EU:n ja Afrikan suhteiden nykytilasta

23.10.2007

Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen

Haluan kiittää esittelijä Martensia tästä tärkeästä mietinnöstä.

Yhtäältä se ilmaisee selkeästi komissiolle, että parlamentaarinen ulottuvuus on tällä kertaa otettava osaksi yhteisen EU-Afrikka -strategian laatimisprosessia. Se, että komissio jätti vuoden 2005 EU:n Afrikka-strategian valmistelussa huomiotta paitsi vastapuolen myös parlamentin, on valitettavasti ollut komission toimintamalli.

Toisaalta mietintö nostaa ansiokkaasti esiin joukon ratkaisevan tärkeitä sisältökysymyksiä strategiaan.

Ensinnäkin historian valossa on selvää, että universaalit ihmisoikeudet vaativat toteutuakseen universaalia suojaa. Tästä syystä on välttämätöntä, että EU-Afrikka -strategian rauhan ja turvallisuuden painopistealueeseen sisällytettäisiin suojeluvastuun käsitteen tunnustava ja sitä suosiva näkökulma. Meillä on "responsibility to protect", ja tästä tulee käydä myös EU:n sisäistä keskustelua.

Toiseksi, kuten mietintö kiitettävästi vaatii, ilmastonmuutos on nostettava strategiassa aivan keskeiseen asemaan. Vesi, sen laatu ja riittävyys, on nousemassa energian rinnalla suureksi poliittiseksi ongelmaksi ja Afrikka on ensimmäisten uhrien asemassa. Haluan kuitenkin muistuttaa, että Afrikan merkittävimmät ympäristöongelmat ovat toistaiseksi eroosio ja ylilaiduntaminen – ilmastonmuutos tietysti pahentaa asiaa. Tarvitaan mukauttamistoimia ja tukitoimia. Afrikka on EU:lle toisaalta luonteva kumppani kansainvälisillä areenoilla ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.

Kolmanneksi painotan pienyritysten ja paikallisen yrittäjyyden merkitystä Afrikan kestävän ja todellisen talouskehityksen ehtona, ja omat toimemme pitäisi suunnata tukemaan sitä. Lopulta vain paikalliset itse voivat nostaa Afrikkaa jaloilleen.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *