Asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (GHS-asetus)

2.9.2008

Arvoisa puhemies,

muistissamme on vielä hyvin taannoisen kemikaaliasetus REACH:in käsittely, joka oli tämän parlamenttikauden yksi työläimmistä lainsäädäntöpaketeista. Nyt käsittelemämme asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta osin perustuu ja täydentää vasta voimaan astunutta REACH asetusta – siksi se aiheutti etukäteen paljon kysymyksiä. Komission asettama toive ensimmäisen lukemisen sopimuksesta tuntui aluksi kunnianhimoiselta, siinä määrin parlamentti aiemmin oli osoittanut kiinnostustaan kemikaalilainsäädäntöön. En siksi voi kuin ihailla kollega Sartorin ansiokasta työtä ja johtajuutta tämän teknisen raportin kanssa, ja sitä kuinka hänen onnistui välttää kiusaus muokata asetusta liikaa ja esimerkiksi sisällyttää liitteisiin uusia kappaleita ja aineiden luokituksia, jotka olisivat hidastaneet ja jopa estäneet asetuksen voimaan saattamisen.

Valiokunnissa työstämämme raportti on omiaan saavuttamaan asetukselle annetut tavoitteet, etenkin lainsäädännön yhtenäistämisessä ja yksinkertaistamisessa. GHS ja REACH täydentävät toisiaan ja eivät pelkästään helpota kemikaalin tuottajien ja jälleen myyjien työtä, vaan selkeiden ja turvallisten merkintöjen seurauksena edesauttavat kuluttajien luottamuksen palauttamista. Valiokuntatyön alkaessa oli huoli, että GHS-asetuksen myötä esimerkiksi suuri joukko pesuaineita tulisi luokiteltua samalla tavalla syövyttäviksi. Näin esimerkiksi putkenavaajalla ja käsitiskiaineella olisi ollut sama luokitus ja pakkausmerkinnät, jolloin tuloksena olisi tilanne, jossa kuluttajat eivät pystyisi erottamaan vaarallisia tuotteita miedommista pesuaineista. Nyt aineiden luokitukset vastaavat kuitenkin mahdollisimman hyvin niiden todellista potentiaalista vaaraa.

Tämän YK-tason sopimukseen perustuvan järjestelmän tavoite on, että kemikaalien luokituksessa ja merkinnöissä, sekä kuljetusmääräyksiä että myyntiä ja käyttöä koskevissa määräyksissä käytetään samoja perusteita kaikkialla maailmassa.

Sopimuksen mukaisesti sen tulisi olla täysin toiminnassa vuonna 2008. Meillä on vielä muutama kuukausi aikaa.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *