EU:n ympäristöpolitiikka ollut vastuullista

15.1.2002

Euroedustaja Eija Riitta KORHOLAn (kd) mielestä ilman otsonia koskeva direktiivi parantaa ilman laatua Euroopassa.

Se muuttaa vuodelta -96 olevaa direktiiviä vastaamaan ilman epäpuhtauksien kansallisia päästörajoja ja Maailman terveysjärjestö WHO:n suosituksia. Tämän iltaisessa puheenvuorossaan Korhola kiitti europarlamentin merkittävää työtä direktiivin laatimisessa yli kahden vuoden mittaisessa prosessissa sekä Belgian toimintaa asian hyväksi neuvoston puheenjohtajana.

Nyt hyväksytyssä direktiivissä jäsenvaltiot velvoitetaan esittämään suunnitelmat, joiden avulla ihmisten ja kasvillisuuden suojelemiseksi välttämättömät raja-arvot alittuvat vuoteen 2010 mennessä. Vuosi 2020 on vertailuvuosi pitkän aikavälin tavoitteille ja direktiivin myöhemmälle tarkistamiselle. Erityisillä riskialueilla edellytetään myös lyhyen aikavälin toimintasuunnitelmia sekä aktiivista ja avointa tiedottamista, Korhola korosti.

Direktiivin kannalta on olennaista, että myös kaikki hakijamaat pyritään saamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mukaan, sillä typenoksidien ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjen kaukovaikutus alailmakehän otsonipitoisuuksiin on merkittävä. Esimerkiksi Suomessa pääosa alailmakehän otsonista on peräisin kaukokulkeumasta – eli päästöistä joihin maamme ilman Euroopan unionia ei voisi todellisuudessa juuri lainkaan vaikuttaa, Korhola huomautti.

Olemme saapuneet viidennen vaalikauden puoliväliin. Parlamentti on jo vaalikauden tässä vaiheessa voinut merkittävästi vaikuttaa unionin ja hakijamaiden ilmanlaadun parantamiseen. Ympäristöalalla parlamentti on siis käyttänyt uutta entistä vahvempaa valtaansa hyvin ja vastuullisesti, Korhola kehui.

Korhola kehoitti jatkamaan hedelmällistä ympäristötyötä:
Komissiota on rohkaistava laatimaan esityksiään entistä kunnianhimoisemmin ja neuvoston kanssa kehittynyt hyvä yhteistyö ympäristöalalla on pidettävä lämpimänä ja toimivana.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *