Kesäkuu 2006: Kidutuksen vastainen työ

30.5.2006

Parlamentin ihmisoikeusvaliokunta järjesti toukokuun alussa kuulemistilaisuuden, jossa käsiteltiin kidutusta ja muuta julmaa, epäinhimillistä tai alentavaa kohtelua tai rangaistuksia koskevia EU:n suuntaviivoja. Asiantuntijoina kuultiin YK:n, Euroopan neuvoston, Amnesty Internationalin ja maailmanlaajuisen kidutuksen vastaisen järjestön edustajia. Asiantuntijoiden viesti on se, että kidutuksen poisto edellyttää ennen kaikkea poliittista tahtoa.

Mitä EU:n kidutuksen vastaiset suuntaviivat sitten pitävät sisällään ja mihin niitä tarvitaan?

Tarkoitus on soveltaa yhteneviä kriteerejä kolmansien maiden kanssa tehtävässä yhteistyössä sekä kansainvälisillä ihmisoikeusfoorumeilla. Kidutuksen määritelmä on sama kuin YK:n kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun vastaisessa sopimuksessa, joka hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 10.12.1984, Suomen osalta sopimus astui voimaan 29.9.1989. Tällä hetkellä sopimuksen on ratifioinut yli 100 maata.

Sopimuksen mukaan kidutuksella tarkoitetaan kaikkia tekoja, joilla aiheutetaan jollekulle tahallisesti kovaa kipua tai kovaa joko henkistä tai ruumiillista kärsimystä tietojen tai tunnustuksen saamiseksi häneltä tai kolmannelta henkilöltä, hänen rankaisemisekseen teosta, jonka hän tai kolmas henkilö on tehnyt tai epäillään tehneen, hänen tai kolmannen henkilön pelottelemiseksi tai pakottamiseksi taikka minkälaiseen tahansa syrjintään perustuvasta syystä, kun virkamies tai muu virallisessa asemassa toimiva henkilö aiheuttaa sellaista kipua tai kärsimystä, yllyttää tai suostuu niiden aiheuttamiseen tai hyväksyy sen hiljaisesti. Kidutusta ei ole sellainen kipu tai kärsimys, joka saa alkunsa pelkästään laillisista seuraamuksista, joko niihin kuuluvana tai niihin liittyvänä.

Sopimusvaltiot lupaavat ryhtyä tehokkaisiin lainsäädännöllisiin, hallinnollisiin, oikeudellisiin ja muihin toimiin kidutuksen estämiseksi ja sen tekemiseksi rangaistavaksi. Yleissopimus ei salli mitään poikkeamista tästä, eivätkä mitkään olosuhteet – olkoon sitten kyseessä sotatila tai sodanuhka, sisäiset poliittiset levottomuudet tai mikä tahansa yleinen hätätila – oikeuta kidutusta. Sopimuksen toteutumista valvoo kidutuksen vastainen komitea.

EU:n suuntaviivat keskittyvät kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun vastaisiin toimiin ja samalla muodostavat oleellisen osan EU:n ihmisoikeuspolitiikkaa. EU:n tavoitteena on toimia kaikkea kidutusta ja epäinhimillistä kohtelua vastaan niin EU:n rajojen sisä- kuin ulkopuolella.

Kidutuksen vastaiseen työhön liittyvät ongelmat ja kidutuksen uhrien asema ovat nousseet julkisuudessa esiin mm. turvapaikanhakijoiden kohdalla sekä vankien kohtelun yhteydessä eri puolilla maailmaa.

Euroopan neuvoston yhteydessä toimivan Euroopan kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun vastaisen komitean (European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) kotisivut löydät tästä. www.cpt.coe.int.

Amnestyn sivuilla on myös kattavasti tietoa kidutuksesta ja mm. kidutuksen uhrien kertomuksia. www.amnesty.fi

Kannatta myös tutustua sivustoon www.ihmisoikeudet.net

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *