Korholan kysymys koskien yleissopimusta Euroopan metsäinstituutista

16.11.2004

Myös Euroopan yhteisö on saanut kutsun

Korholan kysymys: Euroopan metsäinstituutti (www.efi.fi) on Euroopan johtava metsätutkimuksen verkosto ja yhdistys. Sillä on yli 130 metsä- ja ympäristöalan jäsenorganisaatiota 37 maassa sekä kuusi hankekeskusta eri puolilla Eurooppaa. 20 maata on allekirjoittanut yleissopimuksen Euroopan metsäinstituutista, neljä on jo ratifioinut sen. Yleissopimuksen voimaantuloon tarvitaan kahdeksan maan ratifioinnit ja ratifioineiden valtioiden edustajat muodostavat neuvoston, joka on instituutin korkein päättävä elin. Myös Euroopan yhteisö on saanut kutsun liittyä sopimukseen EFI:stä.

Onko komissio tietoinen mahdollisuudesta liittyä sopimukseen? Millaisia aikomuksia komissiolla on sopimuksen suhteen ja missä vaiheessa Euroopan yhteisön liittyminen Euroopan metsäinstituuttiin on?

Franz Fischlerin komission
puolesta antama vastaus E-2097/04FI (17.11.2004)

Komissio on tietoinen mahdollisuudesta liittyä Euroopan metsäinstituutista (EFI) tehtyyn yleissopimukseen. Suomen hallitus on alusta alkaen tiedottanut komissiolle yleissopimuksen valmistelusta.
Komissio haluaa todeta, että Euroopan metsäinstituutti ja ne komission yksiköt, joita asia koskee, tekevät jo nyt tiivistä ja tuloksellista yhteistyötä tärkeissä metsäkysymyksissä ja komissio on halukas jatkamaan tätä yhteistyötä. Euroopan metsäinstituutti myös osallistuu muiden tutkimuslaitosten, yliopistojen ja yritysten tavoin EU:n tutkimuksen puiteohjelman mukaisesti toteutettaviin moniin tutkimushankkeisiin.
EFI-yleissopimuksen osalta komissio ei pidä aiheellisena osallistua virallisesti sellaisten EFI:n kaltaisten tahojen toimintaan, jotka hakevat säännöllisesti tutkimusrahoitusta tai apurahoja yhteisön tutkimusbudjetista, sillä tällaisen osallistumisen voitaisiin tulkita vaarantavan toimielimen riippumattomuuden.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *