Immeinen immeisenä

12.4.2014

Politiikka on myös tunteen asia. Sen olen huomannut, kun olen tarjonnut ihmisille tietoa heidän oikeuksistaan, otteita EU:n perusoikeuskirjasta.Byrokratian kielellä se ei synnytä mitään erityistä reaktiota, mutta omalla paikallismurteella ilmaistuna tunteet heräävät ja kyynel voi tulla silmään. Koska tänään olen ollut kiertueella Kuopiossa ja Siilinjärvellä, panen menemään perusoikeuksia savoksi. Olen käännättänyt näitä alunperin jo kymmenen vuotta sitten, ja käännöksistä vastaavat paikalliset kielen ammattilaiset. Naattikaahan!

1. artikla
Ihmisarvo
Immeisen arvoo ei pie männä ronkkimaan millään laella. Se pittää vuan immeinen pittee immeisenä ja on pantava kampoehin, jos muuta meinataan.

2. artikla
Oikeus elämään
Itekunnii pittää suaha ellee niin kun aenae, eikä kettään sua laktuvasta yksnaruseen kiikkuun miärätä.

10. artikla
Ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus

1. Jokkaesen pitäs oekeestaan suaha aatella ja uskoo niin kun ite tahtoo, eikä ommootuntookaan pitäs kennenkään toesen panna vorminterisa alle. Tämon semmonen tappaas, että uskontoo suap vaehtoohhii, jos siltä tuntuu ja sama juttu, oljpa tuo nyt mikä uate hyvvääsä. Eikä niitä tarvihe pittee salassa, vuan julukisesti suap ite kuhhii yksinään tae porukassa pittee ommoo kirkonmeininkijjään, opettoo, harjottoo hartaatta tae muita mänöjääsä.

2. Pyssyinkään kansa ei pitäs olla pakko lähtee armeijjaan äksieruuta kunntelemmaan, mikäli vuan oman muan laet vähheekää myöten antaa.

14. artikla
Oikeus koulutukseen

Koulua pittää suaha jokkaesen käävvä iliman eestä tarpeen mukkaan.

17. artikla
Omistusoikeus

Sen, minkä on ite omilla tienestillään hankkinna, suap itekuhhii pittee itellään taekka komhoejjata sen kanssa niin kun ite parraaks näkköö – söe, möe tae testamenttas. Eikä niitä sualiita sua kukkaan vähässä kummassa poes ottoo, jos ei nyt ihan vänkärakosessa ja sillonnii on kelepo korvaas annettava.

20. artikla
Yhdenvertaisuus lain edessä

Oljpa herra tae narri, niin lakia sille pittää lukkee samalla tavalla.

21. artikla
Syrjintäkielto

Sattupa tuo olemaan naesen tae miehenpuoelj, nuamavärkki minkä värinen tae näkönen hyvvään, kielj sitä eli tätä, uskopa mihin hyvvään, oljpa tuo mikä puoluepukarj tahhaan taekka liikkas eli lenttas tae olj miehiin eli naesiin kallellaan suatikka sitten ikä mikä hyvvään, niin rajjaesia ie pie pittee, ei minkäällaesia!

23 artikla
Miesten ja naisten välinen tasa-arvo

Ne on ukot ja akat samalla orrella tässä virmassa – joka suhteessa.

24. artikla
Lapsen oikeudet

Penskoesta on piettävä paras huoelj ja muusta ei ies ruveta huastelemmaan! Ja niitäe keskenkasvusia on kuunneltava, eikä vuan aena oltava aekaimmeisiin tietävinnään paremmin.

25. artikla
Ikääntyneiden henkilöiden oikeudet

Se on vanahae immeinen tässä rätingissä ja suap muklata elämäsä mieleisekseen.

37. artikla
Ympäristönsuojelu

Luontoo on suojeltava immeisen ahneuvvelta tuloviahii sukupolovia varten.

41. artikla
Oikeus hyvään hallintoon

Sitä ei potalletakkaan kun siat pottuhalameessa. mitä tähän hallintopuoleen tulloo, vuan jokkaesella on oekeus suaha asiasa reilaan oekpelissä ja sikseennii joutuin, eikä kuppaella niihen kanssa kun Ieva saanassa.. Tässä kohen pittää erittäen maenita se, että omia paperijjaan suap viskaalilta kysyä tutierattavaks, eikä ne sua niitä iliman kunnon syytä pimittee.

45. artikla
Liikkumis- ja oleskeluvapaus

Jokkaenen suap asua höllöttee tae kuleksia omine aekoneen missä hyvvään tämän unijoonin aluveella.

47. artikla
Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen

Elläessä sitä sattuu kaekenlaesta sötöstä. Jos oekein sinkeelle männöö, niin leivättömän pöyvvän etteenhän sitä joutuu. Vuan sillonnii taataan, jottei korvakuulolta ja pärstäkertoemella hutkita, vuan tutkitaan niin kun aenae ja annetaan oekeuvvenmukaset tuomijot. Eikä siinäkään hommassa pie iankaeken virot

 

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *