Leo Mellerin kirje(lähetetty eurovaalikeväänä toukokuuussa 2004)

"Leo Melleriltä vain kerran tällainen kirje Sinulle"
Rakas työtoveri, uskottu Kristuksessa
Menen suoraan asiaan. Kirjeeseeni varattu tila on rajattu. Jokainen sana – kirjainkin – on asetettava Jumalan vaihetuspöydälle.

Jos koskaan olet sallinut minun toimivan opettajana Jumalan antamin valtuuksin, pyydän Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä, anna tämän olla sellainen tilanne ja hetki. Tutki kaikki Pyhässä Hengessä – mutta uskalla pitää kiinni siitä, mikä kestää koetuksen.

Kysymyksessä on äänestyskäyttäytymisemme kesäkuun eurovaaleissa.

Avaan sisimpäni ja kerron miksi tiedän Pyhän Hengen asettaneen minut yhden ainoan suomalaisen nimen luottomieheksi vaaleissa – miksi meidän tulisi yhdessä lähettää PEKKA REINIKAINEN EU:n rakennelmiin.

TARVITAAN 70 000 ÄÄNTÄ

Helsingin Sanomat teki laskutoimituksen. Totesi Suomesta lähtevän Brysseliin 14 euroedustajaa – eniten keskustasta ja sos-demeistä (neljä lähtijää), SKd:stä ja Rkp:sta vähiten (yksi kummastakin).

Ns. pienpuolueista lähtisi yhteensä korkeintaan yksi ehdokas – ja tämäkin tarvitsisi taaksensa ainakin 75 000 ääntä.

Kristillisdemokraattien keskuudessa uskotaan vaaliliiton perussuomalaisten kanssa tuottavan yhden paikan. Vaaliprojektisihteerin mukaan "laskemme saavamme noin 70 000 ääntä" (HS 22.5.04)

Kd:n ymmärtäväiset ajattelevat, että jos puolueesta yleensä yksikään ehdokas pääsee Brysseliin, se on puoluejohtaja itse eli Bjarne Kallis. Kallis on määrätietoisesti ottanut käyttöönsä lähes kaikki merkittävät julkiset esittelykanavat. Samalla pyritään pitämään esim. tv-julkisuudesta poissa ainoa ylivoimainen kilpailija, lääkäri Pekka Reinikainen.

(2. sivu)
Olen vartiomies Suomen Siionin muureilla. Minua sitovat samat Jeesuksen sanat, jotka ovat voimassa Sinunkin kohdallasi: "Minkä minä teille sanon, sen minä sanon kaikille: valvokaa" (Mk13:35). Vartijana minun on raportoitava mitä näen Hengessä ja totuudessa.

"Suomen EU-jäsenyys jakaa ehdokkaat jyrkästi kahteen leiriin. Äänistä kilpailevat pienpuolueiden euroskeptikot ja valtapuolueiden euroihailijat" (HS 25.5.04) Valtalehti osuu ytimeen. Näin on.

Mutta entä pienpuolueiden sisäpuolella – esimerkiksi kristillisdemokraattien leirissä? Kenelle itse antaisin ääneni? Kuka olisi peräänantamattoman raamatullinen, aikain merkkejä tutkiva ja Jeesuksen todellista pikaista paluuta odottava, Pyhän Hengen parantavaa voimaa korottava? Kenessä samanaikaisesti ilmenisivät Israelin vapauttajaksi kelvanneen Mooseksen yhteiskunnallista asiantuntevuutta muistuttavat piirteet – Mooses "oli Jumalalle otollinen – ja – kasvatettiin kaikkeen egyptiläisten viisauteen" (Apt 7:20-22) Eli: kuka suomalainen kristitty olisi sekä Hengen että maallisen tiedon ja taidon regimenteissä soveltuvin edustamaan itselleni tärkeitä suurarvoja EU-foorumin taisteluareenoilla?

Hallitsevaksi Raamatun osviitaksi valintaani varten on noussut 1 Ms. 45:7: "Jumala lähetti minut teidän edellänne säilyttääkseen teille jälkeläisiä maan päällä ja pitääkseen teidät hengissä, pelastukseksi monille". Löydät tätä sanaa toteuttavan ehdokkaan – annat hänelle kaiken tukesi! Pyhä Henki opasti sisäisesti. Koko kristillinen olemisemme on Johannes Kastajan tavalla tien avaamista, edellä kulkemista Jeesuksen lähettäminä. Valitun ja kutsutun tie voi kulkea jopa aikamme Baabeliin kuten Danielin tie. Jalopeurain luolassa ja tulisessa pätsissä on taisteltava elämää puolustavista arvoista – esim. abortin ja eutanasian tiimoilta – unohtamatta evankeliumin totuutta tärkeimmästä, pelastuksesta, ja – tähän johtavaa julistuksen esillä pitämisen vapautta EU-vaalien allakin.

Tärkeätä on myös, että Pekka Reinikainen on Israelin tukena. Hän on vankkumaton Israelin asian ajaja – ollut sitä mm. kirkolliskokouksessa ja monilla foorumeilla. Puhetilaisuuksissamme viime viikkoina Pekka Reinikainen on sanonut uudestaan ja uudestaan, että Suomi ei saa ajautua esim. Naton tietä sotimaan Israelia vastaan. Älä anna ääntäsi ehdokkaalle, joka ei ole tuonut tätä näkökohtaa selkeästi esille!

Pyhä Henki on valaissut sisintäni näkemään vain yhden tarjolla olevan ehdokkaan sopivan siihen muurinaukkoon, jossa "mies, Jumalan lähettämä" saa aikaan asioita, joiden vaikutus ulottuu ajasta ikuisuuteen.

En kuulu yhteenkään puolueeseen. Minulla ei ole muuta puolueuskollisuutta kuin Jumalan arvot. Äänestäminen on minulle ehdoton, luovuttamaton kansalaisvelvollisuus. Annan ääneni sille suomalaiselle kristitylle, joka parhaiten edustaisi minun perheeni, kotini, suomalaisten asioita – ja jolla olisi mittavat edellytykset vaikuttaa EU-koneiston sisäpuolella pitkien aktivistivuosiensa kokemuksella ja yhteyksillä. Sanan ja Hengen valossa olen löytänyt tällaisen – ainoan tällaisen! – tukeni kohteeksi soveltuvan ehdokkaan Pekka Reinikaisessa.

ÄÄNESTÄN PEKKA REINIKAISTA, EN MITÄÄN PUOLUETTA

Edellinen virkkeeni on tärkeä. Vartijan ominaisuudessa olen useamman vuoden ajan murehtinut …

(3. sivu)
murentumista kristillisten puolueitten linjoissa. Vaikka minulla ei ole kutsumusta puoluepolitiikkaan, iloitsisin jos maassamme olisi linjakas kristillinen puolue.

Muistan ajan, jolloin edustamani työmuodonkin tilaisuuksissa kulkivat Skl:n ensimmäiset pioneerit – Raino Westerholm, Eino Sares, toiset – levittäen puolueen rekisteröimiseen tarvittavia kannatuskortteja kokousystävillemme. Silloin rukoiltiin häpeämättä Pyhän Hengen ja armolahjojenkin valkeutta kirkastamaan syntyvän puolueen linjoja. Ajattelen murheella nykyisen puoluejohtajan taktikointeja. Missä johdatuksessa oltiin otettaessa Korholan ja Rajalan kaltaisia ehdokkaiksi – missä oli Pyhän Hengen valo? Tällaisia valintoja tehnyt puoluejohtaja Kallisko on Suomen kristittyjen luottohenkilö Brysseliin?

Ruotsin kristillisen puolueen piiristä on jo jonkin aikaa kuulunut kummia. Viime viikkoina puolueen nuorisojaosto on näkynyt maallisen lehdistön ja tv:n uutisissa. Puolueen nuorisotyötä johtaa nyt avoimesti homoseksuaali mies! Maallinen lehti kirjoittaa kristillisdemokraattien olevan nyt ainoa puolue, jonka nuorisosiivellä on selkeästi homoseksuaalinen vetovaikutus – tukijoiksi etsitään homoja. Tätä kirjoittaessani mm. Aftonbladet repäisee koko sivun kuvitetun reportaasin ainekset kd:n nuorten juhlasta, jossa esiintyy ns. drag queen eli naiseksi personoitunut mies. Ohjelma on avoimesti homoseksualistinen mainos: kutsu homoille tulla ja ottaa valtaa puolueessa! Tämä ei ole mitenkään kummallista siinä kristillisdemokratiassa, jota Euroopassa ajetaan. Tällaiseenko linjaukseen suomalainenkin kd voisi vajota tiellä, jolla sille kelpasi vaikkapa joku Lyly Rajala? Tarvitaan Pekka Reinikaisen kaltaisia pitämään ns. kristillinen puolue ruodussa.

Oma ajan merkkinsä Suomea ajatellen on ollut loikkari-Rajalan julkisuus: mies mainostaa käyntiä bordellissa ja avaa Oulun suurimmat kotoiset viinapullokokoelmat kameroille ja julkistaa kaiken aikaa pitäneensä kristillistä puoluetta vain laskelmoituna ponnahduslautana muuhun. Eikö Bjarne Kallis ollut koskaan vieraillut Rajalan kodissa Oulussa tai tutkinut Hengessä ja totuudessa valintojansa?

MIKSI KAMPANJOIN TÄLLÄ TAVALLA

Olin vajaat 18 vuotias kirjoittaessani ensimmäisen ilmestyskirjan profetioita käsittelevän kirjani Avattu tulevaisuus. Kirjani Euroopan kohtaloita käsittelevät luvut ovat päälinjoiltansa edelleen sitä
totuutta, jota olen julistanut 40 vuotta ja edelleen julistan. Saamaani kutsumukseen pitää pimeyttä loitolla Totuuden sanoin ja teoin kuuluu olennaisesti sekin aktiviteetti, jota nyt hyvinkin yhden ainoan kerran suoritan Pekka Reinikainen – nimisen ehdokkaan puolesta. Kuten huomaat oheisesta materiaalista, en suinkaan ole ainoa näin tunteva ja ajatteleva. En ole vaalityössä – olen pelastustyössä.

Pekka Reinikainen ei "maksa" minulle tai yhteisöllemme mitään tuestanne. Pekka Reinikainen ei ole pyytänyt apua minulta tai yhteisöltämme. Pekka Reinikainen on Kuvan ja Sanan kirjailija ja työssämme käytettävissä oleva monipuolinen henkilö. Postituksemme kulut suoritetaan sekä kaupallisen myyntityömme tuloksista että henkilökohtiaisin lahjoituksin. Patmoksen lähetysvaroja ei sentin vertaa käytetä kampanjointiin. Lähes parinkymmenen vuoden tuntemus on valanut vankkumattoman luottamukseni Pekka Reinikaiseen – uskallan äänelläni valtuuttaa hänet suuriin tehtäviin lopun ajan Euroopan johtoelimissä.

Kysyn sinulta Patmosystävä, jaatko kanssani tämän saman Hengen tietoisuuden ja toimitko rinnallani antaen äänesi Pekka Reinikaiselle?

Kirjoitan suoraan – Sinun äänesi on kriittisen tärkeä. Jotta Pekka Reinikainen olisi valtuuttamananne Brysselissä, hän tarvitsee tältä näkymältä 70 000 ääntä. Tätä kirjettäni luetaan noin 15 000 suomalaisessa kodissa. Montako löytyy, jotka näissä kodeissa äänestävät – ja ketä?

Patmosystävänä Sinun on mahdollista – Pyhän Hengen niin johdattaessa – laajentaa verkkoa käyttämällä tähän kirjeeseen käärittyjä lehtiä. Olen valmistanut lehden erikoisesti sitä varten, että juuri Sinä antaisit sen sopiville kristityille äänestäjille henkilökohtaisesti selvittäen samalla (vaikkapa tätä kirjettä lukemalla) miksi antaa ääniä Pekka Reinikaiselle. Pyydän, älä käytä lehtiä pelkkinä lentolehtisinä -nimenomaan luovuta ne kädestä pitäen oman henkilökohtaisen sanasi myötä vastaanottajille. Rukoile Jumalaa ohjaamaan henkilökontakteissa. Ja – Älä viivyttele edes yhtä päivää! Äänestää voi vain kerran. Kun ääni on annettu näissä vaaleissa, se on annettu. Monet äänestävät ennakkoon – ennakkoäänestys on jo käynnissä kun luet tätä kirjettäni. On kiire!

"Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta .. astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla – kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti" (2 Tim 4:1-5)

Leo Meller

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *