Komissio vastasi Korholan kysymykseen koskien vilpillistä markkinointia

5.9.2007

KIRJALLINEN KYSYMYS E-3266/07
esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola (PPE-DE)
komissiolle

Aihe: Vilpillinen markkinointi elinkeinonharjoittajien välisessä kaupassa

Eurooppalaiset yrittäjät maksavat vuosittain miljoonien eurojen edestä laskuja, joiden syntyperusteina ovat vilpillisen markkinoinnin keinot. Yksinomaan Suomessa tuhannet yritykset ovat joutuneet viime vuosien aikana harhaanjohtavan markkinoinnin kohteiksi. Saatavia syntyy useiden eri kyseenalaisten keinojen seurauksena. Markkinointikirjeitä muistuttaville valelaskuille, naamioiduille tilausvahvistuslomakkeille ja harhaanjohtavalle telemarkkinoinnille on yhteistä se, että laskutettuun hintaan nähden tarjotaan mitättömiä palveluja. Saatavien perintä on aggressiivista. Erityisen ongelmallisia vilpilliset markkinointikeinot ovat siksi, että ne liikkuvat laillisuuden rajamailla. Tästä syystä on usein epätodennäköistä, että niiden kohteeksi joutunut elinkeinonharjoittaja saisi oikaisun kyseenalaiseen saatavaan. Viranomaiset ovat voineet tarjota yleensä apua vain rajallisesti. Vilpillisen markkinoinnin moraalisesta tuomittavuudesta ei kuitenkaan ole epäselvyyttä. Markkinointikeinot, jotka perustuvat epärehellisyyteen, tuhoavat lisäksi luottamusta sopimusjärjestelmäämme. Markkinoiden häiriötön toiminta on Euroopan unionin elinehto. Tästä syystä toimintaa haittaaviin ilmiöihin pitäisi puuttua päättäväisesti. Onko komissio tietoinen vilpillisen markkinoinnin elinkeinonharjoittajille aiheuttamista ongelmista? Mihin toimiin komissio on ryhtynyt kyseenalaisten markkinointikeinojen kitkemiseksi?

E-3266/07FI
Günter Verheugenin
komission puolesta antama vastaus
(6.9.2007)

Komissio on tietoinen arvoisan parlamentin jäsenen esille tuomasta ongelmasta. Se on vastaanottanut kyseisiin käytäntöihin liittyviä valituksia suoraan yrityksiltä sekä Euroopan parlamentin jäseniltä.

Käytännöt, joihin arvoisa parlamentin jäsen kiinnitti kysymyksessään huomiota, voivat johtaa vilpilliseen markkinointiin, josta säädetään harhaanjohtavaa ja vertailevaa markkinointia koskevassa neuvoston direktiivissä 84/450/ETY . Siinä säädetään lopettamismääräysten tai muiden oikeudellisten menettelyjen käyttämisestä toistuvan vilpillisen markkinoinnin estämiseksi.

Jäsenvaltioiden toimivaltaiset tuomioistuimet ja/tai täytäntöönpanoviranomaiset päättävät tapauskohtaisesti, onko kaupallinen viestintä harhaanjohtavaa, ja ryhtyvät asianmukaisiin toimiin yksityishenkilöitä tai yrityksiä vastaan.        

Vaikka komissio ei voi puuttua yksittäistapauksiin, se jatkaa kansallisten täytäntöönpanoviranomaisten toimien tukemista.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *