Suomi voisi jatkaa alkoholin tuonnin rajoittamista kansanterveyssyihin nojaten

13.8.2003

Euroopan parlamentin jäsen Eija-Riitta Korhola pitää hallituksen päätöstä alkoholiveron alentamisesta hätiköitynä ja ehdottaa ratkaisuksi sitä, että Suomi edelleen pitäisi omavaltaisesti kiinni tuontirajoituksista kansanterveyssyihin nojaten.
"Hallituksen tulee valmistella perustelut sille, että Suomi rajoittaa tuontia vielä siirtymäkauden päätyttyäkin EU:ta tiukemmin sekä EU-maista että kolmansista maista tuotavien alkoholijuomien osalta. EU:n perustamissopimus antaa mahdollisuuden ottaa käyttöön EU:n määräyksistä poikkeavia toimenpiteitä, kun voi osoittaa, että määräysten noudattaminen aiheuttaisi perustamissopimuksen 30 artiklassa kuvattuja julkisen moraalin, yleisen järjestyksen, turvallisuuden ja terveyden kannalta vakavia ongelmia tai 95 artiklassa tarkoitettuja erityisiä kansanterveysongelmia. Tällaisten vakavien ongelmien syntyminen on hyvin todennäköistä ja on syytä osoittaa ne komissiolle, jotta toimenpiteisiin voidaan ryhtyä viipymättä", Korhola sanoo.

Korhola esitti komissiolle jo keväällä asiasta kirjallisen kysymyksen (ks. www.korhola.com ). Korhola tulkitsee tilannetta niin, että Suomen kannattaisi kokeilla omia rajojaan tässä asiassa. Tuontirajoituksista luopuminen ja alkoholiveron alentaminen on ratkaisumalli, joka tuo eteen vain huonoja vaihtoehtoja.

"Tällaisissa olosuhteissa jäsentottelemattomuudelle on oikeutettu peruste, jonka nykyinen perustamissopimus tunnustaa. Tuontirajoitusten jatkaminen parilla vuodella auttaisi tilannettamme tuntuvasti, sillä alkoholin hinnan voidaan olettaa nousevan Virossa ja tilanteen vähitellen tasaantuvan.”

”Siirtymäkauden jatkaminen ei kuitenkaan riitä. Suomen hallituksen tulee aktiivisesti esittää Euroopan unionin neuvostossa alkoholin valmisteverokantojen tarkistamista siten, että verokantoja tarkistettaisiin nykyistä selkeästi korkeammalle tasolle ja siten lähemmäs pohjoismaista hintatasoa.
Komissio on parhaillaan valmistelemassa kertomusta, jonka pohjalta neuvoston tulee valmisteverokantoja tarkastella. Tässä yhteydessä avautuvan mahdollisuuden käyttämiseen hallituksen on valmistauduttava huolella sekä etsittävä tukea komissiosta ja maista, joissa ymmärretään pohjoismaisia terveysnäkökohtia", Korhola toteaa.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *