Meriturvallisuuden parantaminen Prestigen jälkeen Puhe täysistunnossa

21.9.2003

Arvoisa puhemies,

haluan esittää kiitokseni kollega Dirk Sterckxille hänen perusteellisesta työstään. Kymmenen kuukautta sitten sattunut Prestige-onnettomuus on aiheuttanut poikkeuksellisen laajan taloudellisen ja ympäristöonnettomuuden. Jotta sellainen ei koskaan toistuisi, juuri tällaita lähestymistapaa tarvitaan. On välttämätöntä analysoida onnettomuuteen johtaneet syyt ja tehdä niistä poliittiset johtopäätökset. Tosin on todettava, että suurin osa tarpeellisesta lainsäädännöstä meriturvallisuuden edistämiseksi on jo olemassa. Kahteen Erika-pakettiin liittyvät toimet olisivat voineet estää Prestigen onnettomuuden.

Meriturvallisuutta voidaan parantaa, jos olemassa olevia kansainvälisiä sääntöjä noudatetaan. Keskeisin ehto on, että jäsenvaltiot saattavat hyväksytyn Erika-lainsäädännön mahdollisimman nopeasti osaksi kansallista lainsäädäntöä ja valvovat tiukasti sen soveltamista. Kansainvälisen lainsäädännön noudattamista koskeva valvonta on myös ensiarvoisen tärkeää. Komission tulisi laittaa vireille YK:n meriä koskevan yleissopimuksen (UNCLOS) muutos, johon parlamentilla olisi paljonkin ehdotettavaa.

YK:n merioikeusyleissopimuksen perusteella rannikkovaltio ei voi puuttua niiden laivojen liikenteeseen, jotka purjehtivat toisen lipun alla ja aluevesien ulkopuolella. Sopimus ei vastaa tämänhetkistä meriliikenteen todellisuutta. Komission on saatava neuvostolta kiireellisesti neuvotteluvaltuudet. Rannikkovaltio on parhaassa asemassa valvoakseen rannikkonsa edustalla kulkevia laivoja, ja sen on saatava poikkeustapauksissa tietyt toimivaltuudet. Vain sitä kautta saamme kolmannet maat ja isänmaattomat laivat mukaan samaan tavoitteeseen kanssamme. Samoin meidän on kehitettävä rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia, se on tärkeä väline erityisesti merien suojelemisessa.

Jokainen öljyonnettomuus on katastrofi, johon meillä ei ole varaa. Sen lisäksi on todettava, että Euroopan unionissa on tiettyjä erityisen herkästi haavoittuvia merialueita, kuten Itämeri, joilla onnettomuus sattuessaan olisi huomattavan tuhoisa. Itse olen ehdottanut, että EU:n tulisi liittyä jäseneksi Arktiseen neuvostoon. EU:n jäsenyys Arktisessa neuvostossa vahvistaisi ympäristösaralla Euro-Atlanttista yhteisymmärrystä ja toisi EU:lle merkittävän foorumin mm. pohjoisen meriluonnon suojeluun.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *