Neuvoston ensimmäinen raportti ihmisoikeuksista

30.11.1999

Ihmisoikeuspolitiikassa olennaista on koordinaatio ja johdonmukaisuus. Nyt unionin tulisikin
keskittyä sopimusten tehokkaaseen toimeenpanoon. Toimeenpanon tulisi käsittää kolme tärkeää osa-aluetta: ihmisoikeuksien seuranta, ihmisoikeuksien toteuttaminen ja ihmisoikeuspolitiikan rakenteet.

Ihmisoikeuksien seuranta

EU:n tulee kehittää seurantamekanismit ihmisoikeustilanteen tarkkailuun sekä EU:n sisällä että kolmansissa maissa. Seurannan tulee johtaa kattavaan ihmisoikeustilanteen arviointiin: siinä tulee analysoida ihmisoikeustilanne, päättää tilanteen parantamiseksi käytettävistä toimenpiteistä, seurata toimenpiteiden vaikutusta tilanteeseen ja arvioida niiden onnistumista sekä raportoida arvioinnista ja sen tuloksista julkisesti.

Ihmisoikeuksien toteuttaminen

On tärkeää, että EU:n sisäisistä ongelmista raportoidaan vähintään yhtä tehokkaasti ja avoimesti kuin kolmansien maiden ongelmista.
Viime vuosina EU:n sisällä on esiintynyt mm. poliisiväkivaltaa, joka on usein kohdistunut EU:n ulkopuolelta kotoisin oleviin henkilöihin, sellikuolemia ja seksuaalisten vähemmistöjen syrjintää.

Pakolaisten suojelun puutteet ovat ehkä suurin ihmisoikeusongelma EU:n sisällä.
Unionin samoin kuin sen jäsenvaltioiden pakolaispolitiikka jää jälkeen tasosta, jota voidaan odottaa taloudellisesti kehittyneiltä valtioilta. Pakolais- ja turvapaikkakysymykset ovat meille yhä ensisijassa turvallisuus- ja kontrollikysymyksiä; käytäntö sotii selvästi Geneven sopimusvelvoitteita vastaan.

EU:n yhteisessä Venäjä-strategiassa on korostettava ihmisoikeuksien merkitystä. Ihmisoikeuksien toteuttaminen on suurimpia haasteita, jos Venäjän hyvinvointia ja vakautta pyritään lisäämään. Nyt Venäjän ihmisoikeustilanne on hälyttävä.
Pohjoiseen ulottuvuuteen liittyvät turvallisuus-, vakaus- ja kestävän kehityksen tavoitteet ovat toissijaisia, jos ihmisoikeudet unohdetaan.

Ihmisoikeuspolitiikan rakenteet

On aika toteuttaa Euroopan parlamentin ajatus komissioon perustettavasta ihmisoikeuspolitiikan toteuttamista valvovasta elimestä, joka lisäisi ihmisoikeuspolitiikan tehokasta toteutumista ja raportoisi avoimesti ihmisoikeuskysymyksistä.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja vähemmistöjen oikeuksien suojelu ovat keskeisiä vaatimuksia unioniin liittymiselle. Ihmisoikeus- ja vähemmistökriteerin vakavasti ottaminen jäsenyysehtoina edellyttäisi, että ihmisoikeuskriteeri samoin kuin jäsenehdokkaiden velvoitteet vähemmistöjään kohtaan ovat jäsenyysneuvotteluissa yhtäläisessä asemassa muiden perustavanlaatuisten, esimerkiksi taloudellisten jäsenyyskriteerien kanssa, ja että näiden kriteerien täyttyminen on ehdoton edellytys EU-jäsenyydelle.

Unionin on syytä suhtautua hyvin varauksellisesti kaikkiin sellaisiin järjestelyihin, jotka lisäävät monikansallisten yritysten valtuuksia hallituksiin nähden ja täten heikentävät hallitusten mahdollisuuksia ja velvoitteita taata kansalaisilleen perusihmisoikeuksien toteutumisen.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *