Tekijänoikeuksien yhteisvalvonta Yhteisössä

14.1.2004

Arvoisa puhemies,
Tekijänoikeuksien suojeleminen ja yhteisvalvonta ovat tärkeitä tekijöitä edistettäessä kulttuurista luovuutta ja pyrittäessä turvaamaan taiteilijoiden toimintamahdollisuudet. Huomioon tulee ottaa sekä taloudelliset että moraaliset oikeudet, joista jälkimmäiset tarkoittavat tekijän oikeutta valvoa teostensa muuttamista. Yhteisön on kyettävä vahvistamaan taiteilijoiden luottamusta siihen, että heidän teoksensa ovat asianmukaisesti suojattuja. Toisaalta on tärkeää varmistaa teosten mahdollisimman laaja levitys, sillä eihän ole taidetta ilman yleisöä.
Yhteisö on ollut asiassa aktiivinen, ja kansallisen sekä kansainvälisen oikeuden lisäksi on jo useita yhteisön direktiivejä. Puutteena on kuitenkin edelleen, että tekijänoikeuksien yhteisvalvonnasta vastaavia järjestöjä koskevat säännöt vaihtelevat EU:n jäsenvaltiosta toiseen.
Usein näillä tekijänoikeuksia valvovilla järjestöillä on tosiasiallisesti monopoli-asema, joka toki on perusteltukin toiminnallisista syistä, mutta synnyttää samalla väärinkäytösten riskin tai kääntyy tarkoitustaan vastaan järjestön tehokkuden heikentymisen ja kustannusten kasvun myötä. Perusteltua monopolirakennetta ei kuitenkaan ole tarpeen lainsäädännöllä estää, mutta siihen sisältyvät riskit on tiedostettava. Näihin riskeihin on vastattava selkeillä yhteisönlaajuisilla säännöillä. Tällaisten sääntöjen keskeisenä lähtökohtana on oltava suuren avoimuuden vaatimus.
Mietinnössä luetelluilla, tarpeellisilla säädösmuutoksilla yhteisön lainsäädäntöön on myös mittava talouskasvua edistävä vaikutus: mietinnössä arvioidaan, että viidestä seitsemään prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta tulee tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojatuista tuotteista ja palveluista. Se ei ole lainkaan vähäinen osa eurooppalaista taloutta, ja on varmasti myös edelleen kasvatettavissa. Erityisesti tekniikan kehitys tarjoaa suuria mahdollisuuksia uudenmuotoisten teosten kehittämiseen. Samalla näiden uudenlaisten teosten tekijänoikeuksien valvonta on entistä haastavampaa.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *