Kysymys jätedirektiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä

6.12.2010

Jäsenvaltioiden on määrä saattaa uusi jätedirektiivi (2008/98/EY) osaksi kansallista lainsäädäntöään 12. joulukuuta 2010 mennessä. Jo nyt on kuitenkin arvioitavissa, että usea jäsenvaltio tulee myöhästymään tästä määräajasta.

Komission käytössä on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen uusi 260 artiklan 3 kohdan mukainen menettely, joka mahdollistaa ilmoitusvelvollisuutensa laiminlyöneen jäsenvaltion viemisen unionin tuomioistuimeen ja sakon ehdottamisen jo ensimmäisen perustellun lausunnon ja jäsenvaltion huomautusten jälkeen.

Aikooko komissio hyödyntää täysimääräisesti 260 artiklan 3 kohdan tarjoamat mahdollisuudet? Koskeeko tämä myös jätedirektiivin osittaista mutta puutteellista saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä?

Onko komission mielestä tarpeen harkita 260 artiklan 3 kohdan toimivuuden tarkastelua jätedirektiivin kansalliseen lainsäädäntöön saattamisen yhteydessä saatujen kokemusten valossa? Onko komissio valmis harkitsemaan jatkossa mahdollisuutta saattaa direktiivi voimaan jäsenvaltioissa, jotka eivät ole tehneet ilmoitusta, komission säädöksenä sen lisäksi tai sen sijaan, että jäsenvaltiota ojennetaan tuomioistuimessa?

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *