuksen pettäminen horjuttaa suuresti parlamentin luottamusta eikä voi olla puolusteltavissa tai hyväksyttävissä.
Tästä syystä pyydän, että te, arvoisa puhemies, laaditte viipymättä kirjeen komission puheenjohtajalle, jossa muistutatte annetusta sitoumuksesta, nuhtelette komissiota siitä, ettei se ole pysynyt tässä sitoumuksessaan tai mitenkään halunnut edes selittää parlamentille viivästymistä, sekä vaaditte hyväksymään Århusin sopimukseen liittyvät puuttuvat esitykset ja antamaan ne parlamentille syyskuun aikana.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *