Öljyntorjuntakapasiteetin riittävyys EU:n merialueilla Kirjallinen kysymys

4.2.2003

Öljyntorjuntakalusto kaipaa inventointia

Kaikille Itämeren alueen valtioiden (mukaan lukien nykyiset ja tulevat jäsenmaat sekä Venäjä) asianomaisille viranomaisille osoittamani kyselyn perusteella on todettavissa, että kaikissa Itämeren valtioissa on jonkinlaista öljyntorjuntakalustoa, mutta käytännössä on mahdoton tietää, mikä on Itämeren alueen tosiasiallinen öljyntorjuntakapasiteetti ottaen huomioon merellä vallitsevat tuuli-, jää- ja muut olosuhteet. Esimerkiksi tavallisen haverin yhteydessä voidaan öljyistä jäätä yrittää poistaa mekaanisesti kaivureilla, mutta kapasiteetti tällaiseenkin on riittämätön, jos kyseessä on tankkerin rikkoutuminen. Kyselyn perusteella saamani kokonaiskuvan perusteella näyttäisi siltä, että suhteellisen hyvissäkin olosuhteissa öljyn poistaminen tapahtuisi vasta sen ajauduttua rantaan, sillä tosiasiallisesti kalusto olisi hyvissäkin oloissa riittämätöntä.

On oletettavaa, että tilanne on vastaava EU:n muillakin merialueilla.

Onko komissio harkinnut EU:n merialueiden tehokkaan öljyntorjuntakapasiteetin inventoimista yhtenäisin arviointimenetelmin ja tarvittaessa minimikapasiteetin määrittämistä tai suosittamista eri merialueille ottaen huomioon kyseisten alueiden erityisolosuhteet ja liikennemäärät?

Margot Wallströmin
komission puolesta antama vastaus
(3. huhtikuuta 2003)

Yhteisöllä on käytössään yhteistyöjärjestelyjä onnettomuuksista tai tahallisista päästöistä aiheutuvan meren pilaantumisen alalla (20 päivänä joulukuuta 2000 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2850/2000/EY ). Osana järjestelyjä on perustettu yhteisön tietojärjestelmä, jonka tarkoituksena on vaihtaa tietoja meren pilaantumiseen varautumisesta ja sen torjunnasta. Komissio on yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa määritellyt tietojärjestelmän kansallisten sivujen esitystavan. Järjestelmä on kansallisten toimivaltaisten viranomaisten ja yleisön käytettävissä verkkosivulla:
http://europa.eu.int/marpol-cis

Onnettomuustapauksissa jäsenvaltiot ja ehdokasvaltiot voivat aktivoida yhteisön järjestelmän tehostaakseen yhteistyötä väestönsuojelussa. Näin onnettomuuden kohteeksi joutunut maa voi hakea välittömästi eurooppalaisen torjuntakeskuksen kautta kaikkea Euroopassa saatavana olevaa erikoisvälineistöä.

Mitä tulee varautumiseen meren pilaantumiseen ja sen torjuntaan Euroopan eri aluevesillä, komissio seuraa tarkasti toimivaltaisten työryhmien työtä. Itämeren osalta komissio osallistuu Helsingin yleissopimuksella perustetun Helsinki Commissionin (Helcom) työryhmien työhön.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *