Ympäristövahinkojen huomioon ottaminen EU-lainsäädännössä ja kansainvälisessä oikeudessa

Arvoisa puhemies, itse Itämeren rannalla asuvana haluan kiittää kollegoitani tästä suullisesta kysymyksestä, ja toivon, että komissio suhtautuu siihen asiaankuuluvalla vakavuudella. EU:n merialueilla on valitettavia esimerkkejä vakavista ympäristövahingoista, esimerkiksi Erika ja Prestige, jotka ovat jättäneet jälkensä ympäristöön. Näistä on onneksi kuitenkin opittu kehittämällä ennaltaehkäisevää lainsäädäntöämme oikeaan suuntaan. Yhdyn tämän suullisen kysymyksen osoittamaan huolenaiheeseen. Meriolosuhteissa tarvitaan yksiselitteinen […]

Lue lisää

Etelä-Sudanin tilanne

Arvoisa puhemies, kun maailman nuorin valtio on joutunut näin syviin vaikeuksiin jo pian itsenäistymisen jälkeen, tilanne heijastuu paljon sen rajoja laajemmalle vaarantaen alueen vakauden. Siksi on ratkaisevaa, että Sudan saa nyt uutta toivoa ja kansainvälisen yhteisön kaiken tuen. Näen myös joitakin toivon merkkejä: on positiivista, että Igad on ottanut rauhanvälittäjän roolin ja että alueelliset järjestöt […]

Lue lisää

Islantia koskeva vuoden 2012 edistymiskertomus ja vaalien jälkeiset näkymät

Arvoisa puhemies, on harmittavaa, että Pohjoismaa Islanti, joka oli jo päässyt pitkälle matkallaan kohti EU-jäsenyyttä, on nyt tippunut kelkasta sisäpoliittisten aaltoliikkeiden takia. On tietysti helpottava tieto, että viimeaikaisten mielipidetutkimusten mukaan suuri osa islantilaisista haluaa maansa yhä liittyvän EU:hun. Islannin tempoilu EU-jäsenyyden suhteen antaa myös väärän signaalin muiden hakijavaltioiden kansalaisille. Islannin jäsenhakemus ja Kroatian liittyminen unioniin […]

Lue lisää

Serbiaa koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus – Kosovon yhdentyminen Euroopan unioniin

Arvoisa puhemies, Kosovon ja Serbian lähentyminen on ollut yksi korkea edustaja Ashtonin suurimmista saavutuksista, onnittelut siitä. Vaikka meillä on nyt muodollinen normalisoitumissopimus, on meidän pidettävä huolta, että se pannaan asianmukaisesti täytäntöön ja että avoimeksi jääneistä kysymyksistä keskustellaan edelleen. Kuten mietinnössä mainitaan, harmittavaa on, että EU:n jäsenvaltioiden Kosovon tunnustamispolitiikalla on ollut negatiivinen vaikutus vakautus- ja assosisaatiosopimusneuvotteluihin. […]

Lue lisää

Elinten poistot Kiinassa

Arvoisa puhemies, kollega Essayah puhuu asiaa, olisin itsekin viitannut tähän Kilgourin tutkimukseen. Tunnen Kilgourin henkilökohtaisesti ja olen tutustunut aineistoon. Muutama vuosi sitten Kiina vihdoin myönsi käyttävänsä teloitettujen vankien sisäelimiä luovutustarkoitukseen. Vaikka luovutuksiin lain mukaan tarvitaan vangin lupa, useat ihmisoikeusjärjestöt ovat huolissaan siitä, ettei tätä käytännössä kysytä. Kiinassa teloitetaan tuhansia vankeja vuosittain, ja on arvioitu, että […]

Lue lisää

Vihreä infrastruktuuri

Arvoisa puhemies, päätöslauselman mukaan luonnon monimuotoisuuden katoamista on aktiivisesti torjuttava, jotta luonnon pääomaa voidaan suojella sekä nykyisen että tulevien sukupolvien hyväksi. Tämä sinänsä triviaali lause ei kuitenkaan käytännössä ole ollut itsestäänselvyys, sillä tutkimusten mukaan Euroopan maisemasta on kadonnut enemmän elinympäristöä kuin muualta ja se on samalla enemmän pirstoutunut. Vihreän infrastruktuurin käsitteelläkin on ongelma: se nähdään […]

Lue lisää

Bangladesh: ihmisoikeudet ja tulevat vaalit

Arvoisa puhemies, Bangladesh on osoittanut maana suvaitsevaisuutta ja EU:n ja sen yhteistyö on ollut hyvää. Nyt kuitenkin useilta eri tahoilta noussut poliittisesti suuntautunut väkivalta ja pidätykset sekä kansalaisoikeuksia puolustavien aktivistien, toimittajien ja lakimiesten painostus ovat pilanneet saavutettua hyvää yhteistyötä ja tietenkin vaikuttaneet vaaleja edeltävään ilmapiiriin. Erityisesti Bangladeshin köyhempi työväestö on kärsinyt hauraan talouden ja suurien […]

Lue lisää

EU:n sotilaalliset rakenteet: nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät

Olen erittäin tyytyväinen raporttiin EU:n sotilaallisista rakenteista, ja äänestin sen puolesta. Ensinnäkin tuen kunnollisen operationaalisen päämajan perustamista EU:lle. Olemme toki ennen kaikkea siviilikriisinhallinnan mahtivalta, mutta sekä sotilaallisten että siviilikapasiteettien yhteen tuominen olisi jäsenmaille oivallinen tapa säästää puolustusmenoissa. Kannatan myös ns. PESCO-mekanismia, jotta voisimme nostaa CSDP:n uudelle tasolle. Tämän lisäksi EU:n taistelujoukkojen nopean reaktiokyvyn parantaminen ja […]

Lue lisää

Bahrainin tilanne

Arvoisa puhemies, ei ole helppoa olla sekä Iranin, Saudi-Arabian että Yhdysvaltojen vaikutuspiirissä. Siksi minä olen tyytyväinen, että EPP onnistui pehmentämään tätä Bahrainiin kohdistuvaa päätöslauselmaa. Tilanne vaatii maltillisuutta ja ymmärrystä. Bahrainin hallitukselle on vaikea haaste estää levottomuuksia nykyisessä poliittisessa ympäristössä ja ilmapiirissä. Tämä ei tarkoita, ettenkö olisi huolissani tilanteesta. On tuomittavaa, että Bahrainin hallitus on päättänyt […]

Lue lisää

Kongon demokraattisen tasavallan tilanne

Arvoisa puhemies, Kongon demokraattisen tasavallan ja kapinallisryhmien väliset neuvottelut ovat olleet jäissä toukokuulta saakka ja väkivallan määrä itäisessä Kongossa on kasvanut entisestään. 2,7 miljoonaa itäkongolaista on joutunut kotimaassaan sisäisiksi pakolaisiksi, ja lähes puoli miljoonaa on paennut naapurimaihin ja elää epäinhimillisissä oloissa. 6,4 miljoonaa tarvitsee pikaisesti ruoka- ja hätäapua. Itäisen Kongon valtavat luonnonvarat ovat olleet järjestään […]

Lue lisää