IPPC-direktiivi

9.3.2009

Arvoisa Puhemies,

IPPC direktiivin uusimista on valmisteltu aktiivisesti viimeisen vuoden aikana ja vaikka direktiivin lopullisella muodolla on valtava merkitys EU:n teollisuudelle ja kansalaisille, on se silti jäänyt monien kohdalla ilmasto- ja energiapaketin jalkoihin. Tämä on sääli, sillä direktiivin taloudelliset vaikutukset, yhdistettynä ilmastopaketin yhteydessä jo päätettyihin toimiin, ovat huomattavat. Siksi niiden tulisi olla oikeassa suhteessa direktiivillä saavutettaviin ilmasto- ja ympäristöhyötyihin nähden.

Direktiivin tavoitteiden mukaisesti ehdotettujen parannustoimien tulee olla ennen kaikkea kustannustehokkaita, muutoin tämä haastava seitsemän eri direktiivin yhdistäminen yhdeksi ei olisi kannattavaa. Nykyistä byrokratiaa ja toimiin liittyviä kustannuksia on pystyttävä leikkaamaan, joskin pettymyksekseni ympäristövaliokunnan mietintö ei sitä saa aikaan. Lupaviranomaisten tulee voida vapaammin harkita olemassa olevien laitosten päästömääräyksiä ottaen huomioon laitoksen iän ja teknisen tason, ympäristövaikutusten ja ympäristön tilan sekä parannustoimien kustannukset. Näin taattaisiin riittävä jousto olemassa oleville energiantuotantolaitoksille, erityisesti huippu- ja varavoimaloille toimia pitoaikansa loppuun.

Vastaavasti, European Safety Net (ESN):n hyväksyminen raportöörin esittämässä muodossa olisi erittäin hankala asia, useasta syystä. Ei ole tietoa, missä ja miten ESN asetettaisiin, mikä jo sinänsä on kohtuuton tilanne. Toiseksi, paikallisella lupaviranomaisella on selkeästi paremmat edellytykset ottaa huomioon vallitsevat olosuhteet, esim. laitoksen ikä, sijainti ja vaikkapa vedenotto, joka takaa mahdollisuuden joustavuuteen, joustamattoman ESN:n sijaan. Käytännössä tämä heikentäisi ympäristön suojelun tasoa. Lupaehdot jo nyt ovat kaikkiaan varsin kovat. Niihin uusien lupien yhteydessä tehtävät tiukennukset aiheuttavat paljon kustannuksia ilman olennaista ympäristöhyötyä. Olen iloinen että ryhmäni tarkistuksissa selkeytetään tätä asiaa ja toivon niiden tulevan hyväksytyksi

Haluan tässä erityisesti kiittää kollega Jacksonia tarkistuksestaan 134, joka ryhmäni on lähtenyt tukemaan. Taas kerran näemme kokemuksen tuomaa viisautta käytännössä. Tarkistus löytää kompromissin suureen osaan vaikeimmista kysymyksistä.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *