Ehdokasvaltiot ja yhteistoteutushankkeet (Kioton mekanismi)

3.11.2002

Onko EU tehnyt mitään sopimuksia kymmenen uuden jäsenmaan kanssa käytävissä jäsenyysneuvotteluissa yhteistoteutushankkeiden edistämiseksi EU:n päästökauppajärjestelmän ensimmäisellä kaudella (2005-2007) tai sitä seuraavalla kaudella tai seuraavilla kausilla?

Onko arvioitu, miten laajoja kaikenkattavia ja niin sanottua kuumaa ilmaa (hot air) koskevia hankkeita kullakin päästökauppakaudella käynnistetään? Onko EU laatinut malleja yhteistoteutushankkeiden tehokkaan täytäntöönpanon vaikutuksista päästöoikeuksien hintaan ja todelliseen päästöjen vähentämiseen EU:ssa? Mikäli on, missä yhteydessä mallit on julkaistu?

KOMISSION VASTAUS:
Margot Wallströmin
komission puolesta antama vastaus
(18.12.2002)

Euroopan unionin laajentumisneuvottelujen yhteydessä ei ole tehty erityisiä sopimuksia Kioton pöytäkirjan 6 artiklassa määrätyistä yhteistoteutushankkeista. Komissio on kuitenkin käynnistänyt tutkimuksen, jonka tarkoituksena on selvittää Keski- ja Itä-Euroopan maiden valmiuksien lisäämisen tarve ja prioriteetit kansallisten yhteistoteutusohjelmien laatimiseksi. Tutkimus valmistuu vuoden 2003 alussa, ja sen perusteella voidaan luotettavasti antaa teknistä apua koskevia suosituksia siitä, miten yhteistoteutushankkeita voidaan kehittää.

Yhteistoteutushankkeiden seurauksena syntyneet päästövähennysyksiköt otetaan käyttöön vasta vuonna 2008 Kioton pöytäkirjan täytäntöönpanomääräysten mukaisesti. Näin ollen yhteistoteutushyvitysten käyttö unionia koskevan tulevan päästökauppajärjestelmän alkuvaiheessa (2005-2007) ei ole käytännössä mahdollista. Kioton pöytäkirjan hankeperustaisiin mekanismeihin (yhteistoteutusmekanismi ja puhtaan kehityksen mekanismi) liittyviä hyvityksiä koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan direktiiviehdotuksessa, joka on määrä antaa vuonna 2003 komission vuoden 2003 työohjelman mukaisesti.

Komissio ei ole laatinut malleja yhteistoteutushankkeiden mahdollisesta määrästä tai siitä, miten yhteistoteutushyvitysten olemassaolo vaikuttaisi päästöoikeuksien hintaan. Voisi kuitenkin olettaa, että hyvitysten olemassaolo pienentää päästöoikeuksien hintaa.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *