Parlamentti hyväksyi kemikaalilain

12.12.2006

Strasbourg, 13.12.2006
Lehdistötiedote – julkaisuvapaa heti

REACH-asetuksesta hyvä kompromissi, parannettavaa jäi vielä

Europarlamentaarikko Eija-Riitta Korhola pitää Euroopan parlamentin keskiviikkona hyväksymää kompromissia kemikaalilainsäädäntö REACH:istä hyvänä, joskin parannettavaakin vielä jäi. Saavutettu kompromissi vähentää ylimääräistä byrokratiaa ja johtaa samalla nykyistä parempaan ihmisten terveyden ja ympäristön suojeluun.

Korholan mukaan Suomen johdolla saavutettu kompromissi johtaa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Nyt pystytään turvaamaan paremmin ihmisten terveyden ja ympäristön suojelu. Samalla turvataan teollisuuden kilpailukykyä. Neuvoston ja parlamentin välisissä neuvotteluissa onnistuttiin myös vähentämään komission alkuperäisen esityksen turhaa byrokratiaa. Kaiken kaikkiaan kompromissi on hyvä lopputulos kaikille asianosaisille, erityiskiitokset Korhola osoittaa esimerkillisen jämäkästi kompromissineuvotteluja vetäneelle Suomelle ja kauppa- ja teollisuusministeri Pekkariselle.

Korholan mukaan asetukseen jäi kuitenkin vielä myös ongelmia, joiden käytännön ratkaisemisessa on paljon työtä. "Alunperin tämän asetuksen piti koskea ihmisen valmistamia synteettisiä aineita, ei luonnonmateriaaleja kuten paperia tai metalleja. Pitkän valmisteluprosessin aikana lainsäädännön piiriin päätyivät myös luonnonmateriaalit, ja tästä seurasi ongelmia. Kemikaaleille tarkoitetut testit eivät ole mikään yksinkertainen asia luonnonmateriaaleille. Siksi on kohtuullista sanoa, ettei teollisuus aina valita vain 'ympäristövihamielisyyttään' vaan siksi, että tällainen yhteen muottiin puristettu säädös ei ota huomioon eri tuotteiden ja materiaalien erityisongelmia panna REACH täytäntöön."

Monelle Suomelle tärkeiden vientituotteiden, kuten juuri paperin, osalta kustannukset kasvavat selkeästi. Asetus vaatii teollisuudelta vielä paljon valmistautumista. Esimerkiksi testausmenetelmät saattavat käytännössä osoittautua mahdottomiksi.

Korhola kehuu kompromissia myös siitä, että se turvaa luottamuksellisen tiedon säilymisen uusien kemikaalien rekisteröintiprosessin aikana. Siten pitkän ja kalliin tutkimustyön tulokset eivät tule julkisiksi ja samalla arvottomiksi rekisteröintiprosessin aikana. Tämä on hyvä uutinen kemikaalien valmistajille.

Sopimus sisältää muun muassa hyödyttömien testausten vähentämistä, parempaa tietosuojaa luottamuksellisille yritystiedoille ja pakollisen korvaavuusperiaatteen soveltamisen. Tämä tarkoittaa vähemmän eläinkokeita ja suurta leikkausta tuottajille ja myös loppukäyttäjille aiheutuviin kuluihin. Korvaamissuunnitelman vahvistaminen takaa, että kaikkein vaarallisimpien aineiden korvaamiselle löytyy vahvempi kannustin, ottaen huomioon aineiden kaikki käyttötavat. Lopputulos on loistouutinen kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ympäristöstä ja terveydestä.

Kemianteollisuus on merkittävä työllistäjä EU:ssa, 440 miljardin euron teollisuudenalan parissa työskentelee 1,3 miljoonaa eurooppalaista 27 000 yhtiössä. Uusi kemikaalilainsäädäntö palauttaa luottamuksen alaan ja kemikaalien käyttöön ja turvaa eurooppalaisen kemianteollisuuden kilpailukyvyn. Tällä hetkellä tiedot teollisuuden käyttämien kemikaalien ympäristö- ja terveysvaikutuksista ovat puutteellisia. Alaa säädellään 40 eurooppalaisen direktiivin kautta. Uuden lainsäädännön myötä yli 30 000 ainetta, mukaan lukien niiden tärkeimmät ainesosat, rekisteröidään Helsinkiin tulevassa kemikaalivirastossa seuraavien 11 vuoden aikana.

Lisätietoja:

Eija-Riitta Korhola, 040 536 0326, eija-riitta.korhola@europarl.europa.eu

Avustaja Miikka Nieminen, +32 473 392 288

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *