Luonnonsuojelupolitiikan rahoitus, suullinen kysymys

21.2.2005

Arvoisa puhemies, kollega Florenzin esiin nostama kysymys on aiheellinen. On olemassa poliittinen kuilu yhteisölle määriteltyjen prioriteettien ja rahoitusta koskevan epäselvyyden välillä. On arvokasta, että te komission jäsen Dimas ilmaisitte tämän keskustelun alussa tahtonne turvata Natura-rahoitus. Sen lisäksi tarvitaan myös tehokkaita välineitä toteuttamaan tätä tahtoanne. Tarvitaan erityisrahasto.

Euroopan unionin keskeinen haaste on yhteisen alueemme luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Monimuotoisuus on itseisarvo eikä sitä tarvitse täällä perustella erikseen. Siihen jokainen jäsenmaa on sitoutunut laatimalla luettelon omista suojelualueistaan luontodirektiivin mukaisesti. Luonnonsuojelupoliittisesti Natura 2000 -verkosto on ainutlaatuinen, sillä se turvaa noin 200 luontotyypin ja 700 lajin elinympäristön ja kattaa pian yli 17 prosenttia EU:n maa-alasta.

Natura 2000 -verkosto vaatii jäsenmailta huomattavaa panostusta. Alueilla ei saa heikentää merkittävästi niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi alue kuuluu Natura-verkostoon. Viranomaisten on niinikään laadittava ympäristövaikutusten arviointi kaikissa sellaisissa hankkeissa ja suunnitelmissa, jotka saattavat vaikuttaa alueiden luonnonarvoihin.

Koska Natura 2000 -verkoston näin laaja-alainen vaikutus kaikkeen suojelualueita koskevaan nykyiseen ja suunniteltuun toimintaan vaatii kaikilta EU:n jäsenvaltioilta paljon resursseja ja taloudellista panostusta, on todella varmistettava, että Natura 2000 -verkoston hoitoon EU:n tasolla osoitetaan tarpeellinen ja kattava määrä varoja erillisen rahoitusvälineen kautta.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *