The Times They Are A-Changin’

artikkeli EPP-puolueen The European View -julkaisuun “The Times They Are A-Changin' ” Eija-Riitta Korhola MEP reflects on the Protocol called Kyoto, its birth, life and current state of health after almost 10 years of global battering and asks: Just how right was Bob Dylan with his 1964 protest song? (Headlines and sub-headlines are thanks to […]

Lue lisää

Syyskuu 2006: Ihmiskaupan torjunta

Euroopan parlamentti käsittelee syksyllä mietintöä suositukseksi ihmiskaupan vastustamisesta. Ihmisoikeusvaliokunta antaa mietintöluonnoksesta lausunnon syyskuussa, lausunnonlaatija on irlantilainen kollegani Simon Coveney. Valiokuntakäsittelyssä on puhuttanut nais- ja lapsikaupan lisäksi myös tiedot Kiinassa erityisesti Falun Gongin jäsenille tehtävästä elinkaupasta. Kysyin itsekin asiaa komissiolta viime huhtikuussa. Kysymys ja vastaus löytyvät tästä. Ihmiskaupan torjunta on ollut esillä Suomessakin ja meillä käytiin […]

Lue lisää

Heinä-elokuu 2006: VESI

Vesipula on yksi tulevaisuuden suurimmista haasteista. Ilmastonmuutos tekee tilanteen vielä haasteellisemmaksi. YK:n maaliskuussa julkaisema raportti "Water: A Shared Responsibility" toteaa huonon hallinnon olevan pitkälti syynä maailman heikkoon vesitilanteeseen. Byrokratia ja moniportainen päätöksenteko hidastavat avun perillemenoa. Päätökset siitä, kenelle, miten ja milloin vettä jaetaan, tehdään paitsi kansallisella tasolla myös paikallishallinnossa, yksityisellä sektorilla ja kansalaisyhteiskunnan piirissä. Tukea […]

Lue lisää

Kesäkuu 2006: Kidutuksen vastainen työ

Parlamentin ihmisoikeusvaliokunta järjesti toukokuun alussa kuulemistilaisuuden, jossa käsiteltiin kidutusta ja muuta julmaa, epäinhimillistä tai alentavaa kohtelua tai rangaistuksia koskevia EU:n suuntaviivoja. Asiantuntijoina kuultiin YK:n, Euroopan neuvoston, Amnesty Internationalin ja maailmanlaajuisen kidutuksen vastaisen järjestön edustajia. Asiantuntijoiden viesti on se, että kidutuksen poisto edellyttää ennen kaikkea poliittista tahtoa. Mitä EU:n kidutuksen vastaiset suuntaviivat sitten pitävät sisällään ja […]

Lue lisää

Tuonpuoleinen suojelee tämänpuoleista(Askel)

Kun olin aikoinani töissä Kirkon Ulkomaanavussa, harmittelin usein, miten moniin maailman ongelmiin saataisiin ratkaisu, jos poliitikot hoitaisivat hommansa. Näin maailmassa paljon vaikeuksia, joihin ratkaisu olisi rakenteellinen ja korjattavissa vain politiikan keinoin: maailmankaupan vääristymät olivat yksi parhaista esimerkeistä. Olen yhä samaa mieltä poliitikkojen vastuusta, mutta pakko tunnustaa: nyt huomaan ajattelevani yhä useammin, kuinka moniin ongelmiin saataisiin […]

Lue lisää

Kun humanisti sotkeutui turpeeseen(Hämeen Sanomat, sunnuntaivieras)

Suomen tiedetään hakevan muutosta turpeen kohteluun YK:n ilmastopaneelissa, sillä päästökauppa on entisestään heikentänyt kotimaisen turpeen asemaa. Tämä biomassa lasketaan YK-tasolla fossiiliseksi polttoaineeksi, ja määritelmä tulee kalliiksi Suomelle, jossa turvetta uusiutuu vuosittain noin 40 TWh edestä. Moni kaipaisi turvesuolle puun kaltaista määrittelyä. Eikä ihme. Jos puuta ja turvetta poltetaan rinnakkaisissa polttokattiloissa ja niiden päästöt mitataan putken […]

Lue lisää

Minun unelmani metsään perustuvasta hyvinvoinnista ja metsäalasta vuonna 2015 – Eija-Riitta Korholan artikkeli Metsä-Akatemian kymmenvuotisjulkaisuun, joka ilmestyy syksyllä

Metsäala kukoistaa – ympäristöaate ja terve järki löysivät toisensa Vuonna 2015 kansaa pitkään palvellut ex-ministeri Erkki Tuomioja on mietteissään. Kiireinen ministerinelämä on jo takanapäin mutta sijoittajan maineesta hän ei ole päässyt – siinä missä rahapelit ovat älyköllemme liian rahvaanomaisia ja perustuvat filosofisesti epäkiinnostavaan seikkaan, puhtaaseen sattumaan, suurisuuntaisempi sijoituspeli viehättää yhä. Se haastaa osaamaan, hankkimaan tietoa […]

Lue lisää

EU:n ilmastopolitiikka ei onnistu ilman ydinvoimaa

Suuri riippuvuus Venäjän maakaasusta ei ole pelkkä huoltovarmuusongelma: se voi vaikuttaa myös EU:n ulko- ja ihmisoikeuspolitiikan laatuun, kirjoittaa Eija-Riitta Korhola. EU:n jäsenmaiden johtajat sopivat maaliskuun huippukokouksessa, että kasvihuonekaasupäästöjä leikataan 15–30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä ja peräti 60–80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Kaiken tieteellisen tietämyksen valossa päätös oli välttämätön ja aiheellinen. Viime syksynä julkistettu tutkijoiden laatima […]

Lue lisää

Kuntien merkitys korostuu EU-jäsenyyden seurauksena

EU-politiikan kuuluisimpia työkaluja on subsidiariteetti- eli läheisyysperiaate, jonka mukaan politiikanteon lähtökohta on päätösten tekeminen mahdollisimman lähellä niitä, joita ne koskevat. Sanakummajainen on monelle uusi, vaikkakin sen juuret ulottuvat kauas keskiajalle Tuomas Akvinolaiseen saakka. Jo katoliset munkit ymmärsivät, että pieni on kaunista ja että ruohonjuuressa on puolensa. Niinpä subsidiariteettiperiaatteen mukaisesti vain ne asiat, jotka tulevat tehokkaimmin […]

Lue lisää

Nurkissa lämmittävä Jumala Kirjassa Suomalaisen Jumala tänään

Sinä olit salaisuus, äitini ihana salaisuus, jonka luona käytiin viemässä surut pois ja hakemassa tilalle naurua ja iloa. Lapsikin sen huomasi, miksei olisi huomannut. Äiti oli kuin uusi, kuin valokylvystä noussut, kun hän oli puhunut asiansa sinulle. Jokin suru vei hänet kammioon, oven taa, siellä kului hetki, jokin ilo toi hänet takaisin. Rakastin sellaisia kammioita […]

Lue lisää