Århusin yleissopimuksen toinen osapuolikokous

8.5.2005

Arvoisa puhemies,

Parlamentti on tehnyt työtä Århusin sopimuksen kanssa vuodesta 2000, jolloin saimme komission version sopimuksen ensimmäisestä pilarista, kansalaisen oikeudesta ympäristöä koskevaan tietoon. Linjamme on ollut koko ajan kunnianhimoinen ja kansalaisen osallistumista puolustava. Lähdemme siitä, ettei mikään saa rajoittaa kansalaisen oikeuksia saada tietoa ja tulla kuulluksi ympäristöasioissa. Se on demokratian toimivuuden kannalta olennaista maailmassa, jossa ympäristökysymyksillä on yhä keskeisempi rooli.

Näin Alma Atan kokouksen alla lähdemme samoin siitä että esillä olevaa bioturvallisuuden teemaa käsitellään samassa hengessä, kansalaisen oikeuksia kunnioittaen. Siksi parlamentti edellyttää delegaationsa tulevan kuulluksi asianmukaisesti neuvotteluissa, koska meillä on annettavaa.

Haluamme, että toisessa osapuolikokouksessa tehtävät päätökset edistävät yleissopimuksen täytäntöönpanoa ja kehittämistä, ja että Århusin yleissopimuksen ja asian kannalta merkityksellisten monenvälisten ympäristösopimusten, kuten Kiovan tai Cartagenan sopimusten, välillä saadaan aikaan synergiavaikutuksia. Epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä tehty Kiovan pöytäkirja auttaa osaltaan vähentämään saastumista ja edistämään kestävää
kehitystä. Sen Århusiin soveltamisen tarkoituksena on saada julkiset viranomaiset ja kansalaiset kantamaan yksilöllisen ja kollektiivisen vastuunsa ympäristön suojelemisesta ja parantamisesta, jotta voitaisiin varmistaa nykyisten ja tulevien sukupolvien hyvinvointi,

Århusin sopimus on tärkeä osa toimivaa demokratiaa. Siksi poliittinen ryhmäni ei pidä oikeana, että näitä laajoja kansalaisen oikeuksia käytettäisiin muutoksenhaun osalta väärin, tarkoitushakuisesti hidastamaan hankkeita tai antamaan toimintakenttä järjestöjen varainkeruukampanjoille. Emme myöskään voi hyväksyä, että poliittisten päättäjien lainsäädäntötyö kompastuisi järjestöjen loputtomiin valituksiin. Valitusoikeudesta ei ole tarkoituksenmukaista tehdä ikiliikkujaa. Tämänkaltaiset väärinkäytökset veisivät pohjaa pois niiltä oikeuksilta, joita lähdimme puolustamaan. Siksi tulemme olemaan huolellisia siinä kohdin, miten yhteisö soveltaa oikeutta muutoksenhakuun.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *