Neuvosto vastasi Korholan kysymykseen koskien biopolttoaineita

11.2.2008

KIRJALLINEN KYSYMYS E-6339/07
esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola (PPE-DE)
neuvostolle

Aihe: Biopolttoaineet

EU on asettanut jäsenmaita sitovaksi tavoitteeksi kasvattaa liikenteen biopolttoaineiden osuutta 10 prosenttiin polttoaineiden käytöstä vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2010 biopolttoaineiden osuuden tulisi olla 5,75 %. Hiljattain ilmestyneessä OECD:n raportissa "Biofuels: Is the cure worse than the disease" todetaan, että nykyisin markkinoilla olevat liikenteen biopolttoaineet ovat ilmastolle jopa haitallisempia kuin polttoaineet, joita niiden on tarkoitus korvata, kun otetaan huomioon polttoaineiden koko elinkaari. Samaan tulokseen päätyy viime kesänä ilmestynyt Science-lehden artikkeli ”Carbon Mitigation by Biofuels or by Saving and Restoring Forests?”, joka vertailee biopolttoaineiden ilmastohyötyä metsitykseen, perspektiivinä 30 vuoden tarkasteluaika. Vertailun tulokset vaihtelevat raaka-aineesta ja tuotantoteknologista riippuen, mutta kaikissa tapauksissa vastaavan viljelyalueen metsittäminen sitoisi hiiltä 2–9 kertaa enemmän kuin biopolttoaineita käyttäen voitaisiin vähentää päästöjä. Lisäksi on otettava huomioon se negatiivinen vaikutus, joka biopolttoaineilla on veden määrän ja laadun kannalta.

Katseet on nyt käännetty niin kutsuttuihin "toisen sukupolven" biopolttoaineisiin ja uutisten mukaan komissio kehittää "kestävän kehityksen kriteerejä", jotka ottaisivat huomioon biopolttoaineiden kokonaisvaikutukset. Ainoastaan nämä kriteerit täyttävät biopolttoaineet lasketaan mukaan 10 % tavoitteeseen. Alan toimijoilta saadun tiedon valossa suureen optimismiin ei kuitenkaan ole syytä: toisen sukupolven biopolttoaineet ovat erittäin kalliita valmistaa, jolloin suurten määrien valmistaminen ei ole vielä kovinkaan taloudellista, teknologinen kehitys ei ole vielä vaaditulla tasolla, jotta voitaisiin taata tuotteiden kustannus- ja energiatehokkuus, ja esimerkiksi korjuu-, kuljetus-, varastointi- ja jalostustoimenpiteitä varten tarvitaan aivan uudenlaista infrastruktuuria. Uutisten mukaan alan toimijat pitävät myös biopolttoaineiden luokittelua ensimmäisen ja toisen sukupolven polttoaineisiin sekaannusta aiheuttavana ja ympäristön kannalta keinotekoisena.

Katsooko neuvosto, uusimpien tutkimustulosten ja alan toimijoilta saatujen tietojen valossa, että EU:n biopolttoainetavoite on: 1. edelleen realistisesti saavutettavissa 2. kustannustehokkaasti toteutettavissa 3. ilmastotaseeltaan ja ympäristön kannalta järkevää 4. yleiset kestävän kehityksen kriteerit täyttävä?

E-6339/07
Vastaus
(12. helmikuuta 2008)

Neuvosto haluaa palauttaa mieleen kevään 2007 Eurooppa-neuvoston päätelmät, joissa vahvistettiin kustannustehokkaasti käyttöön otettava sitova vähimmäistavoite, joka kaikkien jäsenvaltioiden olisi saavutettava ja jonka mukaan biopolttoaineiden osuuden EU:n liikenteen bensiinin ja dieselpolttoaineen kulutuksesta olisi oltava 10 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Eurooppa-neuvoston asettamien ehtojen mukaisesti neuvosto katsoo, että tämän tavoitteen sitovuus on asianmukaista edellyttäen, että tuotanto on kestävää, että toisen sukupolven biopolttoaineet tulevat kaupallisesti saataville ja että polttoainelaatudirektiiviä muutetaan vastaavasti, jotta sekoittaminen tulee riittävässä määrin mahdolliseksi. Neuvosto tutkii lisäksi, mikä olisi paras tapa laatia biopolttoaineiden kestävyyskriteerit yhteisön lainsäädännössä.

Lisäksi neuvosto odottaa komissiolta uusiutuvia energialähteitä koskevaa säädösehdotusta, jossa käsitellään myös biopolttoaineita. Eurooppa-neuvoston mukaan ehdotukseen voisi sisältyä säännöksiä esimerkiksi kriteereistä bioenergian kestävän tuotannon ja käytön varmistamiseksi ja ristiriitaisuuksien välttämiseksi biomassan eri käyttötapojen välillä. Neuvosto aloittaa tämän ehdotuksen asianmukaisen käsittelyn heti sen saatuaan.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *