Maahanmuuttajien integroimiseen tähtäävät ohjelmat

12.7.2001

Kirjallinen kysymys E-2054/01 komissiolle 13. heinäkuuta 2001

Aihe: Maahanmuuttajien integroimiseen tähtäävät ohjelmat

Jäsenmaissa on käynnistetty useita erilaisia ohjelmia, joiden tarkoituksena on edistää maahanmuuttajien integroitumista uuden kotimaansa yhteiskuntaan. Valitettavan usein maahanmuuttajat kokevat kuitenkin, että ohjelmat hyödyttävät vain niitä järjestäviä maan oman väestön jäseniä; edes ohjelmien toteutusta ei ole useinkaan annettu maahanmuuttajien tehtäväksi.

Onko selvitetty, missä määrin maahanmuuttajien integroimiseen tähtäävissä ohjelmissa on onnistuttu?

Missä maissa on saatu parhaita tuloksia kotouttamisessa ja mitkä tekijät ovat onnistumiseen vaikuttaneet?

Onko selvitetty ohjelmien ja niihin liittyvän koulutuksen ym. liiketaloudellista arvoa ja mahdollisuutta antaa tällainen liiketoiminta maahanmuuttajien vastuulle?


António Vitorinon komission puolesta antama vastaus 12. syyskuuta 2001

Maahanmuuttajien kotouttaminen kuuluu vastaanottajajäsenvaltiolle. Siksi komissio ei ole tarkastellut järjestelmällisesti kotouttamiseen tähtääviä ohjelmia.

Antamassaan tiedonannossa 11. heinäkuuta 2001 yhteisön maahanmuuttopolitiikkaan sovellettavasta avoimen koordinaation menetelmästä(1) komissio teki ehdotuksia maahanmuuttopolitiikkaa koskeviksi EU:n suuntaviivoiksi. Suuntaviivassa 6 kehitetään kattavaa kotouttamispolitiikkaa jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskeleville kolmansien maiden kansalaisille. Neuvoston hyväksyttyä suuntaviivan jäsenvaltioita pyydetään esittämään kansallinen toteuttamissuunnitelma, jossa mm. luodaan tarvittavat puitteet kaikkien asianomaisten toimijoiden, maahanmuuttajat mukaan luettuina, osallistumiselle.

Avoimen koordinaation menetelmän avulla komissio saa jatkossa tietoa maahanmuuttajien kotouttamiseen tähtäävien ohjelmien tuloksista ja niiden onnistumisen avaintekijöistä sekä maahanmuuttajien osallistumisesta näiden ohjelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Komissio aikoo tehdä vuonna 2002 ehdotuksia, joilla luodaan toimintaohjelma maahanmuuttajien kotouttamisen edistämiseksi. Edellyttäen että ohjelma hyväksytään ja sille myönnetään tarvittavat resurssit, arvoisan kysyjän ehdotus otetaan huomioon tarkasteltaessa tuettavia toimintoja.

Sama kysymys on esitetty myös neuvostolle

Yhteinen vastaus kirjallisiin kysymyksiin E-2051 ja E-2053 27. marraskuuta 2001

Neuvostolla ei ole tietoja jäsenvaltioiden maahanmuuttajien yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseksi aloittamista ohjelmista. Maahanmuuttajien integroimiseen tähtäävät ohjelmat kuuluvat jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *