Ympäristöpolitiikan on oltava reilua

1.4.2003

Kristillisdemokraatit esittää uudistetussa ympäristöohjelmassaan vision yhteiskunnasta, jossa talous, sosiaalinen kehitys sekä ympäristö ovat paremmassa sopusoinnussa kuin tähän asti. Hyvällä yhteiskuntapolitiikalla nämä voivat toimia yhteen jopa paremmin kuin erikseen niin, että sekä talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja ympäristön monimuotoisuus voivat voittaa. Ohjelma on luettavissa puolueen kotisivuilla osoitteessa www.kristillisdemokraatit.fi

Kristillisdemokraatit haluaa raivata tilaa ihmisen ja luonnon rakentavalle suhteelle. Vastuun ottamista voidaan edistää esimerkiksi parantamalla hinnoittelua niin, että hinnat vastaavat paremmin yhteiskunnallista ja ympäristökustannusta.
Kristillisdemokraattien ohjelma pitää tähänastista suomalaista ympäristöpolitiikkaa osittain epäreiluna. "Poliitikkojen tehtävä on luoda reilut edellytykset parannustoimenpiteille, niin että ympäristötoimiin satsaaminen tulee kannattavaksi." Puolue haluaisi jakaa ympäristövastuun tasaisemmin yhteiskunnan eri sektoreille myös verotusta uudistamalla.

"Arvokeskustelun lisäksi tarvitaan analyysi tekniikan kehityksen myötä avautuvista uusista mahdollisuuksista aikaansaada kestävä yhteiskunta", puolue sanoo ja toteaa, että teknologisia edellytyksiä on jo olemassa.
Puolue ehdottaa lisätoimia "energian ja luonnonvarojen tuhlauksen kuriin panemiseksi", sillä "täysin ongelmattomia vaihtoehtoja ei energian tuotannossa ole". Kristillisdemokraatit pitää tärkeänä huolehtia hajautetusta ja monipuolisesta energiantuotannosta, jossa bio- ja uusiutuvalla energialla on keskeinen osuus. "Totutut toimintamallit lisäävät ekologisten katastrofien riskiä", ohjelmassa muistutetaan.

Erillisinä painopisteinä ohjelma nostaa esiin ilmastomuutoksen torjumisen, kaupunkiympäristön kohentamisen, talousmetsien kestävän käytön, ennen muuta kokonaisuuksien suojelun Etelä-Suomen vanhoissa metsissä ja Itämeren hälyttävän tilanteen. "Lähes 90 prosenttia metsien uhanalaisista lajeista esiintyy talousmetsissämme", ohjelmassa muistutetaan ja ehdotetaan ilmastomuutoksenkin takia ekokäytävä-ajattelun laajamittaista toteuttamista.
Kaupunkien elämänlaadun nostamiseksi tarvitaan laajaa panostusta rataverkoston ja junaliikenteen kilpailukykyyn henkilöautoistumisen kasvun hillitsemiseksi.

Ohjelma muistuttaa kestävän kehityksen globaalista ulottuvuudesta. "Nykyinen epätasapaino, jossa viidennes maailman väestöstä vastaa yli neljästä viidenneksestä maailman kokonaiskulutuksesta, on ekologisesti ja sosiaalisesti kestämätön." Kristillisdemokraatit haluaisi valjastaa globalisaation myönteiset mahdollisuudet edistämään oikeudenmukaisuutta ja luoda maailmankaupan sääntöihin kestävän kehityksen kannalta tarpeellisia kannustimia.

Kristillisdemokraattien ympäristöohjelman uudistamistyötä on vetänyt puolueen väliaikainen puoluesihteeri, Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan jäsen Eija-Riitta Korhola.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *