Vuosittaisesta ihmisoikeusraportista 2007 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikasta

6.5.2008

Arvoisa puhemies,

Haluan kiittää Marco Cappatoa laajasta ja kattavasta mietinnöstä, joka oikeutetusti peräänkuuluttaa EU:lta johdonmukaisempaa ihmisoikeuspolitiikkaa, ja tehokkaampia keinoja seurata sen vaikutuksia. Unionilla on vielä pitkä matka kuljettavana selkeän, yhtenäisen ja kauaskantoisemman poliittisen linjan kehittämisessä tällä saralla.

Meidän ei tule ainoastaan tukea, vaan suorastaan vaatia ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä EU:n sisällä, että osana ulkosuhteitamme. Kuten Cappaton mietintö alleviivaa, esimerkiksi naisten oikeudet tulisi harmonisoida tiiviisti osaksi kaikkia EU:n ihmisoikeusdialogeja.

Parlamentin tärkeä rooli EU:n ihmisoikeuspolitiikassa mm. säännöllisten urgency -keskusteluiden kävijänä on otettu mietinnössä hyvin huomioon. Näistä keskusteluista syntyneet kiireelliset päätöslauselmat ovat nostaneet esiin tärkeitä epäkohtia sekä yksittäisiin ihmisiin, että laajempiin kriiseihin kohdistuneesta, törkeästi ihmisarvoa loukkaavasta politiikasta. Keskustelujen johdonmukaistamiseksi ja seurannan tehostamiseksi parlamentin valtuuskuntien tulisi kuitenkin vastedes sisällyttää ihmisoikeustilannetta koskevat seurantakeskustelut järjestelmällisemmin myös näihin maihin suuntautuvien vierailujen asialistalle.

Lopuksi, olennaisen tärkeää EU:n ihmisoikeuspolitiikan toimivuuden ja tulosten kannalta on oikein kohdistettu rahoitus. Demokratian ja ihmisoikeuksien rahoitusinstrumentti EIDHR:n vahvuus on siinä, että siitä pystytään kohdistamaan varoja suoraan ja nopeasti akuutteihin tilanteisiin ja vaikeisiin oloihin. On tärkeää, että näitä varoja suunnataan myös mahdollisimman tehokkaasti suoraan paikallisten ihmisoikeusjärjestöjen työhön. Uusia keinoja hyödyntää rahoitusinstrumenttia tulisi vielä kartoittaa sellaisten maiden osalta, joissa kansalaisjärjestötoiminta on laitonta.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *