Hyvä helsinkiläinen

27.3.2015

Hyvä helsinkiläinen

Olen ollut viisitoista vuotta Suomen edustajana europarlamentissa. Tuona aikana Suomi on muuttunut hyvin paljon. Maamme ei ole ollut vuosikymmeniin yhtä suuressa taloudellisessa ja ulkoisessa vaarassa kuin nyt. Meillä ovat vakavat vaalit, ja tämä on vakava aika. Seuraavan eduskunnan on koostuttava ennen kaikkea osaajista.

Näiden osaajien joukossa tulee olla myös EU:n perinpohjaisesti tuntevia. Kansallista politiikkaa on mahdoton erottaa EU-politiikasta. EU-myönteisenkin on pakko sanoa, että osa ongelmiemme syistä liittyy myös siihen lainsäädäntöön, jota Brysselissä on tehty. On tarkoitettu hyvää, mutta usein epäonnistuttu. Selkeimmin se näkyy ilmastopolitiikassa, joka valitettavasti rankaisee maailman puhtainta tuotantoa ja antaa kilpailuetua likaisemmalle kilpailijalle.

Olen nähnyt sisältäpäin, miten sattumanvaraisesti ja huolimattomin perustein EU:lle on kehittynyt ilmastopolitiikka, joka vie päästöjä ja tuo työttömyyttä.

Olin ensimmäinen, joka yli kymmenen vuotta sitten alkoi EU:ssa puhua kollegoille, ettei ilmastopolitiikkamme ole oikeilla raiteilla ja että se tulee kääntymään sekä ilmastokysymystä että eurooppalaisia itseään vastaan. Nyt kollegat ovat tajunneet, mitä tarkoitin. Meillä on kiire kääntää lainsäädännön hidas laiva ennen kuin merkittävä osa Euroopan teollisuudesta katoaa kilpailukykyongelmien vuoksi. Se on maailman puhtainta tasoltaan, siksi niin ei saisi käydä.

Mielestäni Suomi voisi olla paljon enemmän kuin mallioppilas. Se voisi olla se primus, joka haastaa opettajan. Juuri sillä voisi olla kanttia kyseenalaistaa huono lainsäädäntö ja riitauttaa järjenvastaisuudet. Juuri Suomen pitää vaatia EU:n kalliiseen ja tehottomaan ilmastostrategiaan muutosta. Siitä aiheesta tein väitöskirjani, ja tiedän mistä puhun.

Töitä puhtaan ympäristön ja työpaikkojen säilyttämisen puolesta on tehtävä tähänastista viisaammin. Työtä ja työpaikkoja tarvitsemme, jotta voisimme rakentaa maata, jossa ihmisten elämä on mielekästä ja jossa heikoista pidetään huolta. Mitkään temput eivät riitä korvaamaan työtä.

Haluan puhua myös energiaomavaraisuuden puolesta ja energiamarkkinoita vääristävää ylimitoitettua tukipolitiikkaa vastaan. Haluan, että ajamme alas ylisuuret tuulivoiman syöttötariffit. Haluan, että lopetamme turpeen korvaamisen hiilellä. Haluan, että korjaamme viisailla energiaratkaisuilla maamme vaihtotaseen positiiviseksi. Olen uskottava haluamaan tätä kaikkea, sillä se on ollut linjani jo kauan.

Helsingin seutu tarvitsee työpaikkoja ja yrittämisen tukemista. Tänne muuttaa tulevaisuudessa enemmän iuhmisiä ja heidän tarpeisiinsa on vastattava sujuvoittamalla liikennettä ja rakentamista, ympäristöä kunnioittaen. Lue lisää ajatuksistani Helsinki-visiostani.

Myös ihmisoikeudet ovat sydämenasiani. Niiden vaaliminen koskee kaikkia, mutta aktiivinen poliitikko voi vaikuttaa niiden toteutumiseen paljon. Sen olen oppinut 13 vuoden aikana, kun olen puheenjohtanut kansainvälistä ihmisoikeusjärjestöä ja saanut kokemusta uskonnollisten jännitteiden ja rauhanvälityksen arjesta.

Toivotan onnea vaaleihin myös sinulle, äänestäjä. Nyt myös sinun on aika tehdä tehtäväsi hyvin.

Share Button