Huutokauppamalli vie saasteita ja tuo työttömyyttä – Korhola hakee muutosta päästökauppaesitykseen

16.9.2008

Benchmarkia huutokaupan tilalle:
MEP Korhola esittää päästökauppaan merkittäviä muutoksia
– suunnanmuutoksella oman poliittisen ryhmän enemmistön tuki

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, MEP Eija-Riitta Korhola ajaa kollegoineen perustavanlaatuisia muutoksia komission esitykseen seuraavalle päästökauppajaksolle. Korhola vastaa parlamentin isoimman ryhmän EPP-ED:n päästökauppakannasta energia- ja teollisuusvaliokunnassa. Muutosesitykset hän on jättänyt sekä ympäristö- että energiavaliokuntiin, ja on jo saanut tuekseen ryhmänsä enemmistön allekirjoittajiksi. Käytännössä rintama haastaa parlamentin raportöörin Avril Doylen linjan, joka myötäilee komission esitystä.

”Vastakompromissiesitykseni hävisi täpärästi teollisuusvaliokunnassa 11.9. Suurin ongelma energiapaketin käsittelyssä on aikataulu: enemmistö jäsenistä ei ollut ehtinyt tutustua sen enempää kompromissiin kuin vastaesitykseenkään, koska lopulliset saatiin valmiiksi äänestystä edeltävänä päivänä. Asiasta äänestetään seuraavan kerran ympäristövaliokunnassa, ja jatkamme sinnikkäästi muutoksen hakemista vaikka täysistuntokäsittelyyn saakka.”

"Olen kuunnellut huolellisesti päästökaupan piiriin kuuluvia osapuolia ja heidän arvioitaan komission huutokauppamallin vaikutuksista. Analyysit ja tutkimukset olivat varsin huolestuttavia: niiden mukaan järjestelmä johtaisi tuotannon suurimittaiseen siirtymiseen pois Euroopasta, ilman olennaista ympäristöhyötyä", Korhola sanoo.

"Se merkitsisi ns. hiilivuotoa. Erityisen hankalana on pidetty sitä, että vaikka komissio ilmaiseekin huolensa hiilivuodosta ja työpaikkojen siirtymisestä, se ei halua nimetä riskialttiita aloja, perusteena Kööpenhaminan mahdollinen ilmastosopimus vuonna 2009. Teollisuudelle tietämättömyys tulevista pelisäännöistä vaikeuttaa investointeja: tieto siitä mitä teollisuudenaloja ja millaisin toimin suojattaisiin, olisi luvassa vasta 2011."

"Esitän siksi vapautusta huutokaupasta kaikelle päästökaupan piiriin kuuluvalle teollisuudelle, aloja erikseen nimeämättä. On huomattava, että päästövähennysvelvoitteista tämä ei niitä vapauta. Järjestelmä sidotaan ns. benchmark-malliin. Se antaa johdonmukaisen kannusteen satsata päästövähennyksiin ja palkitsee puhtaimpaan tekniikkaan siirtyvää. Sähkötuotannolle huutokauppamalli sen sijaan sopii, koska kustannukset on siirrettävissä kuluttajahintoihin kilpailukykyä vahingoittamatta."

”Minä en ole huolissani teollisuuden puolesta, se sopeutuu aina. Valitettavasti globaalit yritykset tekevät sen sijoittamalla ja siirtymällä Euroopan ulkopuolelle. Sen pitäisi jo huolestuttaa meitä poliitikkoja, jos työpaikat katoavat ilman ympäristöhyötyä. Siksi väitän, että vastapuolen linja, jota suomalaismepeistä Hassi edustaa, merkitsee saasteiden vientiä ja työttömyyden tuontia. Aika tulee osoittamaan tämän – niin kuin päästökaupan aiemmatkin heikkoudet, jotka komissio ensin tuttuun tapaansa kielsi.

Korhola korostaa, ettei kyseenalaista päästövähennysvelvoitetta, ainoastaan komission valitseman tavan. "Vähennykset on tehtävä EU:n sitoumusten mukaisesti. Kysymys on metodin, ei vähennysten kyseenalaistamisesta. Eurooppaa ei yksipuolisesti pidä altistaa sellaiselle järjestelmälle, joka nostaisi kustannuksia tarpeettomasti ja uhkaisi työpaikkojamme. Siitä ei hyödy edes ympäristö."

Päästökauppadirektiivi tehdään yhteispäätösmenettelynä jäsenmaiden ministerineuvoston kanssa. "Muutosten läpisaaminen kiireessä on haasteellista mutta nyt pannaan kaikki peliin”, Korhola arvioi mahdollisuuksiaan saada muutokset läpi. "Joka tapauksessa tuki on ollut yllättävän suuri. Parlamentissa on voimakas muutoshalu, se on ikään kuin herännyt siihen, että ilmastopolitiikassa on vaihtoehtoja eikä työpaikkoja kannata omatoimisesti ajaa pois." Hän ei pidä vaarallisena sitä, että asian valmistuminen menisi ensi vuoden puolelle: ”Parempi epäonnistua aikaansaamisessa kuin aikaansaada epäonnistuminen.”

Lisätietoja:
Eija-Riitta Korhola 040 5360326

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *