Komissio vastasi Korholan kysymykseen koskien vastuullisuuden lisäämistä EU:n suorassa tuessa Afganistanin hallitukselle

20.2.2014

Kirjallisesti vastattava kysymys E-014355/2013

Komissiolle

työjärjestyksen 117 artikla

Eija-Riitta Korhola (PPE)

Aihe:            Vastuullisuuden lisääminen EU:n suorassa tuessa Afganistanin hallitukselle

Transparency International -järjestö julkaisi 3. joulukuuta 2013 vuotuisen korruptioindeksin. Afganistan oli 175. sijalla 177 maasta. Yhdysvallat on perustanut viraston nimeltä ”Office of the Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction” (SIGAR)[1], jonka tehtävänä on valvoa tehokkaasti ja riippumattomasti Yhdysvaltain jälleenrakennustoimia Afganistanissa. Viraston perustaminen oli tarpeen siksi, että kansainvälisen liittoutuman taistelujoukkojen vetäytymisen määräajaksi on asetettu 31. joulukuuta 2014 ja siksi, että vuonna 2010 kansainväliset avunantajat sopivat tarjoavansa enemmän talousarvioon perustuvaa suoraa tukea Afganistanin hallitukselle. Korruption kukoistaessa mekanismista on kuitenkin tullut yhä monimutkaisempi, ja veronmaksaja maksaa viulut. EU:n tuki Afganistanille on huomattavan laajaa ja siirtymäaikana se todennäköisesti kasvaa. Maailmanpankki arvioi, että seuraavien 10 vuoden aikana tukeen on käytettävä joka vuosi yli 7 miljardia Yhdysvaltain dollaria.

Yhdysvaltain hallituksen yksiköt arvostelivat äskettäin SIGAR:ia siitä, että se saa hallituksen huonoon valoon paljastaessaan, että Yhdysvaltain kattava strategia tai siihen liittyvät suuntaviivat eivät ohjaa hallituksen korruptionvastaisia toimia tai että miljardeja dollareita käytetään polttoaineen ja varaosien hankkimiseen Afganistanin armeijalle ilman, että kukaan on vastuussa hankinnoista[2]. Samalla kansalaisjärjestöt ovat vaatineet SIGAR:in toiminnan vahvistamista entisestään ja käytännön laajentamista muihin kansainvälisiin organisaatioihin, jotka tarjoavat budjettiin perustuvaa rahoitusta Afganistanin hallitukselle. Ottaen huomioon 5. joulukuuta 2012 annetun EU:n erityisedustajan / EU:n Afganistanin edustuston lehdistötiedotteen[3] kysyn seuraavaa:

1.    Aiotaanko luoda EU:n Afganistanin hallitukselle antamaa tukea koskeva kattava ja mitattavissa oleva korruption vastainen strategia, johon liittyy vertailukohtia ja aikatauluja?

2.    Aiotaanko perustaa SIGAR:in kaltainen riippumaton elin seuraamaan EU:n Afganistanille antamaa kehitysapua ja humanitaarista apua, jota tarjotaan myös esimerkiksi Maailmanpankin, IMF:n ja Tokiossa hyväksytyn keskinäistä vastuuta koskevan kehyksen kautta?


[1]     http://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2013/04/Sopko-Testimony-Final.pdf

[2]     http://www.sigar.mil/pdf/alerts/SIGAR-SP-13-9.pdf

[3]     http://eeas.europa.eu/delegations/afghanistan/documents/news/20130512_

 

FI

E-014355/2013

Andris Piebalgsin komission puolesta antama vastaus

(20.2.2014)

EU:n edustusto seuraa kaikkia raportteja, joissa arvioidaan korruption esiintymistä Afganistanissa, ja tuntee myös asianomaisen Transparency Internationalin kertomuksen.

 Kansainvälinen yhteisö sitoutui vuonna 2010 ja vuonna 2012 Tokiossa hyväksytyn keskinäistä vastuuta koskevan kehyksen mukaisesti myöntämään ainakin 50 prosenttia avusta budjettitukena, minkä jälkeen EU:n apu on kanavoitu pääasiassa Maailmanpankin, YK:n kehitysohjelman ja Aasian kehityspankin hallinnoimien erityisrahastojen kautta. Avun käyttöä seurataan sekä edustustossa että päätoimipaikassa. Sitä, miten EU:n yhteistyökumppanit käyttävät EU:n varoja, tarkkaillaan tarkastuskäyntien avulla. EU pyrkii sitoutumisellaan ja poliittisella vuoropuhelulla myös tukemaan Afganistanin instituutioiden varainhoitovalmiuksien kehittämistä, jotta hallitus pystyisi paremmin hallinnoimaan käytettävissään olevia varoja. Elokuussa 2013 julkistettu julkisen varainhoidon arviointi[1] vahvisti, että Afganistanin hallitus on edistynyt hyvin julkista taloutta koskevan vastuuvelvollisuuden osalta.

 Vastaukset esitettyihin kahteen kysymykseen:

 1.         Korruption torjunta on merkittävä monialainen asiakysymys sekä EU:n Afganistanin hallituksen kanssa käymässä poliittisessa ja kehitysyhteistyötä koskevassa vuoropuhelussa että Maailmanpankin, Aasian kehityspankin ja YK:n toteuttamassa korkeatasoisessa varainhoidon valvonnassa. EU rahoittaa suoraan korruption torjuntaan tähtääviä toimia ja tukee julkisen taloushallinnon parantamista. Lisäksi edustuston vuotuisessa tarkastussuunnitelmassa otetaan huomioon tämän toimintaympäristön suuret riskit.

 2.         Vuonna 2012 perustettu SIGAR[2] vastaa tarkastuksista ja tutkimuksista, jotka koskevat Yhdysvaltojen Afganistaniin tekemiä investointeja. Niitä on viimeisten kymmenen vuoden aikana tehty lähes 100 miljardin dollarin arvosta sekä sotilaallisen toiminnan että kehitysyhteistyön alalla. EU:lla on käytössään omat valvonta- ja tutkintaelimensä[3], jotka tekevät tiivistä yhteistyötä edellä mainittujen kehityspankkien ja YK:n järjestöjen valvonta- ja tutkintayksiköiden kanssa. EU:n yksiköt seuraavat jatkossakin valppaasti näissä asioissa tapahtuvaa kehitystä.


[1]     Julkisia menoja ja taloudellista vastuuta koskeva ohjelma (Public Expenditure and Financial Accountability, PEFA), http://pefa.org/

[2]     Office of the Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (Afganistanin jälleenrakentamisen erityistarkastajan virasto).

[3]     Euroopan tilintarkastustuomioistuin ja Euroopan petostentorjuntavirasto.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *