Komissio vastasi Korholan kysymykseen koskien naisten oikeuksia Afganistanissa

28.4.2014

Aihe: VP/HR – naisten oikeudet Afganistanissa

Afganistanin parlamentti hyväksyi 4. helmikuuta 2014 huolestuttavan lisäyksen Afganistanin lakiin, niin kutsutun 26 artiklan, joka kieltää syytetyn henkilön sukulaisia todistamasta syytettyä vastaan. Kyseinen lakimuutos vaikeuttaa entisestään afganistanilaisten naisten mahdollisuuksia todistaa heidän päälleen karanneita henkilöitä vastaan, ja se estää perheeseen kuuluvia todistajia ilmoittautumasta todistajiksi.

Lakimuutos ylittää tavallisen lainsäädännön, joka estää puolisoita todistamasta toisiaan vastaan, ja tekee kaikenlaisen perheenjäsenten todistamisen mahdottomaksi. Tämä on erityisen huolestuttavaa, kun otetaan huomioon Afganistanin pitkä ja kipeä kotiväkivallan, pakkoavioliittojen ja kunniamurhien leimaama menneisyys.
Women for Women International -järjestön mukaan yli 87 prosenttia afganistanilaisista naisista on kokenut fyysistä, psykologista tai seksuaalista väkivaltaa tai pakkoavioliiton jossain vaiheessa elämäänsä. Lisäksi Amnesty International -järjestön mukaan suurin osa naisiin ja tyttöihin kohdistuvasta väkivallasta [mukaan luettuina kotiväkivalta, pakko- tai lapsiavioliitot] tapahtuu perhepiirissä, ja koska perheenjäsenet joutuvat usein todistamaan hyväksikäyttöä, säännös tekisi naisiin kohdistuvan väkivallan tutkimisen ja siihen liittyvän oikeudenkäynnin erittäin haasteelliseksi.

Pidämme positiivisena Catherine Ashtonin lausuntoa, jossa hän vaatii 26 artiklan muuttamista. Ulkomaisten joukkojen valmistautuessa lähtemään Afganistanista on tärkeää, että teemme selväksi aikeemme jatkaa afganistanilaisten naisten oikeuksien puolustamista.

1. Mitä poliittisia toimia on suunnitteilla sen varmistamiseksi, että Afganistanin hallitus julkaisee heinäkuussa 2013 lupaamansa raportin naisiin kohdistuvan väkivallan poistamista koskevan lain täytäntöönpanosta?
2. Kyseessä on jälleen yksi esimerkki naisten oikeuksien rajoittamisesta Afganistanissa. Mitä suunnitelmia Euroopan ulkosuhdehallinnolla on naisten koulutusmahdollisuuksien turvaamisen jatkamiseksi ja naisten suojelemiseksi väkivaltarikoksilta ulkomaisten joukkojen valmistautuessa lähtemään Afganistanista?

FI
E-001838/2014
Korkean edustajan, varapuheenjohtaja Catherine Ashtonin
komission puolesta antama vastaus
(28.4.2014)

EU:n käytyä intensiivistä vuoropuhelua naisasiainministeriön kanssa, ministeriö on äskettäin julkistanut naisiin kohdistuvan väkivallan poistamisesta laaditun raportin kokonaisuudessaan. EU analysoi parhaillaan tämän keskeisen raportin sisältöä.

Naisten perustuslaillisissa ja muissa oikeuksissa tapahtunut edistys on yksi tärkeimmistä parannuksista Afganistanissa sen jälkeen, kun Taleban kukistui vuonna 2001. Yksi EU:n painopistealoista on poliisitoiminnan ja oikeusvaltioperiaatteen tukeminen ja vahvistaminen, mukaan lukien oikeuslaitoksen laajempi uudistaminen. Nämä ovat olennaisen tärkeitä naisten oikeuksien suojelemiseksi.

EU kehottaa jatkossakin Afganistanin viranomaisia noudattamaan Tokiossa hyväksytyssä keskinäisen vastuuvelvollisuuden kehyksessä sovittuja säännöksiä sekä Bonnin konferenssissa asetettuja ehtoja. Suunniteltuun kumppanuutta ja kehitystä koskevaan yhteistyösopimukseen sisältyy myös olennaisina osina ihmisoikeussäännöksiä.

EU edistää jatkossakin naisten oikeuksia erityisesti kehittämällä valmiuksia, antamalla ihmisoikeuskoulutusta, oikeudellista tukea, suojaa, neuvontaa ja sovittelua perheväkivallan kohteiksi joutuneille naisille ja tytöille. Euroopan unionin poliisioperaatio Afganistanissa tukee sisäasiainministeriön perheasiainyksikköä antamalla rikostutkinnan erityiskoulutusta.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *