Itämeren laivaliikenteen kaistajako Kirjallinen kysymys

7.11.2004

Kaistajaon käyttöönotto lisäisi turvallisuutta

Korholan kysymys: Itämeren alueen laivaliikenteen turvallisuutta ja merensuojelua parantaisi, jos koko Itämeren päälaivareitin kansainvälisille vesialueille Kattegatin salmista Suomenlahden itäosiin tehtäisiin kaistajako ja alueelle saataisiin kehittynyt alusliikenteen valvonta- ja raportointijärjestelmä. Nämä lisäturvatoimet ovat jo käytössä Suomenlahdella Venäjän, Viron ja Suomen yhteisestä sopimuksesta.

Kaistajaossa Itämerelle tulleet alukset käyttäisivät etelänpuoleista kaistaa ja Tanskan salmiin päin etenevät kulkisivat pohjoisen puoleista kaistaa.

Pitääkö komissio mahdollisena tällaisiin järjestelmiin siirtymistä koko Itämeren alueella ja muilla EU:n herkillä aluevesillä ja millaisella aikataululla ne voitaisiin ottaa käyttöön? Miten EU voisi edistää tällaisten järjestelmien käyttöönottoa?

Loyola de Palacion komission puolesta antama vastaus E-2088/04FI (29.10.2004)

Komissio on vakuuttunut sitä, että meriliikenne olisi järkevää järjestää parlamentin jäsenen ehdottamalla tavalla. Tällaisia järjestelmiä onkin jo hyväksytty ja otettu menestyksellisesti käyttöön yhteisön vesillä. Tämänkaltaiset järjestelmät kuuluvat kuitenkin jäsenvaltioiden toimivaltaan. Jäsenvaltioiden on ehdotettava niitä Kansainväliselle merenkulkujärjestölle (IMO), joka hyväksyy ne.

Komissio pyrkii kuitenkin edistämään kaikkien merenkulun turvallisuutta parantavien toimenpiteiden yleistymistä ja koordinointia yhteisön tasolla alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta 27. kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/59/EY[1] mukaisesti. Direktiivissä edellytetään erityisesti, että jäsenvaltiot ja komissio kehittävät yhteistyössä reittijakoon ja meriliikenteen seurantaan liittyviä toimenpiteitä.

Itämeren osalta komissio osallistuu Euroopan meriturvallisuusviraston avustuksella Helsingin komissiossa (Helcom) tehtävään työhön, jossa pyritään vahvistamaan pakolliset reitit öljysäiliöaluksille. Ensimmäinen toimenpidekokonaisuus on jo saatu valmiiksi, ja Itämeren rannikkovaltioiden on tarkoitus esitellä se merenkulun turvallisuutta käsittelevän IMO:n alakomitean seuraavassa istunnossa.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *