Komissio vastasi Korholan kysymykseen Ilmailualan kansainvälisistä päästövähennysratkaisuista

16.1.2014

Kirjallisesti vastattava kysymys E-013068/2013

komissiolle

työjärjestyksen 117 artikla

Eija-Riitta Korhola (PPE)

Aihe:            Ilmailualan kansainväliset päästövähennysratkaisut

YK:n alaisen kansainvälisen siviililentoliikennejärjestön ICAO:n lokakuussa 2013 antama päätöslauselma kansainvälisen lentoliikenteen päästövähennysjärjestelmän laatimisesta oli merkittävä saavutus, sillä mikään muu toimiala ei ole saanut aikaan vastaavaa sopimusta hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä. Päätöslauselman pohjalta tulisi yksituumaisesti luoda yhtenäinen päästövähennysmalli, jotta vältetään fragmentoituminen ja epävarmuus sopimusosapuolille. Muun muassa kansainvälinen ilmakuljetusliitto (IATA) ja Euroopan lentoyhtiöiden liitto (AEA) ovat tehneet määrätietoista työtä toimivan globaalin järjestelmän aikaansaamiseksi. EU:n taannoin tekemä ”stop the clock” ‑päätös oli viisas ja loi selkeästi rakentavan ja ratkaisuhakuisen ilmapiirin ICAO:n yleiskokouksen alla.

EU:n sittemmin ICAO:ssa ehdottama ilmatilamalli ei sen sijaan saanut kokouksessa kannatusta, eikä sitä saa myöskään EU:n nyt kaavailema ”stop the clock” –mallin muuttaminen niin, että se koskisi kaikkia lentoja Euroopan ilmatilassa. Ilmailualan järjestöt ovat päinvastoin osoittaneet huolensa siitä, että EU:n ulkopuolisten lentoyhtiöiden liittäminen järjestelmään komission nyt ehdottaman mukaisesti aiheuttaisi oletettavasti taas vastustusta, mahdollisia vastatoimia, vaikuttaisi erittäin negatiivisesti lentoyhtiöidemme toimintaan ja hidastaisi uudestaan globaaliin ratkaisuun pääsemistä.

Miten komissio on sitoutunut YK:n alaisissa elimissä (kuten ICAO) saavutettuihin neuvottelutuloksiin? Kuka johtaa komission/EU:n linjaa silloin, kun yksipuolinen ilmastopolitiikkamme alkaa häiritä kauppapolitiikkaa, liikennepolitiikkaa, ulkosuhteita ja taloutta?

 

FI

E-013068/2013

Connie Hedegaardin

komission puolesta antama vastaus

(16.1.2014)

 

 

Komissio pitää merkittävänä edistysaskeleena ICAOn vuoden 2013 yleiskokouksen sopimusta laatia maailmanlaajuinen markkinaperusteinen toimenpide (MBM) vuoteen 2016 mennessä ja on edelleen hyvin sitoutunut yhteistyöhön kansainvälisten kumppaneiden kanssa, jotta toimenpide voitaisiin panna täytäntöön vuodesta 2020. EU on saanut päästökauppajärjestelmän täytäntöönpanon myötä huomattavaa käytännön kokemusta ja laajaa tietämystä markkinaperusteisista toimenpiteistä, mistä on paljon hyötyä ICAOn maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen valmistelussa. Jotta EU ja sen jäsenvaltiot voisivat osallistua konkreettisella, oikea-aikaisella ja koordinoidulla tavalla vuoden 2016 etappia valmisteleviin ICAOn prosesseihin, EU:n tasolla sovitaan tehokkaista työtavoista ja hyödynnetään mahdollisimman paljon asiantuntemusta eri lähteistä.

 

Maat tai maaryhmät, kuten EU, voivat toteuttaa tilapäisiä toimenpiteitä, kunnes maailmanlaajuinen markkinaperusteinen toimenpide on saatu voimaan vuonna 2020. Komission ehdotus rajoittaa EU:n päästökauppajärjestelmän soveltamisala Euroopan alueelliseen ilmatilaan on laadittu siten, että kansainvälisten kumppanien ja sidosryhmien kanssa käydyt laajat kuulemiset on otettu huomioon. Siinä pyritään vastaamaan niiden julkituomiin huolenaiheisiin, ja se on ICAO:n päätöslauselman tilapäisiä toimenpiteitä koskevan kohdan hengen mukainen. Ehdotuksessa säilytetään sekä EU:n perinpohjainen sitoumus käsitellä kansainvälisen ilmailun päästöjen kasvua että EU:n oikeus säännellä omaa ilmatilaansa.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *