Kaasun ja energian sisämarkkinoiden mahdollisuuksista

8.7.2007

Arvoisa Puhemies,

niin kuin arvostamani kollega Vidal-Quadras mietinnössään aiheellisesti toteaa, ei energiamarkkinoiden vapauttamiselle ole olemassa vaihtoehtoja. Todelliset energian sisämarkkinat ovat olennainen tekijä Euroopan energia-alan kolmen tavoitteen, kilpailun, kestävän kehityksen ja toimitusvarmuuden, saavuttamisessa.

Terve kilpailu markkinoilla alentaa kansalaisten ja yritysten kustannuksia ja kannustaa energiatehokkuuteen ja investointeihin. Kuten kollega Paasilinna äsken totesi, tarvitaan sääntöjen noudattamista ja tarvitaan avoimuutta. Samalla se myös hyödyttää muita aloja, jolloin koko talouden kilpailukyky paranee. Erityisesti on huomioitava, että päästökauppajärjestelmäkin toimii tarkoituksenmukaisesti vain kilpailluilla markkinoilla.

EU:n energiapolitiikassa on syytä aina pitää mielessä ilmastotavoite, pyrkimys mahdollisimman vähäpäästöiseen maailmaan. Pitkän tähtäimen energiaomavaraisuuden ja toimitusvarmuuden tulee myös olla keskeisessä asemassa, ja toimivilla sisämarkkinoilla on siinä suuri rooli. Samalla on kuitenkin vältettävä paradoksia, joka on jo paikka paikoin valitettavan totta: yhtäältä avoimet markkinat mahdollistavat pienempien yritysten, kuten uusiutuviin energialähteisiin investoivien yritysten pääsyn energiamarkkinoille. Toisaalta on oltava tarkkana siinä, ettei näitä tueta tavoilla, jotka häiritsevät ja hämmentävät aitojen markkinoiden muodostumista. Kun sähkö liikkuu maasta toiseen, merkittävän kokoiset ja merkittävästi erilaiset kansalliset tukimuodot aiheuttavat markkinoille vääristymiä. Esimerkiksi syöttötariffit tukemisvälineenä ovat ongelmallisia tässä suhteessa. Selkeät, ennustettavat sähkömarkkinat ovat edellytys kilpailukykymme kehittymisen varmistamiseksi, siksi päällekkäisiä ja ristikkäisiä ohjauskeinoja tulee välttää.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *