Autorahoituksen syrjivyys Suomessa

26.2.2003

Komissio: Suomen kilpailuviranomaisten seurattava tilannetta

Eija-Riitta Korhola esitti EU-komissiolle kirjallisen kysymyksen 20.12.2002:

Suomen automaahantuonnin säädöksiä on äskettäin tarkistettu siten, että se ei estäisi kilpailua ja syrjisi yksityistä ja/tai rinnakkaista maahantuontia. Käytännössä vaikuttaa kuitenkin siltä, että yksityinen kuluttaja on edelleen sidottu vanhoihin merkkikohtaisiin maahantuojiin, sillä toistaiseksi vain heidän kauttaan ostetuille autoille voi saada rahoitussopimuksen autoon. Suomessa toimivista rahoitusliikkeistä suurimmat ovat Nordea ja OPR, lisäksi toimii muutama pienempi rahoittaja. Käytännössä kaikki kuitenkin näyttäisivät noudattavan samaa käytäntöä.

Onko komissio tietoinen Suomen tilanteesta autokaupan rahoitusmarkkinoilla ja valvooko komissio kilpailun toteutumista tällä alalla? Onko vallitseva käytäntö komission näkemyksen mukaan EU:n kilpailulakien mukainen ja mitä komissio aikoo tehdä asiassa? Onko muissa jäsenmaissa vastaavanlaisia käytäntöjä, jotka voivat estää komission kilpailua vapauttavien päätösten toteutumisen?

Komissaari Mario Montin antoi komission puolesta kirjallisen vastauksen 25.02.2003:

Komissiolle ei ole ilmoitettu ongelmista uusien moottoriajoneuvojen hankinnan rahoitusmarkkinoilla Suomessa. Siksi komissio ei pysty arvioimaan, onko arvoisan parlamentin jäsenen kuvailema käytäntö yhteisön kilpailusääntöjen mukainen.

Parlamentin jäsenen esittämien tietojen perusteella onegelma näyttää liittyvän suomalaisten rahoituslaitosten toimintaan. Tällöin on ensisijaisesti Suomen kilpailuviranomaisten tehtävä ryhtyä toimenpiteisiin yhteisön kilpailusääntöjen tai Suomen kilpailulainsäädännön nojalla.

Suomen kilpailuviranomaiset ovat ilmoittaneet komissiolle, ettei niille ole toistaiseksi tehty virallista kantelua asiasta. Kilpailuviranomaiset vakuuttavat seuraavansa tilannetta valppaasti ja tarkastelevansa sitä myös Suomen autoverosäännösten muutoksen voimaantulon yhteydessä, jolloin rinnakkaistuojien tilanteen pitäisi parantua.

Komission tietoon ei ole tullut, että muissa jäsenvaltioissa olisi tämäntyyppisiä käytäntöjä.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *