Komissio vastasi Korholan kysymykseen koskien maksullisia puhelinnumeroita (erityisesti lentoyhtiöiden puhelinnumeroita) koskevia yhteisiä sääntöjä

10.6.2014

Kirjallisesti vastattava kysymys E-005203/2014
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Eija-Riitta Korhola (PPE)

Aihe: Maksullisia puhelinnumeroita (erityisesti lentoyhtiöiden puhelinnumeroita) koskevat yhteiset säännöt

EU:n kansalaiset joutuvat usein soittamaan lentoyhtiöiden puhelinnumeroihin esimerkiksi peruuttaakseen lentonsa tai tehdäkseen niihin muutoksia.
Useimmat lentoyhtiöiden puhelinnumerot ovat hyvin kalliita, soittajat joutuvat maksamaan jonottamisesta ja puhelumaksut ovat aivan liian suuria soitettaessa ulkomailta, josta lentoja koskevat puhelut yleensä joudutaan soittamaan.

1. Onko komissio pyrkinyt muuttamaan lentoyhtiöihin EU:ssa soitettavien puhelujen hintoja kuluttajille kohtuullisemmiksi?
2. Mikä on tällaisia puheluja koskeva EU:n nykyinen lainsäädäntökehys, ja minne valitukset voi ohjata?

FI E-005203/2014 Neelie Kroesin komission puolesta antama vastaus (10.6.2014)

Komissiossa pidetään tärkeänä kuluttajasuojan laajentamista tällä alalla, ja EU:n tason säädöksiin sisältyy tähän liittyviä käytäntöjä.

Kuluttajansuojan alalta, koskien erityisesti lentoliikenteen käyttäjiä, on mainittava komission ehdotus (1) uudeksi direktiiviksi matkapaketeista ja avustetuista matkajärjestelyistä. Ehdotuksen mukaan kuluttajat, jotka ovat ostaneet lennon sisältävän pakettiloman, ovat velvollisia maksamaan vain perusmaksun ottaessaan puhelimitse yhteyttä elinkeinonharjoittajaan lomaan liittyvässä asiassa. Tämän taustalla on uudessa kuluttajan oikeuksia koskevassa direktiivissä 2011/83/EU (2) oleva säännös, jota on ehdotettu sovellettavaksi pakettilomiin ja kiertomatkoihin.

Sähköisen viestinnän alalla EU:n sääntelykehys ei sisällä erityisiä velvoitteita televiestintäyrityksille, koska numerotyypin valinta ja siihen liittyvät kytkentä- ja hintaehdot kuuluvat kaupallista palvelua tarjoavan yrityksen liiketoiminnalliseen päätöksentekoon. Sääntelykehykseen sisältyy kuitenkin tiettyjä kuluttajansuojan välineitä, jotka antavat jäsenvaltioille valtuudet määrittää erityisehtoja numeroiden käyttöön, mukaan lukien myös hinnoitteluperiaatteet, enimmäishinnat ja hintatietojen läpinäkyvyys kuluttajille. Koko Euroopan markkinoiden yhteen liittämistä koskeva ehdotus (Connected Continent) (3) laajentaisi myös loppukäyttäjien suojaa siten, että palveluntarjoaja olisi ennen puhelun yhdistämistä velvollinen antamaan hintatietoja kaikista tiettyjen hinnoitteluehtojen alaisista palveluista.

(1) COM(2013) 512 final.
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/83/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta (EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64–88).
(3) COM(2013) 627.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *