Viranomaiset saavat edelleen myydä sää- ja karttatietoja

23.4.2002

Brittilehdistössä on esitetty pelkoja, joiden mukaan uusi ympäristötiedon julkisuutta lisäävä direktiivi tekisi mahdottomaksi myydä sää- ja karttatietoja samalla tavalla kuin useissa jäsenmaissa viranomaisten ylläpitämät laitokset ovat nyt tehneet. Direktiivin esittelijänä toimiva Euroopan parlamentin jäsen Eija-Riitta Korhola (kd) on kumonnut tulkinnan virheellisenä, sillä tällaiset tiedot eivät kuulu direktiivin soveltamisalaan ja lisäksi direktiivikin antaa viranomaiselle mahdollisuuden suojella kaupallisia etuja tällaisissa tapauksissa.

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Caroline Jackson ja Eija-Riitta Korhola kutsuivat eilen koolle ylimääräisen kokouksen ympäristötiedon julkisuutta käsittelevän direktiivin yksityiskohdan vuoksi. Kokoukseen kutsuttiin myös komission korkea virkamies Ludvig Krämer, joka vastaa komission ympäristöpääosastolla ympäristöhallinnon kysymyksistä.

Krämer muistutti Korholan tapaan, että tämän yksityiskohdan suhteen EU:n lainsäädäntö on ollut samankaltainen jo vuodesta 1990 eikä Parlamentti ole muuttamassa näitä periaatteita; komissiossa on asiasta jo tehty erään jäsenmaan meteorologisen laitoksen kyselyn perusteella virallinen päätös 90-luvulla. Hän vahvisti myös, että meteorologiset ja karttatiedot eivät kuulu direktiivin soveltamisalaan; viranomaisten tuottaman tiedon maksullisuudesta päättäminen kuuluu edelleen jäsenvaltioiden päätäntävaltaan. Krämer totesi, että Korholan esittelemässä muodossa direktiivin linja ei tässä suhteessa muutu. Hän piti myös 90-luvulla saadun kokemuksen perusteella erittäin perusteltuna Korholan direktiiviin tekemiä muutoksia.

Keskeinen eurooppalainen ympäristöalan keskusjärjestö EEB (European Environmental Bureau) tukee parlamenttia direktiivin muuttamisessa. EEB on kerännyt merkittävän määrän kokemuksia ympäristötiedon julkisuusmenettelyistä eri jäsenmaissa ja hakijamaissa ja pitää siksi tärkeänä, että direktiivi hyväksytään Korholan esittämässä muodossa. EEB:n puheenjohtaja Ralph Hallo muistuttaa, että komission virallisessa kannassa tuetaan Korholan muutosesityksiä, jotka nyt ovat kiistanalaisia.

Korhola on valmis hyväksymään sää- ja karttapalvelujen maksullisuuden mahdollistavan täsmennyksen tekstiin. "Sellainen muutos on sinänsä tarpeeton, mutta voidaanhan se ottaa vielä mukaan, jos sitä tarvitaan pelkojen hälventämiseksi." Korhola ei näe direktiivin tarkoittamaa yhteyttä huomisen säätilan ja luonnon uhanalaisuuden tai ihmisen terveyden välillä. "Ei tullut mieleen, että kaikki direktiivin ulkopuoliset alueet pitäisi erikseen mainita. Esimerkiksi ravitsemusohjeilla on kyllä yhteys ihmisten terveyteen, mutta järkikin sanoo, ettei direktiivi velvoita viranomaisia jakamaan ilmaisia reseptejä", Korhola totea

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *