Kansalaisjärjestöjen tiedonsaanti ja osallistuminen laajentumisneuvotteluihin

21.6.2000

Kansalaisjärjestöt ovat esittäneet huolensa, että komissiosta on vaikea saada tietoa siitä, kuinka eri hakijamaat ovat edistyneet yhteisön säännöstön täytäntöönpanossa. Erityisesti asian ovat ottaneet esille ympäristöjärjestöt. Sama ongelma koskee myös hakijamaiden omia kansalaisjärjestöjä: maiden hallitukset eivät ole ottaneet järjestöjä mukaan liittymistä valmisteleviin toimiin ja lisäksi näiden on lähes mahdotonta saada tietoa siitä, miten toimissa on edistytty. Mitä komissio aikoo tehdä, jotta tiedonsaanti paranisi sekä nykyisissä jäsenmaissa että liittymistä valmistelevissa maissa?


Ympäristökomissaari Wallström vastaa:

Komission tärkein väline ehdokasvaltioiden jäsenyysvalmistelujen edistymisen seurannassa on neuvostolle esitettävä määräaikaiskertomus. Näitä kertomuksia on laadittu vuodesta 1998 lähtien, ja parhaillaan laaditaan marraskuussa esitettäviä seuraavia kertomuksia, joissa otetaan huomioon kaikki tähänastinen edistyminen ja tarkastellaan, mitä lisätoimia vielä tarvitaan unionin jäsenyyteen liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi. Kertomusten merkitys ja vaikutus on entistä suurempi, koska ne ovat suuren yleisön saatavissa olevia julkisia asiakirjoja. Ne ovat siis myös kansalaisjärjestöjen saatavissa.

Phare-ohjelmassa käynnistetään tänä vuonna uusi hanke nimeltä Acces, jolla on tarkoitus tukea Puolan kansalaisjärjestöjä, jotka käsittelevät unionin laajentumiseen liittyviä ympäristökysymyksiä sekä taloudellisia ja sosiaalisia kysymyksiä.

Komissio hahmotteli äskettäisessä tiedonannossaan laajentumiseen liittyvää uutta tiedotusstrategiaa, jonka tärkein tavoite on antaa jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden kansalaisille tietoa laajentumisen syistä, sen todennäköisistä vaikutuksista ja sen asettamista haasteista. Tarkoituksena on helpottaa jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden laajentumisvalmisteluja lisäämällä kansalaisten tietoisuutta tästä prosessista. Strategia kattaa poliittiset instituutiot, kansalaisyhteiskunnan, liike-elämän ja teollisuuden, ja se toteutetaan yhdessä komission ja mielipidejohtajien kanssa; komission tehtävänä on antaa avoimesti puolueetonta tietoa, ja mielipidejohtajat taas välittävät omaan poliittiseen näkemykseensä sopivia viestejä. Lisäksi jäsenvaltioissa olevat komission edustustot ja ehdokasvaltioissa olevat komission lähetystöt kehittävät tiedotustoimiaan yhdessä valtiollisten ja valtioista riippumattomien elinten kanssa.

Ympäristöpolitiikasta vastaava komission jäsen on ryhtynyt järjestämään säännöllisiä keskusteluja ehdokasvaltioista kansalaisjärjestöjen kanssa. Viimeksi tällainen tilaisuus järjestettiin 19 kesäkuuta 2000 Unkarissa, jossa keskityttiin ympäristöasioihin ja liittymisprosessiin sekä ympäristöalan kuudennen toimintaohjelman valmisteluun.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *