Kasvihuonekaasupäästöjen seurantajärjestelmä ja Kioton pöytäkirjan täytäntöönpano (Sacconi)

19.10.2003

Arvoisa puhemies,

Aivan aluksi haluan kiittää kollega Guido Sacconia hyvästä yhteistyöstä nyt käsittelyssä olevan mietinnön laatimisessa. Se tosiasia, että voimme toivon mukaan jo ensimmäisessä käsittelyssä saattaa päätökseen direktiivin käsittelyn, osoittaa että Euroopan unioni haluaa tehdä tosissaan töitä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Komission, neuvoston ja parlamentin yhteistyö on toiminut kiitettävästi, ja uskon kollega Sacconin henkilökohtaisen panoksen tässä olleen merkittävän.

Kioton pöytäkirjassa määrätään sopijapuolten velvoitteista päästöjen raportoinnissa. Kymmenen vuoden takainen päätös raportoinnista EU:ssa on ollut tärkeä pohja, jotta on voitu luotettavasti todentaa kielteinen päästökehitys ja luoda puitteet tuon kehityksen kääntämiselle. Mutta se ei vastaa riittävästi Kioton pöytäkirjan velvoitteita. Nykyinen raportointi ei vastaa jaottelultaan ja tarkkuudeltaan esimerkiksi EU:ssa kesällä hyväksytyn päästökauppadirektiivin toimialakohtaista jaottelua. Myös jäsenvaltioiden toiminnassa on ollut suuria puutteita, ja toimittamattomia sekä puutteellisia tietoja on jouduttu täydentämään laskennallisesti.

Nyt hyväksyttävällä tekstillä raportoinnin laatu ja tarkkuus paranee merkittävästi. Samalla on tarkoitus järkiperäistää tietojen toimittamistiheyttä erottamalla vuosittaiset ja määräajoin suoritettavat raportoinnit toisistaan.

Niin sanotussa kompromissipaketissa on sovittu parlamentin esittelijän ja varjoesittelijöiden sekä neuvoston kesken, että jäsenvaltioiden on perustettava mahdollisimman pian ja joka tapauksessa viimeistään vuoden 2005 loppuun mennessä kansalliset inventaariojärjestelmät, joilla arvioidaan ihmisen toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasujen päästöjä lähteittäin. Kioton sopimusten noudattaminen – sekä absoluuttisten tavoitteiden asettaminen että niiden saavuttamisen valvonta – riippuu tietenkin suurelta osin siitä, miten inventaariojärjestelmä saadaan toimintaan. On tietenkin valitettavaa, että ei ole takeita sen käytettävissä olosta jo kun päästökaupan ensimmäinen alkujako jäsenmaissa toteutetaan.
Kompromissipakettiin sisältyvät yhteensä 48 muutosesitystä on tärkeä hyväksyä huomisessa äänestyksessä, jotta jäsenvaltiot voivat ryhtyä viivytyksettä kansallisen toimeenpanon valmisteluun.

Arvoisa puhemies,
haluan tässä yhteydessä esittää yhden pienen toiveen: Kioton pöytäkirjan mukaan ensimmäisen Kioto-kauden päästöjä tarkastellaan viiden vuoden keskiarvona. Toivoisin, että myös Yhteisö ja esimerkiksi Euroopan ympäristövirasto ryhtyisi julkaisemaan päästötrendejä viiden vuoden keskiarvona. Näin päästäisiin esimerkiksi lämpötilojen ja sademäärien vuotuisista vaihteluista johtuvista heitoista arvioitaessa Yhteisön sekä jäsenmaiden etäisyyttä tavoitteesta. Nykyinen käytäntö antaa aihettaa katteettomaan optimismiin ja katteettomaan pessimismiin, mikä suuren yleisön kannalta voi olla vaikeasti ymmärrettävissä.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *