Tammisunnuntain puhe Lahden Ristin kirkossa

Hyvät läsnäolijat

Tammikuun viimeistä sunnuntaita vietetään kansainvälisesti vainojen uhrien muistopäivänä. Meillä tähän päivään liittyy erityinen lisämerkitys, sillä sunnuntaina 27. tammikuuta 1918 yhdeksänkymmentäyksi vuotta sitten suojeluskunnat alkoivat riisua venäläistä sotaväkeä aseista Etelä-Pohjanmaalla. Tapahtumaa pidetään alkuna Suomen kansalaissodalle, jossa molemmat osapuolet, punaiset ja valkoiset, kokosivat kumpikin lähes satatuhatta miestä aseisiin. Sota jätti rakkaaseen isänmaahamme pitkäksi aikaa syvän kahtiajaon ja epäluulon, ja syvät haavat, jotka eivät ole kokonaan vieläkään umpeutuneet. Aika ajoin ne nostetaan esiin, yhä hieman tulehdusarkoina.

Suomen eduskunta julisti 91 vuotta sitten maan itsenäiseksi. Joulukuussa 1917 ei kuitenkaan tiedetty, mikä päivän merkitys tulee olemaan. Senaatti oli antanut oman itsenäisyysjulistuksensa jo kahta päivää aikaisemmin, ja eduskunta "korkeimman valtiovallan haltijana" päätti hyväksyä senaatin ehdotuksen, joskaan ei yksimielisesti.

Itsenäisyys oli epävarmalla pohjalla, sillä kansainvälinen tunnustus puuttui, ja ulkovallat edellyttivät ensiksi tunnustusta Venäjältä. Lenin antoi tunnustuksen vuoden viimeisenä päivänä, mutta epävarmuus vallitsi silti. Leninin motiivi itsenäisyyden myöntämiselle lieni selvä, sen oli määrä palvella vallankumouksen levittämistä kautta Euroopan. Näihin tavoitteisiin sopi proletariaatin aseman vahvistaminen. Venäjän Lokakuun vallankumouksen jälkeen Leninin omien sanojen mukaan pian alkaisi toinen sosialistinen vallankumous, joka tulisi tapahtumaan koko maailman mittakaavassa. Siksi hänen viestinsä Suomen sosialidemokraateille olikin: nouskaa, nouskaa viipymättä ja ottakaa valta järjestäytyneen työväen käsiin.

Suomi kulki kohti kansalaissotaa. Oli pelättävissä, että Suomi liukuisi osaksi punaista Venäjää, jos sosialistit kaarteineen yhdessä venäläisen sotaväen kanssa saisivat vallan.

Senaatti julisti vapaaehtoisista koostuneet suojeluskunnat armeijakseen. SDP:n puoluetoimikunta määräsi Trotskin vetoomuksesta Suomen punakaartit liikekannalle. Sunnuntaina 27.1. alkoivat suojeluskuntalaiset Etelä-Pohjanmaalla ja Karjalassa riisua aseista venäläisiä varuskuntia kenraali Mannerheimin käskystä.

Tammisunnuntain kansannousu vaikutti ratkaisevasti Suomen tulevaisuuteen. Punakaartit saivat venäläisiltä ase- ja vapaaehtoisapua, mutta niiden voima ei riittänyt. Valkoisten sotilasvoima vahvistui nopeasti, etenkin sen jälkeen kun Saksassa koulutetut jääkärit palasivat ja alkoivat johtaa ja kouluttaa talonpoikaisarmeijan vapaaehtoisia ja asevelvollisia sotilaita. Maaliskuussa oli jo selvää, että valkoinen puoli voittaa, varsinkin kun se sai avukseen saksalaisia apuvoimia. Toukokuun alkuun mennessä kapina oli kukistettu.

Suomen historian tuhoisin murhenäytelmä oli käynnistynyt, kun ylimitoitetut rankaisutoimet alkoivat. Vain osaa voi perustella sotilaallisella tarkoituksenmukaisuudella, suurin osa oli kostoa. Valtaosa sisällissodan uhreista kuolikin taistelujen ulkopuolella, molemminpuolisten kostotoimien tuloksena.

Kun aikaa on kulunut, ja historia on paljastanut meille suuria linjojaan, on aika todeta vapaussodan kiistaton merkitys koko maanosamme kehitykseen vaikuttaneena tapahtumana ja antaa itsenäisyyden puolesta käydylle taistelulle se arvo, joka sille kuuluu. Kummatkin osapuolet, toisin sanoen heidän perillisensä, voivat jo nyt ymmärtää enemmän. Punaiset tunnustavat lopputuloksen pelastaneen itsenäisyyden, valkoinen puoli ymmärtää ja sisäistää kapinan syitä entistä paremmin – vaikka niitä sitten käytettiinkin hyväksi vieraan vallan valtapyrkimyksiin.

Sotahistorioitsija, yleisesikuntaeversti Sampo Ahto on todennut, ettemme me Suomessa ole edelleenkään yleisesti tiedostaneet sitä, että vapaussodassa ei tehty ainoastaan oman maamme historiaa vaan täällä luotiin myös maailmanhistoriaa. Meillä lyötiin ensimmäisenä sulku Leninin haaveille maailmanvallankumouksesta. Ajan mittaan se olisi varmaan tapahtunut jossakin muuallakin, mutta tosiasia oli, että se tapahtui juuri Suomessa, vallankumouksen kehdon Pietarin lähituntumassa. Neuvostotulkinnan mukaan pääsyyllisiä olivat juuri suojeluskuntalaiset. Siksi vielä Stalin vannoi kostoa nimenomaan suojeluskuntalaisille, jotka hänen mukaansa olisi pitänyt kaikki tuhota.

Ahdon mukaan Lenin odotti vallankumoukselta paljon. Hän ei tähdännyt valtaan vain Venäjällä, joka marxilaisen teorian mukaan ei ollut vielä edes kypsä ”proletariaatin diktatuurille”. Siellä alkanut kapina kuitenkin sytyttäisi kulovalkean muuallakin Euroopassa, missä vallankumous muutenkin oli odottamassa kulman takana. Suomen suhteen suunnitelma oli selvä, ja ilman suojeluskuntien vastarintaa Suomesta olisi kiistatta tullut Suomen Sosialistinen Neuvostotasavalta – ilman rakasta siniristilippua, joka nyt koristaa juhlaohjelmamme kantta.

Me lauloimme äsken virressä julki uskomme siitä, että Jumala on seurannut kansamme tapahtumia: ”Hän halki aikain johtaen ja vaaroissamme varjellen, vapaaksi maan on tehnyt, vapaaksi maan on tehnyt.” Suomea varten tehdyt suunnitelmat eivät siis toteutuneet, Luojan armosta – osa tätä armoa oli se rohkeus ja sitkeys, jolla maatamme puolustettiin.

Kun kokoonnumme muistelemaan menneitä tapahtumia, sille on hyvät syynsä. Paitsi että mennyt kertoo ja selittää jotakin tämän kansan juurista ja haavoista, se on myös pysähtymisen ja tutkistelun mahdollisuus. Seuraavassa virressä me tulemme toteamaan sen: ”On isät täällä taistelleet ja uskoneet ja toivoneet. Me saimme saman asunnon ja samat vaiheet meidän on.” Virsi jatkuu: ”Sä autoit valoon tämän maan kuin kedon kukan ummustaan. Sen varttua suo valossas ja hoida sitä armossas.” Vartummeko me tässä valossa? Vai olemmeko kääntäneet sille selkämme?

Eräs vuosia sitten lukemani lehtijuttu ei ole jättänyt minua rauhaan. Kertomus omituisesta sairaudesta on palannut toistuvasti mieleen, ja lopulta siitä on tullut kuva yhteiskunnastamme. Viime aikojen toistuvat väkivallanteot tuovat sen uudelleen ja uudelleen mieleen.

Pikku-uutinen sanomalehdessä kertoi brittipariskunnan kolmesta lapsesta, jotka kaikki kärsivät erikoisesta perinnöllisestä sairaudesta. Kumpikin vanhemmista oli terve, mutta he olivat molemmat tietämättään kantaneet samaa harvinaista geeniä. Kun nämä geenit kohtasivat, syntyi lapsia, jotka eivät tunteneet kipua.

Ajatus voi hetken tuntua hyvältä , mutta sairaus, joka vapauttaa kivusta, on kaikkea muuta kuin helpotus. Se että nämä lapset eivät tunteneet kipua, ei tehnyt heistä haavoittumattomia. Se päinvastoin altisti heidät jatkuvaan hengenvaaraan. Koska kipu ei varoittanut, he saattoivat istua kuumaan takkaan tai katkaista jäseniään rajuissa leikeissä. Nämä leikki-ikäiset olivat ehtineet ruhjoa itsensä ja toisensa raajarikoiksi, eivätkä lääkärit ennustaneet kenenkään heistä saavuttavan aikuisikää.

Kyky aistia kipua osoittautui ratkaisevan arvokkaaksi ominaisuudeksi, joka varjelee ja pitää hengissä.

Miten tämä liittyy yhteiskuntaan? Normaalilla ihmisellä lienee fyysisen kipuaistin rinnalla samantapainen varoittava ilmiö, henkinen kipuaisti. Joku kutsuisi sitä omaksitunnoksi, toinen yliminäksi. Idea on joka tapauksessa sama: henkisen kipuaistin tarkoitus on kertoa rajat, estää ihmistä rikkomasta itseään ja toista. Selvää on, että yhteisön moraalikasvatuksen tärkein tavoite on tuottaa jäsenissään tätä kipuaistia; tietoisuutta sellaisista rajoista, joita ei pidä ylittää.

Yhä yleistyvät uutiset järjettömästä väkivallasta ovat saaneet minut pohtimaan, voiko kokonainen kansakunta sairastua siihen, etteivät sen jäsenet tunne enää varoittavaa kipua itseään ja elämäänsä hajottaessaan. Voiko kollektiivinen kivuntunne kadota ja turtua pois? Jos niin on, häviäjiä olemme me kaikki. Silloin kuka tahansa on hengenvaarassa.

Jokainen meistä osaa arvostaa sitä yhteiskunnallista vapautta, jonka länsimainen kulttuuri takaa. Tämän vapauden eteen on taisteltu ja uhrauduttu. Liberalismin ajoista lähtien yhteiskuntiamme on määrätietoisesti rakennettu yksilönvapauden periaatteen varaan. Poliitikot ovat olleet varsin yksimielisiä siitä, että vapaus on pakkoa paljon tehokkaampi, jos halutaan yhteiskunta, jossa ihmiset viihtyvät.

Mutta vapautta ei voi ylläpitää vannomalla yksin vapauden nimiin. Vapaus ilman vastuuta on tappavaa ja vaarallista. On syytä miettiä, mitä yhteiskunnan eettisiä pohjarakennelmia vapaus toteutuakseen edellyttää. Miten niitä rakennetaan ja miten pidetään yllä? Ja tekeekö sellaista enää kukaan? Missä on vanhempien vastuu? Mikä on kirkon tehtävä, ja tekeekö se sen? Mikä koulun osuus?

Jokaisen ihmisen suurin ongelma lienee oman ihon alla. Sieltä löytyy myös ratkaisuja, yhä uudelleen: Kykymme empatiaan on itsekkyytemme vastavoima, ja parhaiten sen herättää antautuminen toiselle ihmiselle, osallisuus elämänkohtaloon. Siksi Francis Bacon sanoikin oivallisesti: ne joilla on lapsia, ovat antaneet kohtalolle panttivankeja. Samoin on jokaisen rakastavan laita.

Suomi ja suomalaiset tarvitsevat omantunnon ääntä yhä edelleen. Omantunnon tulisi huomauttaa meille tason laskusta, jonka olemme sallineet: arvostelukyvyn heikkenemisestä, hävyttömyydestä, vastuuttomuudesta. Maailman paras koululaitoskaan ei poista kotikasvatuksen välttämättömyyttä. Oikea ja väärä, konkreettinen hyvä ja paha, eivät avaudu itsestään. Hyvyyttä ei voida ulkoapäin kaataa ihmiseen, sen täytyy kasvaa sisällä, rakastavien ihmissuhteiden suojassa.

Kun YK:n ihmisoikeuksien julistus täytti kuusikymmentä vuotta, Helsingin Sanomat kyseli muutamalta suomalaiselta, mitkä ovat merkittävimmät saavutetut ja menetetyt vapaudet. Professori ja kirjailija Jukka Kemppisen vastaus saavutetusta vapaudesta jäi parhaiten mieleeni: ”Suomen perustuslain seitsemännen pykälän takaamaa oikeutta elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ei luonto kunnioita. Menetämme nämä kaikki, kun aikamme loppuu”, Kemppinen tylytti.

Vaikka luonto ei tee ihmisarvolle oikeutta vaan tekee meistä lopulta maan tomua, ihmisen etuoikeus on siinä, että me voimme panna paremmaksi. Näin sanoo Kemppinenkin: oikeudet elämään ja vapauteen ovat puhtaita arvovalintoja; ne ovat aksioomeja ja postulaatteja. Kyseiset oikeudet ovat kaikkien muiden oikeuksien lähtökohta, ne itse eivät ole siis tosiasioita, joiden olemassaolon voisi todistaa tai johtaa loogisesti.

Olen usein vedonnut samaan: me tarvitsemme arvoja, sitoutumista niihin, sillä esimerkiksi heikompiosaisen puolustamista ei voi mitenkään perustella aristotelisesti, pelkin rationaalisin argumentein.

Arvoiksi eivät kuitenkaan kelpaa ontot sopimukset. Ne vaativat taakseen kokonaisen maailman, jonka voimaan ja velvoittavuuteen ja perimmäiseen hyvyyteen luotetaan. Todellisuuteen, joka on niiden taustalla, joka kestää hyvät ja huonot ajat. Vain sellaiset arvot kestävät ja jaksavat sortumatta kantaa maailman raskasta painoa.

Kuulun puolueeseen, jonka painopisteisiin on aina kuulunut koti, uskonto ja isänmaa. Niin on yhä, vaikka ymmärrämmekin, että jokaisen sukupolven on löydettävä niiden takana oleville asioille ne sanamuodot, joilla ne kuullaan ja ymmärretään oikein. Kodin, uskonnon ja isänmaan piti muistuttaa huolenpidosta, turvasta ja lämmöstä, mutta monelle tulee tunne epäonnistumisesta ja riittämättömyydestä. Koti ei ehkä pysynytkään ehjänä, uskonto muistuttaa liian monia riittämättömyydestä ihanteiden edessä, ja isänmaa palauttaa mieleen saavuttamattomat unelmat. Maa, rakas isänmaamme, on nytkin täynnä haavaisia, arpisia ja uusosattomia. Mikä silloin on vastaus arpisten arkeen?

On katsottava sanojen taakse ja etsittävä niiden lämmin pohja: yksilö on arvokas, hän tarvitsee muita, elämä on kauttaaltaan pyhää.
Tänä muistopäivänä päätän puheeni: Siunatkoon Luoja rakasta isänmaatamme.

Share Button

258 kommenttia artikkeliin “Tammisunnuntain puhe Lahden Ristin kirkossa

 1. Hello There. I found your blog using msn. This is a very well
  written article. I’ll be sure to bookmark it and return to read
  more of your useful information. Thanks for the post.
  I’ll certainly return.

 2. This is a topic that’s close to my heart…
  Many thanks! Where are your contact details though?

 3. Thanks for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and
  I will be waiting for your next post thanks once again.

 4. I visit daily some web sites and information sites
  to read articles, except this weblog provides
  feature based posts.

 5. It is in point of fact a great and helpful piece of information. I
  am satisfied that you simply shared this helpful info with us.

  Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 6. I’m not sure why but this blog is loading very slow for me.

  Is anyone else having this issue or is it a problem on my end?
  I’ll check back later on and see if the problem
  still exists.

 7. Heya great blog! Does running a blog similar to this take a large amount of work?
  I’ve no knowledge of programming but I was hoping to start my own blog soon. Anyway, should
  you have any suggestions or techniques for new blog owners please share.
  I understand this is off topic however I simply wanted to
  ask. Cheers!

 8. I will right away grasp your rss as I can’t to
  find your email subscription link or e-newsletter service.
  Do you’ve any? Kindly permit me understand so that I may subscribe.
  Thanks.

 9. Good day very cool website!! Man .. Excellent .. Amazing ..
  I will bookmark your website and take the feeds also? I’m happy to search out numerous useful info
  right here in the post, we need work out more techniques in this
  regard, thank you for sharing. . . . . .

 10. Hi there! This is my first visit to your blog!
  We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the
  same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a
  marvellous job!

 11. I just like the valuable information you supply to your articles.
  I will bookmark your blog and test again right here regularly.
  I’m relatively certain I’ll be informed many new stuff right right here!
  Best of luck for the next!

 12. What’s up, I want to subscribe for this weblog to get hottest updates, so where
  can i do it please help.

 13. I’m not sure why but this weblog is loading incredibly slow for me.
  Is anyone else having this issue or is it a problem on my end?
  I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 14. Hello, Neat post. There is an issue along with your web site
  in web explorer, would test this? IE nonetheless is the marketplace chief and a large portion of
  people will omit your excellent writing because of this problem.

 15. Why viewers still make use of to read news papers when in this technological globe the whole thing is presented on web?

 16. Wow that was strange. I just wrote an very long comment but
  after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr…
  well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted
  to say great blog!

 17. Do you have a spam issue on this website; I also
  am a blogger, and I was wondering your situation; we have created
  some nice methods and we are looking to swap techniques with other folks,
  why not shoot me an email if interested.

 18. I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up!
  I’ll go ahead and bookmark your site to come back in the
  future. Many thanks

 19. What i don’t understood is in fact how you are no longer really much more smartly-favored than you may be right now.
  You are very intelligent. You recognize thus
  considerably relating to this topic, produced me personally consider it from a lot of various angles.
  Its like men and women are not interested unless it is something
  to accomplish with Girl gaga! Your personal stuffs nice.

  All the time handle it up!

 20. Hello! I could have sworn I’ve been to this site before but after reading through some of the post I realized it’s
  new to me. Anyways, I’m definitely delighted I found
  it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

 21. It is not my first time to go to see this web site, i am visiting this site
  dailly and get pleasant data from here all the time.

 22. My brother recommended I might like this website. He was entirely right.

  This publish actually made my day. You cann’t consider simply how
  so much time I had spent for this info! Thanks!

 23. Hi, I wish for to subscribe for this website to obtain latest updates,
  therefore where can i do it please help.

 24. Thanks for sharing your info. I really appreciate your efforts and I will be waiting for your next post thank you once again.|

 25. I conceive this website contains some very fantastic information for everyone :D. ”Morality, like art, means a drawing a line someplace.” by Oscar Wilde.

 26. I’ve been browsing on-line greater than 3 hours lately, yet I never found any attention-grabbing article like yours. It is lovely price enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made just right content as you did, the net can be a lot more helpful than ever before. ”I finally realized that being grateful to my body was key to giving more love to myself.” by Oprah Winfrey.

 27. It is in reality a nice and useful piece of info. I am glad that you just shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 28. I dugg some of you post as I cerebrated they were very beneficial very useful

 29. My spouse and I stumbled over here different page and thought
  I might as well check things out. I like what I see so
  i am just following you. Look forward to looking at your web page for a second time.

 30. My brother suggested I would possibly like this website. He was totally right. This publish actually made my day. You cann’t consider simply how so much time I had spent for this info! Thanks!|

 31. I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Keep up the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my website :).

 32. But a smiling visitor here to share the love (:, btw outstanding layout. ”He profits most who serves best.” by Arthur F. Sheldon.

 33. Just a smiling visitant here to share the love (:, btw great style and design .

 34. of course like your web site however you need to take a look at the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I in finding it very troublesome to tell the truth nevertheless I’ll certainly come back again.

 35. Good write-up, I am regular visitor of one’s website, maintain up the nice operate, and It is going to be a regular visitor for a long time.

 36. You are my inspiration , I own few blogs and infrequently run out from to brand.

 37. For newest information you have to pay a quick visit world wide web and on world-wide-web I found
  this web site as a best web site for latest updates.

 38. Great site you have here.. It’s difficult to find good quality writing like yours these days.
  I honestly appreciate people like you! Take care!!

 39. Thanks a bunch for sharing this with all of us you actually realize what you’re speaking about!
  Bookmarked. Kindly also consult with my web site =).
  We could have a link trade agreement between us

 40. Hey there, You have done an excellent job.
  I’ll certainly digg it and personally suggest to my friends.
  I am confident they will be benefited from this site.

 41. Woah! I’m really loving the template/theme of this blog.

  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s hard to
  get that ”perfect balance” between superb usability and visual appearance.
  I must say you’ve done a great job with this. Also, the blog loads very quick for me on Internet explorer.
  Outstanding Blog!

 42. Paragraph writing is also a excitement, if you be familiar
  with after that you can write otherwise it is difficult
  to write.

 43. Since the admin of this site is working, no hesitation very quickly it will be renowned,
  due to its feature contents.

 44. Hey there would you mind stating which blog platform you’re working with?
  I’m going to start my own blog soon but I’m having a tough time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and
  style seems different then most blogs and I’m looking for something unique.
  P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 45. Every weekend i used to go to see this web site, because i wish for enjoyment, since this this web page conations
  really fastidious funny material too.

 46. Hey there! Quick question that’s completely off topic.
  Do you know how to make your site mobile
  friendly? My website looks weird when browsing from my iphone4.

  I’m trying to find a template or plugin that might be able
  to fix this problem. If you have any recommendations, please share.
  With thanks!

 47. Every weekend i used to visit this web page, for the reason that i wish for enjoyment,
  for the reason that this this web site conations really good
  funny data too.

 48. I believe everything typed made a great deal of sense. But, think about this, what if
  you composed a catchier title? I ain’t saying
  your content isn’t solid., but what if you added a post title to possibly get a person’s attention? I mean Tammisunnuntain puhe
  Lahden Ristin kirkossa – Eija-Riitta Korhola is a little
  plain. You should look at Yahoo’s home page and note how they create post
  headlines to get people to open the links. You might add a related video or a pic or two to grab people excited about what you’ve
  written. In my opinion, it might make your website a little livelier.

 49. Great post. I was checking continuously this blog and I
  am impressed! Extremely useful information specially the last part :
  ) I care for such information a lot. I was looking for this particular info for a very
  long time. Thank you and good luck.

 50. Hey! Do you know if they make any plugins to assist
  with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m
  not seeing very good gains. If you know of any please share.
  Thanks!

 51. Good day! Would you mind if I share your blog with my
  twitter group? There’s a lot of folks that I think would really
  appreciate your content. Please let me know. Many thanks

 52. Nice post. I used to be checking continuously this
  blog and I’m inspired! Extremely helpful info specifically the last section 🙂 I take care of
  such info much. I used to be looking for this certain information for a long time.
  Thank you and good luck.

 53. Howdy I am so grateful I found your webpage, I really found you by accident, while I
  was searching on Askjeeve for something else, Anyways I am here now and would just like to say many thanks
  for a marvelous post and a all round thrilling blog (I also
  love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the minute but I have saved it and
  also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a
  lot more, Please do keep up the superb work.

 54. This piece of writing is in fact a fastidious one it helps new net users, who are wishing in favor of blogging.

 55. Hey there are using WordPress for your site platform?
  I’m new to the blog world but I’m trying to get
  started and set up my own. Do you require any html coding knowledge to make your own blog?
  Any help would be greatly appreciated!

 56. Undeniably imagine that which you stated. Your favorite reason seemed to be
  on the web the simplest factor to bear in mind of.

  I say to you, I definitely get irked while other
  folks consider worries that they plainly don’t recognize about.

  You controlled to hit the nail upon the highest and outlined
  out the whole thing with no need side-effects , other
  people could take a signal. Will probably be back to get more.
  Thank you

 57. Hi would you mind sharing which blog platform you’re working with?
  I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a hard time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m
  looking for something unique. P.S
  Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 58. Hi, I check your blogs like every week. Your humoristic style is awesome, keep doing what you’re doing!

 59. Your style is so unique in comparison to other people
  I’ve read stuff from. I appreciate you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll
  just book mark this page.

 60. Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit
  and sources back to your website? My blog site is in the exact same area of interest
  as yours and my visitors would certainly benefit from a lot of the information you provide here.
  Please let me know if this alright with you. Thank you!

 61. Attractive element of content. I simply stumbled upon your site and in accession capital to say that I
  get actually enjoyed account your weblog posts.
  Any way I will be subscribing on your feeds and even I success you get right of entry
  to consistently rapidly.

 62. I don’t even understand how I stopped up here, however I assumed this post was great.
  I don’t recognise who you’re but definitely you are going to a well-known blogger when you are not already.
  Cheers!

 63. Just want to say your article is as astonishing. The clarity in your publish is simply cool
  and i can assume you’re an expert in this subject.
  Fine with your permission let me to clutch your RSS feed to stay updated with drawing
  close post. Thanks a million and please keep up the gratifying work.

 64. Simply desire to say your article is as astounding. The clearness in your post is
  just great and i could assume you’re an expert on this subject.

  Fine with your permission let me to grab your feed to keep updated with
  forthcoming post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.

 65. I am now not sure where you’re getting your information, however great topic.

  I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thank you for fantastic info I was on the lookout for this info for my mission.

 66. Hi, There’s no doubt that your website could possibly be
  having internet browser compatibility issues.
  When I look at your website in Safari, it looks fine however, when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues.
  I simply wanted to provide you with a quick heads up! Apart from that, great blog!

 67. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you could do with some pics to drive
  the message home a little bit, but other than that, this is excellent blog.

  A fantastic read. I’ll definitely be back.

 68. I simply couldn’t go away your web site prior to suggesting that
  I extremely loved the standard information an individual supply in your visitors?

  Is gonna be back regularly to check up on new posts

 69. Excellent way of telling, and good piece of writing to get information regarding my presentation focus, which i am going to
  present in university.

 70. We are a bunch of volunteers and opening a brand new scheme in our community.
  Your site provided us with useful information to work on. You’ve done an impressive job and our entire neighborhood might be thankful to you.

 71. Good day! Do you know if they make any plugins to
  safeguard against hackers? I’m kinda paranoid about
  losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

 72. I am no longer positive the place you’re getting
  your info, but great topic. I must spend some time
  studying more or understanding more. Thank you for fantastic information I used to be
  looking for this info for my mission.

 73. Simply want to say your article is as surprising. The clearness
  in your post is simply nice and i could assume you are an expert on this
  subject. Fine with your permission let me to grab your
  feed to keep up to date with forthcoming
  post. Thanks a million and please carry on the gratifying work.

 74. I am genuinely happy to glance at this web site posts which consists of tons of valuable data, thanks for providing such information.

 75. Great goods from you, man. I have understand your stuff
  previous to and you are just too fantastic. I
  actually like what you have acquired here, certainly like what you’re stating
  and the way in which you say it. You make it
  enjoyable and you still care for to keep it wise.
  I cant wait to read far more from you. This is really a tremendous website.

 76. Hi there to every one, the contents existing at
  this web page are truly awesome for people knowledge, well, keep
  up the nice work fellows.

 77. I like the helpful info you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here
  regularly. I’m quite sure I’ll learn a lot of new stuff right here!
  Best of luck for the next!

 78. Everything posted made a bunch of sense. But, what about this?
  what if you added a little content? I am not suggesting your
  information is not solid, however suppose you added
  a title to maybe get a person’s attention? I mean Tammisunnuntain puhe Lahden Ristin kirkossa –
  Eija-Riitta Korhola is kinda plain. You ought to peek at Yahoo’s home page and watch how they create article titles to get viewers to open the
  links. You might add a video or a picture or two to get readers excited about everything’ve got to say.
  Just my opinion, it might bring your blog a little livelier.

 79. Hello, Neat post. There’s an issue along with your website in web explorer, would check
  this? IE nonetheless is the market chief and a huge element of other folks will leave out your excellent writing because of this problem.

 80. I have been surfing online greater than three hours today, but I by no means discovered any interesting article like yours.
  It’s beautiful price enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made good content material as you probably did, the web shall be
  a lot more helpful than ever before.

 81. Amazing blog! Is your theme custom made or did you
  download it from somewhere? A theme like yours with
  a few simple tweeks would really make my blog stand out.
  Please let me know where you got your theme. Cheers

 82. My spouse and I stumbled over here by a different web address
  and thought I might as well check things out. I like
  what I see so now i’m following you. Look forward to going
  over your web page for a second time.

 83. Good way of describing, and good article to take facts concerning my presentation subject, which
  i am going to present in university.

 84. If you want to grow your knowledge just
  keep visiting this website and be updated with the newest gossip posted here.

 85. Thanks for your personal marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you’re a great
  author.I will remember to bookmark your blog and will come back down the road.
  I want to encourage you to ultimately continue your great work, have a nice holiday weekend!

 86. Excellent blog right here! Also your website so much up fast!

  What web host are you the use of? Can I get your associate
  link in your host? I want my website loaded up as
  quickly as yours lol

 87. Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger, and I was wondering your situation; many of us have developed some nice procedures
  and we are looking to exchange methods with other folks, be sure to shoot me an email if interested.

 88. This paragraph will help the internet viewers
  for building up new blog or even a weblog from start to end.

 89. magnificent issues altogether, you simply received a new reader. What may you suggest about your post that you just made a few days in the past? Any sure?

 90. But wanna input that you have a very nice website , I love the design it actually stands out.

 91. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you can do with a few pics to drive the message home a little bit, but instead of
  that, this is great blog. A fantastic read. I will certainly be
  back.

 92. This is very interesting, You are a very skilled blogger.
  I have joined your feed and look forward to seeking more of your fantastic
  post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

 93. Good day! This is my first comment here so I just wanted to give a quick
  shout out and tell you I genuinely enjoy reading through your articles.
  Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over the same topics?
  Many thanks!

 94. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied
  on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why
  throw away your intelligence on just posting videos to your
  blog when you could be giving us something informative to read?

 95. Its like you learn my thoughts! You seem to grasp a lot about this, like you wrote the book in it or something.

  I think that you could do with some % to force
  the message home a bit, but other than that, this is great
  blog. A great read. I’ll definitely be back.

 96. Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your webpage?
  My website is in the very same area of interest as yours and my visitors would really benefit from
  a lot of the information you present here. Please let me know if this ok with you.

  Appreciate it!

 97. Thanks for the good writeup. It in truth was once
  a enjoyment account it. Look complicated to more brought agreeable from you!
  However, how can we be in contact?

 98. My brother suggested I might like this web site. He was entirely right.
  This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I
  had spent for this info! Thanks!

 99. I’m amazed, I must say. Rarely do I come across a blog that’s equally educative and interesting, and without a doubt, you’ve
  hit the nail on the head. The issue is something which
  not enough people are speaking intelligently
  about. I am very happy that I stumbled across this in my search for
  something concerning this.

 100. Hi, I do think this is an excellent site. I stumbledupon it 😉 I am going to revisit
  once again since i have bookmarked it. Money and freedom is
  the best way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 101. Thank you a lot for sharing this with all folks you actually
  know what you are speaking about! Bookmarked. Please also consult with my
  web site =). We could have a hyperlink alternate agreement among us

 102. I think the admin of this web site is actually working hard in favor of his site, because
  here every material is quality based material.

 103. I think this is one of the most important info for me. And i
  am glad reading your article. But should remark
  on few general things, The site style is ideal, the articles is really nice : D.

  Good job, cheers

 104. I wanted to thank you for this great read!! I definitely loved every bit of it.
  I’ve got you saved as a favorite to look at new stuff you post…

 105. After exploring a number of the blog articles on your web site, I seriously like your way of blogging.
  I book-marked it to my bookmark website list and will be checking
  back in the near future. Please visit my website as well and let me know what you think.

 106. Because the admin of this web page is working, no hesitation very
  quickly it will be well-known, due to its quality
  contents.

 107. Hey! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.

  Is it difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.
  I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to
  begin. Do you have any tips or suggestions? Many thanks

 108. Hello there I am so thrilled I found your website, I really found you by mistake, while I was researching on Google for something else,
  Nonetheless I am here now and would just like to say many thanks for a marvelous post and a all round interesting blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to read it all at the minute but I have saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the fantastic work.

 109. Hey! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my old room
  mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him.
  Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!

 110. Hello, for all time i used to check weblog posts here
  in the early hours in the daylight, for the reason that i enjoy to gain knowledge of more and more.

 111. Hey this is kind of of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with
  HTML. I’m starting a blog soon but have no coding expertise so
  I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 112. I always used to read paragraph in news papers but now as I am a
  user of net thus from now I am using net for articles, thanks to web.

 113. I don’t even know how I stopped up here, however I assumed this
  put up was once great. I do not know who you might be however certainly
  you’re going to a famous blogger for those who aren’t already.
  Cheers!

 114. Hey, I think your website might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog site in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that,
  great blog!

 115. Nice post. I was checking continuously this weblog
  and I’m inspired! Extremely helpful info specially the closing section :
  ) I deal with such info much. I used to be seeking this particular info for a
  long time. Thanks and good luck.

 116. Hi there excellent blog! Does running a blog such as this
  require a great deal of work? I have virtually no expertise in programming however I had been hoping to start my own blog soon. Anyways, should you have any recommendations or techniques for
  new blog owners please share. I know this is off topic nevertheless I just needed to ask.
  Thanks!

 117. Oh my goodness! Amazing article dude! Thanks, However I am
  going through problems with your RSS. I don’t understand why I
  am unable to join it. Is there anybody having identical RSS issues?
  Anybody who knows the solution will you kindly respond?
  Thanx!!

 118. That is very interesting, You’re a very professional blogger.
  I have joined your feed and stay up for seeking more of your magnificent post.
  Additionally, I have shared your website in my
  social networks

 119. Hello to all, it’s in fact a fastidious for me to pay a quick visit this web site, it contains important Information.

 120. Hi everyone, it’s my first pay a quick visit at this
  site, and post is truly fruitful for me, keep up posting such articles or reviews.

 121. Good day! I just want to offer you a huge thumbs up for your excellent
  information you have here on this post. I am returning to your
  website for more soon.

 122. Wow, wonderful blog structure! How long have you been blogging for?
  you made blogging glance easy. The overall glance of your
  website is excellent, let alone the content material!

 123. Hello, its good piece of writing on the topic of media print, we
  all know media is a impressive source of data.

 124. Wow, marvelous weblog structure! How long have you been blogging for?
  you made running a blog glance easy. The full glance of your site is fantastic, as smartly as the content material!

 125. I have recently started a blog, the information you provide on this website has helped me tremendously. Thanks for all of your time & work.

 126. Heya! I know this is somewhat off-topic however I needed to ask.

  Does managing a well-established website such as yours require a massive amount work?

  I’m completely new to writing a blog but I do write in my journal
  daily. I’d like to start a blog so I can easily
  share my own experience and views online. Please let
  me know if you have any ideas or tips for new aspiring bloggers.
  Appreciate it!

 127. If some one wishes expert view on the topic of blogging and site-building afterward i suggest him/her to pay a visit this webpage,
  Keep up the nice work.

 128. I enjoy, result in I discovered just what I was taking a look for.
  You’ve ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day.
  Bye

 129. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this outstanding blog!

  I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to fresh updates and will share this site with my Facebook
  group. Talk soon!

 130. I wanted to thank you for this wonderful read!! I absolutely enjoyed every bit of it.
  I’ve got you book-marked to check out new stuff you
  post…

 131. An impressive share! I have just forwarded this onto a coworker who has
  been conducting a little homework on this.
  And he actually ordered me dinner simply because I stumbled upon it for
  him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!!
  But yeah, thanks for spending the time to talk about this issue here
  on your website.

 132. I like the valuable info you provide in your articles.

  I will bookmark your weblog and check again here frequently.

  I’m quite certain I will learn plenty of new stuff right here!
  Good luck for the next!

 133. It’s really a cool and helpful piece of info. I am glad that you just
  shared this useful info with us. Please stay us up to date like this.
  Thanks for sharing.

 134. I’m curious to find out what blog system you happen to be working with?
  I’m having some small security issues with my latest site and I’d like
  to find something more secure. Do you have any recommendations?

 135. What’s up, after reading this amazing paragraph
  i am as well delighted to share my knowledge here with colleagues.

 136. Can I simply say what a comfort to uncover somebody who truly knows what they are
  talking about online. You definitely know how to bring an issue to light and make it important.

  More and more people have to check this out and understand this side
  of the story. I was surprised you are not more popular because you definitely possess the
  gift.

 137. Appreciating the dedication you put into your website and detailed information you offer.
  It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same out
  of date rehashed material. Wonderful read! I’ve bookmarked your site
  and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 138. Hello there! I know this is kinda off topic but I was wondering which
  blog platform are you using for this site? I’m getting fed up of
  Wordpress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at alternatives for another platform.

  I would be awesome if you could point me in the direction of a
  good platform.

 139. I visited multiple blogs however the audio feature for audio songs current
  at this site is genuinely fabulous.

 140. It’s really a nice and helpful piece of information. I am glad that you shared this useful information with us.
  Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 141. It’s actually a great and helpful piece of information. I am happy that you shared this helpful info
  with us. Please stay us informed like this.
  Thank you for sharing.

 142. First of all I would like to say great blog!
  I had a quick question that I’d like to ask if you don’t mind.
  I was interested to find out how you center yourself and clear your head
  prior to writing. I have had difficulty clearing my thoughts in getting my thoughts out there.

  I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to
  be wasted just trying to figure out how to begin. Any suggestions
  or hints? Thanks!

 143. Hi my family member! I wish to say that this article is amazing,
  nice written and come with almost all significant infos.
  I would like to look more posts like this .

 144. Wonderful blog! Do you have any recommendations for
  aspiring writers? I’m planning to start my own blog soon but I’m a little lost on everything.
  Would you propose starting with a free platform like WordPress
  or go for a paid option? There are so many options out there that I’m
  totally confused .. Any tips? Bless you!

 145. It is not my first time to pay a quick visit this web site, i am visiting this web page
  dailly and get fastidious information from here daily.

 146. I am no longer sure the place you’re getting your info, however good topic.
  I must spend some time learning much more or working out more.
  Thanks for magnificent info I used to be searching for this info
  for my mission.

 147. Heya terrific blog! Does running a blog such as this require
  a massive amount work? I have very little expertise in computer programming however I had been hoping to start my own blog soon. Anyway,
  should you have any suggestions or tips for new blog owners please share.
  I know this is off subject however I simply had to ask.

  Kudos!

 148. Hi there to all, how is everything, I think every one is getting more from this web page,
  and your views are nice designed for new viewers.

 149. Admiring the commitment you put into your blog and detailed information you offer.
  It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed information.
  Great read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my
  Google account.

 150. I got this site from my pal who shared with me regarding this web site and at the
  moment this time I am browsing this web page and reading very
  informative articles here.

 151. The other day, while I was at work, my cousin stole my iphone and
  tested to see if it can survive a 25 foot drop, just
  so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views.
  I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

 152. Hiya very cool blog!! Man .. Excellent .. Wonderful ..
  I’ll bookmark your site and take the feeds also? I’m happy
  to search out numerous useful info here within the publish,
  we need develop extra strategies in this regard, thank you for sharing.
  . . . . .

 153. This paragraph presents clear idea in favor of the new users of
  blogging, that genuinely how to do running a
  blog.

 154. I got this web site from my friend who told me regarding this site and now this time I am browsing this site and reading very informative articles or reviews here.

 155. I absolutely love your blog and find many of your post’s to be
  just what I’m looking for. Do you offer guest writers to write content for you?

  I wouldn’t mind producing a post or elaborating on a lot of the subjects
  you write with regards to here. Again, awesome website!

 156. Hi there, I read your blog like every week.
  Your story-telling style is witty, keep doing what you’re doing!

 157. It’s remarkable to pay a quick visit this web site and reading the views of
  all mates concerning this article, while I am also keen of getting familiarity.

 158. After I initially commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox
  and from now on every time a comment is added I
  get four emails with the same comment. Is there an easy method you can remove
  me from that service? Cheers!

 159. Hello to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from this site, and your views are
  pleasant for new people.

 160. Wow! This blog looks exactly like my old one! It’s on a completely different subject but it
  has pretty much the same layout and design. Great choice of colors!

 161. I blog often and I genuinely thank you for your information. Your
  article has truly peaked my interest. I’m going to take a note of your website and
  keep checking for new information about once a week. I subscribed to your Feed too.

 162. Hi, Neat post. There’s an issue along with your web site in internet explorer,
  would check this? IE nonetheless is the market leader and a huge part of other folks will miss your great writing because of this problem.

 163. Admiring the commitment you put into your blog and detailed information you present.

  It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same
  out of date rehashed information. Wonderful read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 164. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though
  you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why throw away your intelligence on just
  posting videos to your blog when you could be giving us something informative to
  read?

 165. If some one needs to be updated with newest technologies then he must be
  pay a visit this website and be up to date all the time.

 166. Great – I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs and related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your client to communicate. Nice task.

 167. I do believe all the ideas you have offered on your post. They’re very convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are very short for novices. Could you please lengthen them a little from subsequent time? Thank you for the post.

 168. I like this post, enjoyed this one thank you for posting. ”We seldom attribute common sense except to those who agree with us.” by La Rochefoucauld.

 169. Hello, Neat post. There is an issue with your site in web explorer, might test this… IE still is the marketplace chief and a big component of folks will pass over your magnificent writing because of this problem.

 170. Very interesting topic , thankyou for putting up. ”What passes for optimism is most often the effect of an intellectual error.” by Raymond Claud Ferdinan Aron.

 171. Thanks, I’ve just been looking for information approximately this subject for ages and yours is the greatest I have found out so far. But, what about the bottom line? Are you certain in regards to the source?

 172. I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this site. Thanks, I will try and check back more frequently. How frequently you update your web site?

 173. I like this blog so much, saved to my bookmarks. ”To hold a pen is to be at war.” by Francois Marie Arouet Voltaire.

 174. I’ve read a few good stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting. I wonder how much effort you place to create this type of magnificent informative web site.

 175. I do consider all the ideas you have offered to your post. They are very convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are too brief for beginners. May just you please lengthen them a bit from subsequent time? Thank you for the post.

 176. Hey, you used to write wonderful, but the last few posts have been kinda boring… I miss your great writings. Past several posts are just a little out of track! come on!

 177. hi!,I love your writing so a lot! share we keep in touch extra about your article on AOL? I require an expert in this area to unravel my problem. Maybe that’s you! Having a look forward to peer you.

 178. I do trust all of the ideas you have offered on your post. They are very convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts are too brief for starters. May you please lengthen them a bit from next time? Thanks for the post.

 179. wonderful issues altogether, you just received a new reader. What might you recommend about your publish that you simply made a few days in the past? Any sure?

 180. Normally I do not read post on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured me to try and do it! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite nice post.

 181. I really appreciate this post. I’ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thank you again!

 182. Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he just bought me lunch as I found it for him smile So let me rephrase that: Thanks for lunch! ”We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak.” by Epictetus.

 183. I genuinely enjoy studying on this internet site , it contains fantastic content . ”Those who complain most are most to be complained of.” by Matthew Henry.

 184. Whats up very nice site!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your blog and take the feeds additionally…I’m satisfied to search out numerous helpful info here within the publish, we need work out more strategies in this regard, thank you for sharing.

 185. Hey there I am soo hapy I found your blog, I realply found you by
  mistake, while Iwas researching on Google for something else, Nonethelless I am hede now and
  would just like to say kudos forr a tremendous post and a aall round exciting boog (I also love the
  theme/design), I don’t have time too look over it
  all at the minute but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I
  have time I wiill be back to read much more, Please do keep up thee great work.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *