Toimiiko kasvihuonekaasujen päästökauppa tosielämässä?

9.10.2002

Arvoisa puhemies,

Kyseessä on mietintö, jolla varmasti on todella suuri merkitys; kielteinen vai myönteinen, jää nähtäväksi vasta tosielämässä. Valitettavasti silloin ovat kyseessä oikeat yritykset ja oikeiden ihmisten työpaikat, oikeiden perheiden elanto — ja todellinen ilmastomuutos. Kyseessä on kokeilu, jossa EU:lla ei olisi varaa epäonnistua.

Komission ehdotus mm. jätti vastaamatta seuraaviin kysymyksiin:
– varhain ympäristötoimia toteuttaneiden yritysten kilpailukyky, erityisesti ottaen huomioon taakanjaon tuomat maakohtaiset rajoitteet;
– taakanjaon kilpailua vääristävät tekijät eri jäsenvaltioiden välillä yleensä;
– päästökaupan suhde valtioiden fiskaalisiin intresseihin;
– päästökaupan suhde vapaisiin energiamarkkinoihin samoin kuin näiden yhteisvaikutuksesta syntyvät valtaisat tulonsiirrot eri toimijoiden ja eri valtioiden välillä;
– laajentuminen;
– EU:n suojautuminen kolmansien maiden toimijoiden hyökkäyksiä tai Soros-tyyppisiä keinottelijoita vastaan;
– oikeussuojaa ja muutoksenhakua koskevat kysymykset. Jälkimmäiset valiokunta onneksi hyväksyi esityksestäni.

Edellisten epäselviksi jäävien kysymysten lisäksi esitys näyttää sekoittavan
– tavoitteet ja keinot;
– kansallisen ja yritystason; sekä
– markkinavälineet ja perinteisen kontrolliin perustuvan hallinnon.
Näiden sekoituksena se palvelee huonosti tarkoitustaan ja aiheuttaa tarpeettomasti taakkaa itse asiaan, päästöjen vähentämiseen, josta eurooppalaiset toimijat tähän asti ovat olleet yksimielisiä. Lisää vaikeuksia lupaa päästökaupan oheen leivottu tavattoman raskas byrokratia, jonka purkamisesta parlamentti ei valitettavasti halunnut kantaa vastuuta.

Arvoisa puhemies,

Olen erityisesti kantanut huolta hiilivuodon mahdollisuudesta: ilman muutosesitystäni direktiivi ei erottele CO2-päästöjä hiilen energiakäytön ja prosessikäytön välillä. Sen seurauksena eurooppalaisen, globaalisti hyvät ekologiset standardit täyttävän terästeollisuuden asema on vaarassa heiketä globaaleilla markkinoilla, jolloin syntyy paitsi taloudellinen myös valtava ekologinen vahinko. Ongelman korjaava muutosesitykseni 99 on tasapainoisesti muotoiltu ja toivon, että vastuunsa tuntevat kollegat äänestävät sen samoin kuin reilun tusinan muun muutosesityksen puolesta, joiden valmistamiseen olen aktiivisesti osallistunut.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *