Harhaanjohtavat yrityshakemistot (keskustelu)

9.6.2011

Arvoisa puhemies, harhaanjohtavia yrityshakemistoja koskevien kantelujen määrä osoittaa, että tämä on vakava ongelma pk-yrityksille. Vilpilliset yrityshakemistoyhtiöt aiheuttavat taloudellista vahinkoa ja ovat pienten yritysten riesa. Lähes 14 000 kantelua ja kyselyä kirjattiin vuodesta 2003 vuoden 2008 puoleenväliin ulottuvalla jaksolla. Satoja valituskirjeitä tulee uusilta uhreilta.
Vaikeudet tämäntyyppisen toiminnan jäljittämisessä vahingoittavat sisämarkkinoiden toimintaa. Harhaanjohtavat käytännöt ovat lainvastaisia harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetun direktiivin sekä sopimattomista kaupallisista menettelyistä annetun direktiivin nojalla.

Myös tehokkaista oikeussuojakeinoista ja lainvalvonnasta on puute. Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta on lainsäädännöstä vastaavana valiokuntana ottanut ongelman äskettäin esille Alankomaiden viranomaisten kanssa kiinnittäen näiden huomion Alankomaihin sijoittautuneen yrityshakemistoyhtiön vilpillisiin käytäntöihin.

Alankomaiden viranomaisten vastaus osoittaa selvästi, että jäsenvaltiot ovat huolissaan lähinnä siitä, mitä niiden omalla alueella tapahtuu. Ongelman ylikansallisuudesta johtuen jäsenvaltioiden välisen yhteistyön lisääminen lainvalvonnassa olisi niin ikään mielestäni ratkaisevan tärkeää vilpillisten käytäntöjen kitkemiseksi.

Komissio voisi itsekin ottaa nykyistä aktiivisemman roolin työskennellessään yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ylikansallisessa lainvalvonnassa käyttämällä nykyisiä EU:n laajuisia verkkoja, joilla voidaan helpottaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä. Vilpillisiä käytäntöjä torjuviin tehokkaisiin ja pelotteena toimiviin sanktioihin olisi kiinnitettävä entistä suurempaa huomiota kaikissa jäsenvaltioissa, sillä sanktioilla voitaisiin saada vilpilliset hakemistoyhtiöt pois markkinoilta sekä rangaista niitä, jotka pyörittävät tällaisia yhtiöitä.

Olisi syytä harkita sopimattomista kaupallisista menettelyistä annetun direktiivin soveltamisalan ulottamista kaikkiin kaupallisiin käytäntöihin elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisissä suhteissa, jos pyrkimyksenä on kuluttajien tai kilpailijoiden suojelu. Tällä tavoin lähes kaikkea, ellei kaikkea, vilpillistä yritysten välistä kaupallista toimintaa vähittäiskaupassa voitaisiin ohjata samoilla säännöillä kuin sopimattomia elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisiä kaupallisia menettelyitä, joiden kanssa säännöt menevät yleensä päällekkäin.

On tärkeää myös auttaa yrityksiä torjumaan huijareita parantamalla tiedonsaantia ja lisäämällä valistusta oikeussuojamekanismeja parantamalla. Haluan kysyä komission jäseneltä seuraavaa: mitkä ovat suurimmat esteet sille, että valtionviranomaiset voisivat puuttua voimallisemmin ylikansalliseen lainvalvonta-alan yhteistyöhön, ja mitä toimia komissio harkitsee vilpillisiä yrityshakemistoyhtiöitä vastaan?

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *