Komissio vastasi Korholan kysymykseen koskien EU:n strategiaa Kambodžan laittoman hallituksen suhteen

13.6.2014

Kirjallisesti vastattava kysymys E-005202/2014
Komissiolle (Varapuheenjohtajalle / Korkealle edustajalle)
työjärjestyksen 117 artikla
Eija-Riitta Korhola (PPE)

Aihe: VP/HR – EU:n strategia Kambodžan laittoman hallituksen suhteen

EU:n edustusto Kambodžassa toteaa verkkosivustollaan, että EU:n ja Kambodžan suhteet ovat tiiviit monilla aloilla. EU:n Kambodžan suhteen noudattama strategia on yleissävyltään varsin myönteinen, mutta samaa ei voida sanoa EU:n suhteista moniin muihin maihin, joissa vallassa on vastaavanlainen autoritaarinen ja epädemokraattisesti valittu hallinto.

Kesän 2013 vaalit eivät olleet kansalaisjärjestöjen ja Kambodžan opposition mukaan lainkaan vapaat ja oikeudenmukaiset. EU:n edustusto Kambodžassa antoi 23. syyskuuta 2013 lausunnon, jossa se kehotti poliittisia puolueita toimimaan yhteistyössä tuodakseen esiin vaaleissa esiintyneet väärinkäytökset ja ponnistelemaan tehostaakseen vaaliprosessia, mutta se ei ole antanut minkäänlaisia lausuntoja siitä, olivatko vaalit vapaat ja oikeudenmukaiset. Varapuheenjohtajan / korkean edustajan Catherine Ashtonin tiedottajan 29. heinäkuuta 2013 antamaa lausuntoa mukaillen edustusto tyytyi ilmaisemaan tyytyväisyytensä korkean äänestysprosentin, nuorten aktiivisen osallistumisen ja väkivallan puuttumisen johdosta.

Edellä mainitussa lausunnossa pahoiteltiin, että EU:n aiempien vaalitarkkailutehtävien kaikkia suosituksia ei ollut otettu huomioon. Kansalaisjärjestöt ovat laajalti arvostelleet EU:n edustuston varovaista toimintatapaa ja vaalien vilpillisyyden jättämistä huomiotta. Lisäksi kehotus kaikkien osapuolten yhteistyöhön on kansalaisjärjestöjen mielestä epärealistinen hallinnon diktatorisen luonteen vuoksi.

1. Miksi EU:n edustusto ja varapuheenjohtaja / korkea edustaja ovat tyytyneet arvostelemaan vaaliprosessia näin varovaisella tavalla? Olivatko vaalit EU:n tarkkailijoiden mukaan vapaat ja oikeudenmukaiset?
2. Onko EU vaatinut tutkimusta vaalien aikana ja niiden jälkeen esiintyneistä sääntöjenvastaisuuksista (muun muassa työntekijöiden pidätykset ja opposition jäsenten suunnitellut oikeudenkäynnit)?

FI
E-005202/2014
Korkean edustajan, varapuheenjohtaja Catherine Ashtonin antama vastaus
(13.6.2014)

Kambodžassa on järjestetty vaaleja vuodesta 1993 lähtien, ja vaaliprosessi on kehittynyt tasaisesti. Vuoden 2013 parlamenttivaalikampanjalle oli ominaista vaaliympäristön avoimuus sekä etenkin nuorten äänestäjien ennennäkemätön osallistumisaktiivisuus. EU ei lähettänyt vaaleihin tarkkailijoita, mutta kaksi EU:n vaaliasiantuntijaa seurasi vaalikampanjaa, itse vaaleja ja joitakin vaaleja seuranneita valitusmenettelyjä. He suosittelivat erityisesti, että lisättäisiin Kambodžan keskusvaalilautakunnan riippumattomuutta ja äänestäjäluettelojen tarkkuutta ja perustettaisiin riippumaton tiedotusvälineiden sääntelyelin.

EU:n edustusto on ollut säännöllisesti yhteydessä sekä oppositioon että hallitukseen varmistaakseen, että riidat sovitaan demokraattisesti ja rauhanomaisesti. EU on aina kannustanut kaikkia osapuolia jatkamaan vuoropuhelua ja keskustelemaan keskeisistä vaalijärjestelmän uudistuksista. EU katsoo, että viimeisimmissä vaaleissa havaittujen puutteiden yksilöinti ja korjaaminen olisi tärkeää tulevien vaalien järjestämisen kannalta. Se toivoo, että parhaillaan käynnissä olevat osapuolten väliset neuvottelut johtavat konkreettisiin uudistusehdotuksiin.

EU kehotti Brysselissä 13. maaliskuuta 2014 pidetyssä EU:n ja Kambodžan sekakomitean 8. kokouksessa hallitusta vapauttamaan 21 vankia, jotka pidätettiin tammikuussa tekstiilialan työntekijöiden mielenosoitusten yhteydessä, ja tutkimaan perusteellisesti väkivaltaisuudet, jotka johtivat siihen, että ainakin neljä ihmistä surmattiin ampumalla heitä kovilla luodeilla. EU osallistuu pidätettyjen oikeudenkäynteihin.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *